UITGELEZEN :

Recensies van nieuwe werken die u in de Amelior-bibliotheek kunt raadplegen of ontlenen.


DE 7 EIGENSCHAPPEN

De 'Zeven eigenschappen' is een klassieker in de succesliteratuur over persoonlijke groei én een wereldwijde bestseller. Auteur Stephen Covey formuleerde zeven principes, eigenschappen of gewoontes die je helpen te focussen op wat echt belangrijk is. “Het is wellicht common sense, maar daarmee nog geen common practice. Het is niet makkelijk om volgens deze eigenschappen te leven. Dat vereist karakter en discipline,” aldus Covey. Speciaal daarvoor is deze Snapshots-editie: een box met 54 kaarten waarin de principes en eigenschappen van Stephen Covey bondig en beeldend worden gepresenteerd. De kaarten zijn verpakt in een prachtige doos met een wissellijstje waar je steeds een andere eigenschap of les in kunt steken. Zet hem in het zicht en geef jezelf een constante reminder om te leven naar de eigenschappen van Covey. Een klassieker in een modern jasje...

De 7 eigenschappen, snapshots editie (spel), door Stephen Covey. Uitgeverij: Business Contact

 


OVERTUIGINGSKRACHT

Hoe verhoog je je invloed waar dan ook, en kun je andere mensen beter overtuigen van wat dan ook? De uitgebreide editie van deze klassieker en internationale bestseller bevat tien nieuwe opmerkelijke inzichten en wil zo uw overtuigingskracht bevorderen, zowel privé als op het werk.
De 60 wetenschappelijk bewezen tips en strategieën in dit boek laten zien hoe een kleine verandering van je aanpak direct een drastisch effect kan hebben op je slagingskans – of je nu wilt dat iemand zijn medicijnen slikt, iets voor je doet, milieubewuster wordt, tevreden is over je product of op je stemt.
De auteurs vertalen de uitkomsten van gedegen wetenschappelijk onderzoek op aanstekelijke wijze naar de dagelijkse praktijk.

Overtuigingskracht, 60 geheimen van de psychologie van het beïnvoeden door Noah Goldstein, Steve Martin en Robert Cialdini. Uitgeverij: Nieuwezijds/EPO distributie

 


GRIP OP JE STRESS

De belangrijkste persoon die iets aan je stress en onrust kan doen, ben jijzelf.
Met dit werkboek ga je actief aan de slag om je werkdruk en stress te verlagen. Je leert welke mogelijkheden je hebt om je werkdruk aan te pakken. En hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen leven en geluk.
Hoe kun je leren 'nee' zeggen tegen een te hoge druk en leer je weer 'ja' zeggen tegen jezelf?
Er zijn vele factoren van invloed op de hoogte van jouw werkdruk. Je komt er in dit boek vele tegen. Bijvoorbeeld of je helder hebt wat je precies moet doen, of je je tijd goed indeelt, te veel te doen hebt, vaak wordt onderbroken in je werk, of je voldoende pauzes neemt, of je steun krijgt van collega's en of je alles perfect wilt doen. Snel het boek doorlezen op zoek naar de perfecte tip om jouw werkdruk te verlagen gaat niet. In dit boek ga je actief aan de slag en ontdek je zelf de tools die voor jou het beste werken. Je leert je werk te organiseren, grenzen aan te geven en je minder druk te maken.

Grip op je stress, door Annemiek Tigchelaar. Uitgeverij: Thema/Epo-distributie

 


BEGIN BIJ JEZELF

Dit boek helpt je de tijd even stil te zetten voordat je handelt. Je kiest bewuster je gedrag en kan daardoor beginnen om oude gewoontes in je denken en doen los te laten. Je neemt afscheid van aspecten van jezelf die je niet meer nodig hebt en je ontwikkelt nieuwe kanten die je nu goed kunt gebruiken. Je leert op een fundamenteel niveau je gedrag op een nieuwe manier te sturen door middel van twee splinternieuwe, aanvullende methodes: krachtbronnen en denkframes.
De krachtbronnen zijn afgeleid van de acht gebieden van de Roos van Leary. Je gedrag naar anderen komt immers voort uit jouw sterke kanten. Zodra je die bronnen bewust aanboort begint zich een verandering in je denken, voelen en handelen te voltrekken. Vervolgens bieden vijf denkframes je nieuwe perspectieven om met jezelf en anderen om te gaan.

Begin bij jezelf, door Bert van Dijk. Uitgeverij: Thema/Epo distributie

 


BLUE OCEAN SHIFT

'De Blauwe Oceaan' werd als strategisch begrip door de auteurs geïntroduceerd in hun gelijknamige bestseller. Zij pleiten hierin voor het creëren van een nieuwe, onontgonnen markt (de blauwe oceaan) in plaats van het hevige concurrentiegevecht aan te gaan in de bloedrode oceaan vol rivalen. Nu, na tien jaar onderzoek en studie, verschijnt het vervolg: Blue Ocean Shift. Met onder meer een aantal bijzondere cases (zoals het Nationaal Jeugdorkest van Irak, Comic Relief/Red Nose Day en André Rieu) beschrijven ze in dit boek de 5 stappen op weg naar een nieuwe, blauwe markt. Blue Ocean Shift is voor elke organisatie, klein of groot, geschikt. Er is volgens de auteurs geen speciale creativiteit of startup-mentaliteit voor nodig. Wel een beetje geduld: het doorlopen van het proces kost minimaal een jaar. Maar met de invulschema’s en businesscanvassen in dit boek kun je direct aan de slag.

Blue Ocean shift, door W.Chan Kim en Renée Auborgne. Uitgeverij: Business Contact/VBK

 


CONTENT MARKETING

Sterke content vertrekt vanuit de informatiebehoefte van de consument en werkt net daarom veel minder intrusief dan reclame. Dat valt in de smaak van de nieuwe consument. Want die staat kritisch tegenover reclame en verwacht van merken meer dan enkel traditionele productpromotie. Dit boek neemt de lezer mee door alle stappen om als organisatie content marketing te omarmen en structureel in te zetten in de communicatiemix. Het is gelardeerd met lokale voorbeelden en cases en reikt de marketeer praktische tips, templates en actieplannen aan om meteen aan de slag te gaan. Het werk toont de noodzaak om communicatie op een andere manier aan te pakken. Een manier die bedrijven op de kaart zet omdat ze kwalitatieve inhoud publiceren en een originele stem ontwikkelen.

Content marketing, door Bart Lombaerts, Wouter Temmerman, Koen Denolf en Michel Libens. Uitgeverij: Lannoo Campus

 


DE OMGEVINGSVERGUNNING

Het boek start met een wetgevend overzicht, waarbij eveneens de belangrijkste op til zijnde wijzigingen worden toegelicht. Daarna wordt stilgestaan bij essentiële begrippen die sinds 23 februari (datum waarop de regelgeving rond de omgevingsvergunning van kracht werd) tot uw vaste vocabularium moeten behoren. De auteur (die sedert oktober 2017 bij Amelior werkt als Category Manager) doorloopt de verschillende procedures: de vergunningverlening via de gewone en de vereenvoudigde procedure, de melding, het bijstellen van de vergunning, de omzetting van een lopende milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, enz. Ook thema’s zoals de schorsing, het verval en de afstand van de vergunning, de ingebouwde evaluatiemogelijkheden, de actualisatietriggers, de duur en de kenmerken van de vergunning enz. worden uitvoerig besproken. Tot slot komen de vele wijzigings-, opheffings- en overgangsmaatregelen ruim aan bod.

De omgevingsvergunning, een integrale toelichting, door Jan Segier Uitgeverij: INNI publishers

 


HET NIEUWE CAMPAGNE VOEREN

De politieke succesverhalen van de afgelopen jaren tonen aan dat je door het juist inzetten van sociale media en big data de verkiezingen kan winnen. Dit nieuwe campagne voeren heeft als doel het juiste publiek met de juiste boodschap te bereiken. Daarnaast moet je als politicus voortdurend bezig zijn met het optimaliseren van je inspanning. Je strategie heeft immers enkel aan belang toegenomen. Het is niet meer voldoende om enkel en alleen wat berichten online te plaatsen. Politici worden content marketeers - en dit continu, niet enkel tijdens de campagne. Het nieuwe campagnevoeren is dus al gestart!

Het nieuwe campagne voeren, door Nadja Desmet en Reinout Van Zandycke. Uitgeverij: Politeia/VVSG

 


101 ANTWOORDEN OP STRESS EN BURN-OUT

101 antwoorden op stress en burn-out is niet zomaar nog een boek over stress en burn-out. Door het Q&A-principe is het een praktische publicatie waarin al je vragen over het onderwerp eindelijk worden beantwoord. Wat zijn bijvoorbeeld de eerste signalen van een burn-out? Kun je er  van te veel studeren ook een krijgen? En hoe ga je om met mensen die het maar aanstellerij vinden?

Het werk is geschreven voor mensen met én zonder ervaring. Als je al een burn-out hebt gehad, zul je veel hebben aan de structuur en de methodiek van werken en informeren. Heb je er nog geen gehad, dan duik je er meteen best in, want de kans is groot dat je er ooit een krijgt of iemand kunt bijstaan die er een heeft. Bij burn-out geldt nog meer dan bij elk ander medisch fenomeen: beter voorkomen dan genezen.

101 antwoorden op stress en burn-out, door Luc Swinnen en Dirk Coeckelbergh. Uitgeverij: Van Halewyck – Pelckmans

 


BOUWSTENEN VOOR HIGH IMPACT LEARNING

Niemand twijfelt eraan dat opleiding, training en ontwikkeling een goede strategie is om de maatschappelijke ontwikkeling te versterken in de vorm van menselijk kapitaal. Als gevolg hiervan wordt steeds meer nadruk gelegd op de eis van zelfstandigheid, engagement, een kritische houding, reflectievaardigheid en probleemoplossend te werk gaan. De opleidingsagenda in Nederland en Vlaanderen wordt bovendien sterk bepaald door de drang naar verhoogde inzetbaarheid en flexibiliteit. Maar dit doel leek de voorbije decennia te ambitieus.

‘Bouwstenen voor High Impact Learning’ schetst een model voor toekomstig leren en opleiden, uitgaande van de huidige knowhow over wat impact heeft als we écht willen leren. Naast de zeven bouwstenen van het model worden noodzakelijke contextfactoren toegelicht, zoals een ander toezicht, minder controle en de professionaliteit van trainers, docenten en de organisatie.

Bouwstenen voor high impact learning, door Filip Dochy, Inneke Berghmans, Anne-Katrien Koenen, Mien Segers. Uitgeverij: Boom Lemma uitgevers

 

DE VERBORGEN DIMENSIE VAN LEIDERSCHAP

In dit boek volg je het pad van de zachtmoedige krijger. Deze methode is geworteld in mindfulness, oosterse vechtkunst, leadership embodiment en technieken uit de topsport. De praktische en krachtige oefeningen stemmen lichaam en geest op elkaar af en helpen je optimaal te functioneren, ook in uitdagende situaties. Je leert bijvoorbeeld hoe je in het hier en nu binnen enkele seconden kunt herstellen van stress naar flow.

Een en ander moet leiden tot heldere communicatie, daadkrachtig leiderschap en constructieve samenwerking. Een leider die bereid is dit pad te volgen straalt kracht, verbinding en helderheid uit. Met als resultaat: meer zingeving, verfrissende besluitvormingsprocessen, minder management en meer ruimte voor werken vanuit je kracht.

De verborgen dimensie van leiderschap, door Anouk Brack. Uitgeverij: Thema

 

MANAGEMENT VAN VERBONDENHEID

Om het ontwikkelen van teams op een methodische en systematische manier aan te pakken werkte de auteur een TeamOntwikkelingsModel (TOM) uit. Hierin worden de diverse modellen uit de managementliteratuur vertaald naar een in de praktijk uitgetest en dus bruikbaar model.

Het uitgewerkte teamontwikkelingsmodel laat toe de competenties van een team, van de leidinggevenden en van de medewerkers te meten en ook na te gaan wat de interactie is tussen deze drie geledingen. Dit gebeurt door het ontwikkelen van competentieprofielen, maar vooral door het benoemen van types van medewerkers. Zo spreken we van ‘vriendenkringen’, ‘gekookte kikkerteams’, ‘kadaverteams’, enzovoort. Verder werd op dezelfde wijze ook een aantal leiderschapstypes ontwikkeld. Aan de medewerkers en de leidinggevenden van teams wordt een taal aangereikt zodat ze elkaar doelgericht kunnen beïnvloeden in functie van een synergetisch geheel.

Management van verbondenheid, door Geert Stroobant. Uitgeverij: Conota

 

VEILIGHEIDSFABELS 1-2-3

Veiligheid heeft een probleem. Gedurende tientallen jaren is het vruchtbare grond voor fabels, misverstanden en dwalingen geworden. Piramides, domino’s, ratio’s, certificering, het streven naar ‘nul’ absoluten, regeltjes, audits, cultuurverandering, observatiesystemen, checklijsten, best practices, slogans zoals Safety First, de jacht op fouten en onveilig gedrag, basisoorzaken en risicomatrices. Noem maar op, iemand heeft het waarschijnlijk tot iets gemaakt dat niet de bedoeling was. Hier spelen mechanismes zoals visies die doelstellingen worden, gereedschappen die buiten hun context worden gebruikt, zwart/wit denken, middelen die een doel worden, rituelen zonder begrip, correlatie in plaats van causatie en het geloof in gemakkelijke wondermiddelen. Dit boek verzamelt bijna honderd dergelijke veiligheidsfabels. Beknopte en luchtige besprekingen kijken naar de zwakke punten van het gebruikelijke denken binnen veiligheid en geven aanzetten tot alternatieve benaderingen en verbetering.

Veiligheidsfabels 1-2-3 - 95 stellingen voor een reformatie in veiligheid, door Carsten Busch. Uitgeverij: Vakmedianet

 

WERKEN AAN MERKEN

Dit werk heeft als subtitel “Waarom iedereen wil werken voor Google, Tesla en Facebook en de Europese Commissie” en is volgens de uitgever het eerste Nederlandstalige basiswerk over employer branding.

Wat is employer branding? Waarom speelt een sterk werkgeversmerk een steeds belangrijkere rol? Zijn de meest aantrekkelijke werkgevers ook de beste? Of ligt het imago van werkgevers ver van hun ware identiteit? Het boek biedt een volledige gids in de manier waarop bedrijven met hun identiteit en hun imago kunnen omgaan. De auteur baseert zich op zestien jaar onderzoek en leert je onder meer waar kandidaten op letten als ze voor een werkgever solliciteren, welke bedrijven scoren op de arbeidsmarkt en of mannen voor andere bedrijven kiezen dan vrouwen. Het werk bevat analyses en tips, en sloopt waar nodig de heilige huisjes. Een praktische handleiding en cruciale inzichten geven aan hoe je zelf een sterk werkgeversmerk uitbouwt en behoudt, los van de waan van de dag.

Werken aan merken, door Jan Denys. Uitgeverij: Lannoo Campus

 

BETTER PRACTICES OF PROJECT MANAGEMENT - BASED ON IPMA COMPETENCES

Dit werk is de herziene editie van het Engelse handboek dat speciaal werd ontwikkeld voor de training voor IPMA-C en IPMA-D examens, en is gebaseerd op Versie 4 van de ICB(Individual Competence Baseline). De tekst is dan ook in functie van de scope en structuur van die vierde versie uitgebreid en gestructureerd. Er is een opdeling van de competentie-elementen in Practice competences, People competences en Perspective competences.

Het boek is ook een rijke inspiratiebron voor projectmanagers die hun kennis verder willen ontwikkelen. En het richt zich tot projectmanagers die actief zijn in diverse culturen en/of afkomstig zijn van diverse culturen.

Better Practices of Project Management (Engels) - Based on IPMA competences - 4th revised edition, door John Hermarij. Uitgeverij: Van Haren Publishing.

 

DE BURGERLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PREVENTIEADVISEUR EN DE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATOR OP TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN

De burgerlijke aansprakelijkheid heeft te maken met het vergoeden van schade door de veroorzaker ervan. Deze burgerlijke schade, waarvan de kosten bij een arbeidsongeval zeer hoog kunnen oplopen, is verzekerbaar. De strafrechtelijke aansprakelijkheid daarentegen heeft te maken met het naleven van de wettelijke bepalingen. De niet-naleving ervan vormt een strafrechtelijke inbreuk van een natuurlijk persoon en is niet verzekerbaar.

De aansprakelijkheidsprincipes worden toegelicht aan de hand van verschillende cases.

De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieadviseur en de veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, door Jan Dillen. Uitgeverij: Inni Publishers

 

DE ETIQUETTEBIJBEL OP DE WERKVLOER

U heeft het vast al eens gehoord: ‘De jongere generatie kan niet eten, de oudere generatie kan niet tweeten’. Toch zijn deze vaardigheden in een snel veranderende wereld even belangrijk, zeker op professioneel vlak. Geen wonder dat we weer hunkeren naar richtlijnen op de werkvloer en hedendaagse etiquetteregels voor de multiculturele bedrijfswereld.

Want hoe uitstekend uw product ook is of hoeveel diploma’s u ook op zak heeft, u bent nog steeds uw eigen visitekaartje. Zegt u nu ‘u’ of ‘jij’ tegen een klant? Bestaat er nog zoiets als ‘casual friday’ op kantoor? En hoe eten we sushi tijdens een zakenlunch zonder door de mand te vallen?

In dit werk geeft de auteur tal van praktische tips, zowel voor de doorgewinterde zakenman als voor de pas afgestudeerde professional.

De etiquettebijbel op de werkvloer, door Brigitte Balfoort. Uitgeverij: Houtekiet

 

EMOTIONELE FLEXIBILITEIT

Wat is het verschil tussen mensen die zich niet uit het veld laten slaan en mensen die de weg kwijtraken? Het antwoord is emotional agility: emotionele flexibiliteit.

Emotionele flexibiliteit is een vierstappenplan dat je leert omgaan met onverwachte wendingen in het leven. De auteur constateert dat het niet uitmaakt hoe intelligent, veerkrachtig of creatief je bent; als je je niet bewust bent van hoe je je voelt in situaties en gesprekken, dan mis je de kans om inzichten te krijgen en kom je vast te zitten in gedachten, emoties en gewoonten die je ervan weerhouden je volledige potentieel te bereiken. Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel stress en tegenslag als anderen, alleen weten zij ermee om te gaan en hun reacties op dezelfde lijn te krijgen als hun waarden.

Emotionele flexibiliteit: laat los, omarm verandering en bloei op in je werk, door Susan David. Uitgeverij: Lannoo (Boekerij)

 

HET MINISTERIE VAN WERKPLEZIER

Co-auteur lse Ceulemanswerd op een dag gebeld door de kleuterjuf van haar dochter. Waarom werd het meisje steeds te laat opgehaald in de naschoolse opvang? Ilse ging minder werken en schreef er een artikel over dat massaal werd gedeeld op sociale media, omdat veel jonge ouders zich herkenden in haar verhaal. Kun je echt uit de ratrace stappen? Waarom krijgen zoveel mensen een burn-out? En waar is het werkplezier gebleven? In dit werk zoekt ze samen met Serge Ornelis, die al meer dan twintig jaar mensen traint in conflictbeheersing, leiderschap en timemanagement, hoe het anders kan. Waarom willen we alles in regeltjes gieten? Is de flexibele werknemer een mythe? Hoe ver mag macht gaan? En waarom gebruikt een manager jargon?

Het ministerie van werkplezier. Alles went, behalve slecht management, door Ilse Ceulemans en Serge Ornelis. Uitgeverij: Manteau

 

HET NIEUWE MENTAAL

Volgens neuropsychologe Elke Geraerts is het hoog tijd dat we onze maatschappij aanpassen aan ons brein, en niet omgekeerd. Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek laat ze zien hoe wij allemaal bewuster kunnen kiezen voor meer mentale groei. Ze ontmaskert de mythe van time management, legt uit waarom onze eeuwige zoektocht naar een betere work-life balans tevergeefs is, verklaart hoe empathie kan leiden tot succes, en beschrijft hoe leiderschap er in de 21ste eeuw zal uitzien. Het resultaat is een krachtig pleidooi om met meer lef aan het roer te staan van ons eigen leven en voor ons brein die keuzes te maken die ons op lange termijn gelukkiger en succesvoller zullen maken. Elke geeft je bovendien 26 uitdagingen om een half jaar lang jouw eigen lef te vergroten.

Het nieuwe mentaal. Hoe lef je op weg zet naar geluk en succes, door  Elke Geraerts. Uitgeverij: Lannoo

 

PROJECTMANAGEMENT OP BASIS VAN ICB VERSIE 4

Dit handboek vervangt het zo succesvolle handboek 'Projectmanagement op basis van NCB versie 3'. Ook deze nieuwe versie is weer bedoeld voor alle projectprofessionals zoals projectmanagers, teammanagers en PMO-medewerkers als ook voor al diegenen die projecten moeten aansturen, zoals opdrachtgevers en andere leden van de projectstuurgroep.

De inhoud is gebaseerd op de Individual Competence Baseline version 4 (ICB4) van de International Project Management Association (IPMA) en beschrijft alle vakinhoudelijke, gedragsmatige en contextuele competenties voor de projectprofessional zoals deze zijn gespecificeerd in de examengids van IPMA Nederland.

Daarmee is dit handboek ook een uitstekende basis voor allen die zich willen voorbereiden op de verschillende examens die verplicht zijn voor de IPMA projectaccreditaties.

Projectmanagement op basis van ICB versie 4 -3de geheel herziene druk - IPMA B, IPMAC, IPMA-D , IPMA PMO, door Bert Hederman en Roel Riepma. Uitgeverij: Van Haren Publishing

 

STOP BURN-OUT

Hoe kan je omgeving je batterijen laten leeglopen of opladen? Waarom ontstaat de meerderheid van burn-outs in relatie met anderen? Hoe helpt professionalisering van alle betrokkenen om burn-out te voorkomen? Een veelheid aan mensen krijgt te kampen met burn-out. Plots ervaren ze een hevige daling in hun motivatie en energie voor hun werk, zonder meteen de oorzaak te kennen. Hier weer uit komen vergt meer dan op rust gaan. Voorkomen is de sleutel, maar daarvoor is het noodzakelijk dat de omgeving bekwaam is, en dat je in een context zit waar er ruimte is voor jouw talent. Dit boek daagt je uit om te kiezen voor je talent en je toekomst. Het is niet zomaar een zelfhulpboek voor mensen die al kampen met een burn-out. Het boek out leert je begrijpen wat energieverlies en een burn-out zijn, hoe je de gevarenzone kunt herkennen, maar vooral hoe je een burn-out kunt voorkomen.

 

Stop burn-out, door  Luk Dewulf en Guido Vangronsveld. Uitgeverij: Lannoo Campus

 

MAAK ZE GEK!

Veel ondernemers klagen dat ze te weinig klanten binnenhalen via internet. Verrassend, want de online bestedingen groeien gigantisch.

Wat zou er met je bedrijf gebeuren als je website bezoekers wildenthousiast worden en de link naar iedereen doorsturen? Als duizenden mensen zich spontaan aanmelden voor je nieuwsbrief? Zou dat extra omzet opleveren?  

In dit boek krijg je een aantal tips voor opvallende online marketing, plus een groot aantal voorbeelden. Die laten zien:

 • hoe je jezelf onderscheidt door iets te zeggen wat niemand anders zegt;
 • hoe je slimme psychologische verkooptrucs gebruikt;
 • hoe je meer bezoekers krijgt door jezelf ‘onvergetelijk’ te maken;
 • hoe je klanten overtuigt via het onderbewuste (dat 95% van alle beslissingen neemt);
 • hoe je een continue stroom van likes, tweets en shares krijgt;
 • hoe je veel meer omzet binnenhaalt zonder je prijzen te verlagen;
 • hoe je nieuwsbrieven schrijft die klanten direct openen.

Maak ze gek! door Aartjan van Erkel. Uitgeverij: Van Duuren Management.

 

GEEF NOOIT KORTING!

Lage prijzen zijn funest voor een gezond rendement en tasten de winst van bedrijven, professionals en zelfstandigen flink aan. Sinds de crisis is de prijs- en margedruk op veel markten alleen maar toegenomen. En de verwachting is dat daar voorlopig geen einde aan zal komen, zelfs niet als de economie herstelt.

'Geef nooit korting!' laat aan de hand van 31 adviezen zien hoe u het best met prijsdruk kunt omgaan. Op een luchtige manier staat beschreven hoe u prijsdruk voorkomt en tegengaat. Want lage prijzen zijn geen vaststaand feit. En onze eigen invloed op de prijs is veel groter dan we vaak denken.

Volgens de auteur zijn er vele manieren zijn om in de dagelijkse praktijk aan prijsdruk te ontsnappen: wees trots op de prijzen die u voor uw producten en diensten vraagt; realiseer u hoe waardevol u bent voor uw klanten en laat u niet gek maken. Als klanten zeggen dat u te duur bent, is dat vervelend. Maar het is pas echt een ramp als u dat zelf ook vindt.

Geef nooit korting, door Jos Burgers. Uitgeverij: Van Duuren Management.

 

WERKEN MET ‘LEREN VERANDEREN’

Het boek ‘Leren Veranderen' (De Caluwé & Vermaak) is al bijna twintig jaar zowel een standaardwerk als een bestseller over veranderkunde. Ter aanvulling en verdieping van dat handboek is er nu een werkboek met allerlei werkvormen. Die zijn geschreven en getoetst door praktijkmensen.

Het werkboek biedt elke veranderaar materiaal om krachtiger met het gedachtegoed te (leren) werken. Ben je ook nieuwsgierig hoe andere praktijkmensen feitelijk diagnosticeren? Ben je op zoek naar de kern van de veranderopdracht? Hoe je een veranderstrategie bepaalt? Hoe je een verandertraject concreet vorm geeft en hoe je interventies combineert? Of hoe je verandervoorkeuren ontdekt en bespreekt? In 'Werken met Leren Veranderen' vind je tal van aanpakken, oefeningen, uitwerkingen, beschouwingen en cases. Sommige bijdragen kun je concreet inzetten of navolgen, andere zijn bedoeld ter inspiratie of ter discussie. Je kunt ze gebruiken voor je eigen ontwikkeling, voor een opleiding of voor je veranderteam.

Werken met leren veranderen, door Hanna Boersema-Vermeer en Gertjan de Groot. Uitgeverij: Vakmedianet

 

#LEVEN KAN JE LEREN

De maatschappij verwacht nogal wat. Je moet heel veel bordjes de lucht in houden, zo hoog mogelijk en liefst allemaal tegelijk. En dat is een beetje veel soms. Maar eerlijk? Eigenlijk wil je dat zelf ook. Je wil ten volle leven, van alles proeven, uitgedaagd worden, door energiek te zijn, en vooral heel hard genieten met al je zintuigen. Onmogelijk, zeg je? Tja, we hebben nooit beweerd dat het gemakkelijk is. Maar leven kan je leren, stap voor stap. Dit boek is geen droge cursus personal management, maar een inspirerende leidraad om je huishouden, je werk, je dagelijkse planning zo te organiseren dat het wél kan. Zodat combineren niet meer synoniem staat voor frustreren, maar voor beleven, ervaren, genieten.

#Leven kan je leren, door Evy De Baerdemaeker, Jasmine De Coninck, Nathalie Vermassen,Veerle Valaert. Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberights

 

AMERIKA, DE DROOM OP DRIFT

Auteur Björn Soenens (hoofdredacteur VRT journaal) is al zijn hele leven gefascineerd door Amerika en schrijft met onstuitbare passie over zijn favoriete land. Wie volgt Barack Obama op? Hoe verloopt de lange mars naar het Witte Huis? Waarom verandert Amerika in razendsnel tempo, ook al is het politieke leven in Washington verlamd? Soenens schetst een verbluffend tableau van de VS vroeger en nu.

We krijgen een beeld van een verbazingwekkend land vol dromers en bedriegers, met geschiedenissen vol sappige en markante details. Van Pocahontas tot Lehman Brothers, van JP Morgan tot Donald Trump, van Coke tot Oreo. Over het verknipte politieke systeem en het onherroepelijke verdampen van de Amerikaanse Droom. Over de opkomst van de latino's en de paranoia in de Amerikaanse politiek. Over AirBnB en Uber. Over helden en schurken. Over winners en losers.

Amerika, de droom op drift, door Björn Soenens. Uitgeverij: Lannoo

 

OP WEG NAAR EXCELLENT LEIDERSCHAP

In hun zoektocht ontdekten de auteurs dat excellente leidinggevenden zich onderscheiden op vijf thema’s. Zij:

 • starten met een stevige basis,
 • benutten verschillen,
 • creëren echte betrokkenheid,
 • stimuleren eigenaarschap,
 • focussen op teamresultaat.

Deze thema’s worden uitgebreid toegelicht, zodat je de kennis en ervaring van andere leiders kunt inzetten in je eigen rol. Dit boek houdt je een spiegel voor en nodigt je uit te onderzoeken wat voor jou en je team werkt. Door inspirerende voorbeelden en praktische tools kom je erachter hoe je je medewerkers kunt laten schitteren en daarmee het resultaat van je organisatie vergroot.

Op weg naar excellent leiderschap, door Anja Hilgers en Charlotte Staats. Uitgeverij: Thema – uitgeverij van Schouten en Nelissen

 

DOORZIEN

Ieder mens heeft een ‘individueelste’ manier van kijken. Dit  doorzien is verbonden aan wie jij bent, jouw kern. Door bewust aan te sturen vanuit je doorzien, heb je de krachtigste sleutel om bij te dragen. Als je vanuit je eigen manier van kijken bijdraagt heb je een impact die authentiek en wezenlijk is in je werk, je gezin of waar dan ook. Om dat verschil te kunnen maken moet jij je eigen doorzien eerst ontdekken. Dit boek is een gids bij alle stappen die je daarin tegenkomt.

Hoe je contact maakt met je eigen doorzien. Hoe je kunt stoppen met het bagatelliseren van je grote bijdrage en die van anderen kunt herkennen. Hoe je plezier krijgt in het overdragen van je wezenlijke kijk op zaken. Maar vooral hoe je levendig wordt als je uit het onderdrukkende van het gemiddelde stapt. Het boek leert je ook hoe je onderstromen van macht en onmacht versterkend kunt ombuigen naar betere resultaten.

Doorzien, door Agnes Siegerink. Uitgeverij: Houtekiet

 

FEEDBACK CHALLENGE

Weet jij wat je sterke punten zijn? Wat anderen in jou waarderen? Weet je ook welke tips ze voor je hebben om nog beter te worden? Om te kunnen excelleren en de allerbeste versie van jezelf te worden? Daar kom je maar op één manier achter: door feedback te vragen! Feedback is immers de meest effectieve manier om te groeien, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Maar om feedback vragen kan eng en confronterend zijn, want natuurlijk hoor je soms dingen die je liever niet gehoord had. Maar het is ook een heel persoonlijke en praktische manier om jezelf beter te leren kennen, en gewapend met die kennis stappen te zetten om je verder te ontwikkelen.

Tijdens de ‘Feedback Challenge’ in dit boek ga je vijftien dagen lang feedback vragen aan je collega’s, je leidinggevende en jezelf. Je krijgt inzicht in hoe je overkomt, mag mooie complimenten in ontvangst nemen en werkt concreet aan je ontwikkelpunten.

Feedback challenge, door Axelle de Roy. Uitgeverij: Thema – uitgeverij van Schouten en Nelissen

 

OOG VOOR KWALITEIT

Visualiseren van kwaliteitszorg is een onmisbare schakel in het werken aan kwaliteitsverbetering: de informatie geeft inzicht en overzicht, verdieping en vaak nieuwe invalshoeken. Bij het doorgronden van een situatie, het onderzoeken van nieuwe denkrichtingen of het uitwerken en toepassen van de juiste verbeteracties is het visualiseren van informatie van groot nut.

Zowel individueel als in groep geeft het visualiseren van kwaliteitszorg de volgende effecten:

 • brengt de informatie over op een andere manier; genuanceerder, creatiever, laat een groter beeld zien, geeft aha-erlebnis, kan beïnvloeden en enthousiasmeren;
 • het kan prikkelen, associëren en imagineren;
 • geeft overzicht, verdieping en een impuls aan het creatieve denken;
 • roept beelden op die wij in woorden niet adequaat kunnen beschrijven;
 • het legt verbanden en verhoogt de betrokkenheid;
 • kan zorgdragen voor het bestendigen/borgen van een verbetering/verandering.

Oog voor kwaliteit, door Chris De Rijdt, Jeroen Blijsie, Annemie Simkens, Hans Crampe, Paul Carpentier, Mieke Van Dessel, Hilde Hautekees. Uitgeverij: Politeia

 

OVERTUIGEND DEBATTEREN

Waarom zou u debatteren? Omdat u zonder het debat zelden uw doel bereikt. Gelijk hebben is mooi, maar gelijk krijgen is beter. Om te overtuigen, zult u het spel met tegenspelers en publiek sterk moeten spelen. Speelt u het direct of indirect, slim of sluw, hard of zacht.

De auteurs zijn twee topdebaters (van Debat.NL). Zij bieden u een uniek inzicht in alle technieken, tips en trucs die van u een overtuigend spreker maken. Wat kunt u leren van Obama, Pechtold, Wilders, Shell en Greenpeace, zodat niets of niemand u meer verrast? Bij debatten, vergaderingen en onderhandelingen komen deze vaardigheden u uitstekend van pas.

Overtuigend debatteren, door Peter van der Geer en Sharon Kroes. Uitgeverij: Academic Service

 

REINVENTING ORGANIZATIONS

Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd stelsel. Werknemers raken gedemotiveerd, ondernemers zoeken naar een ander soort management, vertrouwde modellen schieten tekort. Kunnen we op die manier eigenlijk nog wel verder?

Reinventing organizations biedt een antwoord. Het boek laat zien hoe we aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Daarin dragen belangrijke doorbraken bij aan een diepere voldoening voor management, medewerkers en klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken?

Met een veelvoud aan praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen biedt het boek een venster op de organisatie van de toekomst en is het een aanrader voor wie nieuwe manieren van werken en leven wil begrijpen en combineren.

Reinventing organizations, door Frederic Laloux. Uitgeverij: Lannoo Campus

 

AGILE MANAGEN

Een omgeving die steeds sneller en diepgaander verandert. Een markt die dynamisch, complex en onvoorspelbaar is geworden. Het is iets waar iedere organisatie mee te maken heeft. Wie in de toekomst wil blijven bestaan, moet zich vliegensvlug kunnen aanpassen. Steeds meer organisaties zien in dat hun traditionele manier van werken tekortschiet. Het ontbreekt hen aan agility.

In dit boek laat agility-expert Mike Hoogveld zien wat we kunnen leren van slimme start-ups en andere succesvolle innovatieve organisaties. Aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden beschrijft hij hoe je je eigen organisatie agile maakt, door te focussen op continue verbetering. Daarmee geeft hij heel concreet antwoord op die uiterst cruciale vraag waar zoveel organisaties mee worstelen: hoe vergroten we onze wendbaarheid?

Agile managen, door Mike Hoogveld. Uitgeverij: Van Duuren Management

 

BEREN OP DE WEG, SPINSELS IN JE HOOFD

Piekeren over problemen, ergernissen, gevoelens van onmacht en onrecht. Veel mensen hebben dagelijks te maken met deze bronnen van spanning en onrust. Vaak leggen zij de oorzaak ervan bij de situatie zelf. Het ligt niet aan ons, denken ze. Dat maakt werken uitputtend in plaats van prettig.

Een groot deel van de narigheid veroorzaken we echter zelf. Onze manier van denken en fantaseren bepaalt uiteindelijk hoe we ons voelen en hoe we ons opstellen en gedragen. Dit is het uitgangspunt van de Rationele Effectiviteits Training (RET). Met dit boek leer je beter omgaan met allerlei situaties in het werk die aanleiding kunnen zijn voor ergernissen, stress, niet-productief gedrag en slechte sociale contacten. De vele voorbeelden in het boek maken de boodschap duidelijk: een manager van emoties heeft zichzelf beter in de hand.

Beren op de weg, spinsels in je hoofd, door Theo Ijzermans. Uitgeverij: Thema (van Schouten & Nelissen)

 

BUSINESS TRANSFORMATION FRAMEWORK

Dit (Engelstalige) boek legt het Business Transformation Framework (BTF versie 2016) uit, een structurele aanpak, gebaseerd op best practices. De praktijkgerichte benadering moet helpen om organisatieveranderingen te ontwerpen, te ontwikkelen, te plannen en te beheren.

In BTF staan coherentie en samenwerking centraal. Die coherentie moet er zijn tussen de organisatieomgeving, de strategie en de business transformation portfolio. Maar ook tussen de vier verschillende aspecten die komen kijken bij het runnen van een business: klantenbehandeling en marktkanalen, processen en organisatiestructuur, informatica en toepassingen, IT-infrastructuur en middelen.

De BTF-methodologie zorgt ervoor dat dit complex proces beheersbaar blijft dankzij een stapsgewijze aanpak. Verder is BTF er ook op gericht om veranderingen tastbaar en concreet te maken. Zo krijg je het engagement en de medewerking van alle stakeholders.

Business Transformation Framework, door Jeroen Stoop; Tjerk Hobma, Sjoerd Staffhorst, Remco Bekker. Uitgeverij: Van Haren Publishing.

 

NOOIT MEER TE DRUK

‘Nooit meer te druk’ is een praktisch boek dat ons helpt om een van de grote problemen van het moderne leven aan te pakken: we zijn te druk.

Onze inbox en to-dolijst puilen uit, veel mensen verwachten iets van ons en burn-out is de grootste bedreiging op de werkvloer. Let wel, dit boek is geen timemanagementboek, Auteur Tony Crabbe gebruikt nieuw psychologisch onderzoek en biedt heldere strategieën voor een opgeruimd hoofd en leven, met gerichte aandacht op wat je doet.

Nooit meer te druk, door Tony Crabbe. Uitgeverij: Luitingh-Sijthoff

 

PROVOCATIEF COACHEN

Provocatief coachen is een methode waarmee je de klant met humor en warmte uitdaagt. Het is heel anders dan de traditionele coachingsaanpak. Niks goed luisteren, doorvragen en samenvatten, maar direct ingaan op wat iemand zegt op een onverwachte manier. Je verrast en verwart, overdrijft het probleem en komt met absurde oplossingen. En dat is nog effectief ook.

Door je vrolijke provocaties reageert je klant oprecht. Samen kom je sneller tot de kern van het probleem. Het resultaat is dat je klant meer daadkracht toont en realistischer naar zichzelf kijkt.

Dit handboek leert je hoe je provocatief coachen effectief inzet tijdens coachingstrajecten. Met 18 uitgewerkte technieken en fragmenten van echte coachingsgesprekken zie je hóe het werkt en dàt het werkt.

Provocatief coachen, door Anneke Dekkers en Karin de Galan. Uitgeverij: Thema (van Schouten & Nelissen)

 

DE KWETSBARE LEIDER

Een Noordpoolexpeditie confronteerde de auteur met de kwetsbaarheid van de mens, maar ook met de kracht die uit die kwetsbaarheid kan groeien. Pas vanuit de confrontatie met jezelf kan je groeien als mens én als leider.

Het boek biedt aan leidinggevenden de inspiratie om meer in de spiegel te kijken en zo een betere bedrijfscultuur op te bouwen. Het toont welke veranderingen je kunt introduceren, maar ook hoe je die plannen concreet aanpakt en hoe je je bedrijf transformeert naar een waardengedreven organisatie.

Van de persoonlijke missie als leider tot het geven van de juiste ruimte aan medewerkers, van cultuurtransformatie tot het Rosie-anagram, van Noordpoolexpeditie tot Camino-tocht: dit boek is het relaas van een diep persoonlijke en voortdurende zoektocht naar een authentiek leiderschap.

De kwetsbare leider, door Joost Callens. Uitgeverij: Lannoo Campus

 

DE 5 KEUZES VOOR BUITENGEWONE PRODUCTIVITEIT:

Verdrinken in een berg werk of op de toppen van je kunnen werken, dat is de keuze. Of eigenlijk: de 5 Keuzes. Franklin Covey ontwikkelde een krachtige methode – gebaseerd op de kennis van Stephen Covey (bestsellerauteur van 'De zeven eigenschappen'), de laatste ontdekkingen in de neurowetenschap en jarenlange praktijkervaring. Daarmee kun je je productiviteit en persoonlijke effectiviteit meetbaar verhogen.

De methode helpt je in te zien waar je je kostbare tijd, energie en aandacht aan moet besteden om datgene te bereiken wat voor jou het belangrijkst is. Dankzij de 5 Keuzes word je proactief, focus je op wat echt het verschil maakt, krijg je dingen voor elkaar, maak je het leven makkelijker met behulp van technologie – en je krijgt er nog energie van ook.

Het werk bevat praktijkvoorbeelden uit de Benelux.

De 5 keuzes voor buitengewone productiviteit, door Kory Kogon, Adam Merrill en Erik Roger. Uitgeverij: Business Contact

 

CONFLICTBEMIDDELING OP HET WERK

Waar mensen samenwerken of samenleven, ontstaan automatisch spanningen en conflicten. De voorbije decennia zijn conflicten op het werk veel meer zichtbaar. Doordat we meer durven verschillen, mondiger zijn geworden, in een snel veranderende context efficiënt moeten blijven enz. Elke leider die samen met zijn team duurzame resultaten wil neerzetten, kan spanningen maar beter omzetten tot een constructieve dialoog.

Deze praktijkgids biedt heldere inzichten in hoe conflicten ontstaan en hoe je er zélf mee aan de slag gaat. De lezer kan meekijken over de schouder van een bemiddelaar dankzij zes volledig uitgewerkte cases – récht van de werkvloer. Het boek bevat ook vele praktische tips voor elke HR-professional en manager.

Conflictbemiddeling op het werk, door Sandra Peeters en Ingrid Larik. Uitgeverij: die Keure

 

BELEIDSEVALUATIE DOOR LOKALE BESTUREN IN BBC

Beleidsevaluatie op zich is geen spectaculair gegeven, maar binnen BBC (Beleids- en BeheersCyclus) is het een wettelijke verplichting.

Het volstaat niet langer om enkel cijfermatige gegevens te analyseren, er moet bij de opmaak van de jaarrekening ook worden stil gestaan bij de maatregelen die een lokaal bestuur heeft genomen en bij de interne en externe gevolgen en effecten van deze maatregelen.

In dit werk komen volgende aspecten aan bod:

 • wanneer en waarom evalueren
 • de beleidscyclus
 • hoe komt beleid tot stand?
 • motieven om het beleid te evalueren
 • wat is beleidsevaluatie?
 • wat is beleid?
 • ...

Vanuit de theoretische visie wordt de stap gezet naar de praktijk en de toepassing van evaluatie in de dagelijkse werking van de besturen met onder meer volgende items:

 • opvolgen versus evalueren
 • leren door evalueren
 • SMART gericht formuleren
 • kengetallen en stuurgetallen
 • indicatoren
 • evaluatie-instrumenten

Beleidsevaluatie door lokale besturen in BBC, door Guy Van Goethem. Uitgeverij: INNI Publishers

 

PROFESSIONELE LOOPBAANCOACHING

Loopbaancoaching is een jong vakgebied, dat volop in beweging is. In deze tijd van vele beroepskeuzemogelijkheden voor jongeren, het wegvallen van lifetime-employment, krapte op de arbeidsmarkt, burn-outs onder dertigers en het vitaal houden van vijftigers en zestigers, schreeuwt het vak om professionalisering. Professionele loopbaancoaching is een praktijkboek voor professionals die zich bezighouden met loopbaanvraagstukken. Het werk geeft niet alleen een uitgebreid en actueel overzicht van de belangrijkste denkwijzen, modellen, instrumenten en werkvormen, maar ook veel praktische tips. Aan bod komen onderwerpen als keuzebegeleiding, competentiecoaching, levenscoaching, loopbaancounseling en coaching bij stress of burn-out.

Professionele loopbaancoaching, door Rozemarijn Dols.
Uitgeverij: Van Duuren Management

 

THE NETWORK ALWAYS WINS

Wat als markten sneller veranderen dan bedrijven? In het huidige digitale tijdperk zijn de traditionele bedrijfsmodellen steeds minder relevant. De tijd van fluïde organisaties en de 'network native' is aangebroken. The Network Always Wins toont aan hoe de kracht van het netwerk organisaties in dit nieuwe tijdperk kan maken of kraken, en hoe je die energie kan aanwenden om je organisatie wendbaar te houden. Enkel op die manier kunnen bedrijven een rol blijven spelen in een onzekere toekomst. Dit boek biedt een origineel en radicaal vernieuwend venster op de moderne organisatie aan de hand van verrassende inzichten uit management, astrofysica, wiskunde en moderne geschiedenis. Het is tegelijk leerzaam en aangenaam om te lezen.

The network always wins, door Peter Hinssen.
Uitgeverij: Lannoo/Campus

 

E-MAIL MARKETING

Auteurs Tamara Gielen (één van ’s werelds top influencers en thought leaders op vlak van e-mailmarketing) en Hans Smellinckx (al meer dan 15 jaar expert Omni-channelmarketing voor merken zoals Coca-Cola, Ikea en Artoos) presenteren je met dit boek een heuse handleiding om e-mailmarketing strategisch te integreren in je marketing.
In dit boek, geschreven in gewone mensentaal, vind je praktische tips en een heleboel voorbeelden waarmee je aan de slag kunt gaan. Geen wollige strategieën en complexe operationele oefeningen, maar een direct toepasbaar verhaal om met e-mailmarketing je doelgroep te inspireren, te teasen en te converteren. Op de bijhorende website vind je bovendien nog meer cases, worksheets en andere handige tools en resources.

E-mail marketing, door Tamara Gielen en Hans Smellinckx.
Uitgeverij: Die Keure

 

HEBBES!

Uiteraard wil je als recruiter, P&O'er of leidinggevende de juiste kandidaat uit het sollicitatieproces halen. De droomkandidaat voor de baan die je aanbiedt, moet beschikken over een aantal competenties. Bijvoorbeeld flexibiliteit, besluitvaardigheid en zelfkennis. Natuurlijk kan een sollicitant zéggen dat hij over deze competenties beschikt, maar hoe kom je erachter of dat ook daadwerkelijk zo is?
Met Hebbes! heb je het antwoord in handen. In dit boek staan 89 competenties beschreven, mét bijbehorende selectievragen. Met dit slimme instrument voer je effectieve en goede selectiegesprekken, waardoor het veel gemakkelijker wordt de juiste kandidaat te vinden.

Hebbes! door Marjo Louwers-Janssen.
Uitgeverij: Thema

HANDBOEK WELZIJN OP HET WERK

Het juridische landschap inzake “Welzijn op het werk” is in de laatste twintig jaar ingrijpend gewijzigd. Met de Welzijnswet van 4 augustus 1996 startte in België een indrukwekkende herstructureringsoperatie die bijna - maar nog niet volledig - is afgerond.
Dit handboek is het eerste Nederlandstalige basiswerk over de juridische aspecten van welzijn op het werk. De term “juridische aspecten” geeft aan dat niet het volledige juridische landschap wordt besproken: wel zoomen de auteurs in op de basiskennis van het recht inzake welzijn op het werk. Dit handboek biedt de basisinformatie om u in deze materie te verdiepen als student, advocaat, magistraat, bedrijfsjurist, preventieadviseur, consulent, bedrijfsverantwoordelijke …

Handboek welzijn op het werk, door Anne Van Regenmortel.
Uitgeverij: Die Keure

 

STORYTELLING

Al te vaak wordt in de marketingwereld een perspectief gehanteerd dat erg merk- en organisatiegeoriënteerd is. Waarna men zich de vraag stelt waarom iets niet aanslaat. De reden is simpel: omdat het niet boeit. Omdat er niemand op zit te wachten.
Het vertellen van verhalen is een kunst, maar wel een die ook in het bedrijfsleven een rol kan spelen. Verhalen maken content duidelijker, brengen organisaties onder de aandacht, maken een merk tastbaar. Als je weet hoe het concept te gebruiken, vormt het boek een nuttig instrument in een modern marketingarsenaal.
Via voorbeelden en inzichten uit de praktijk maakt het boek duidelijkhoe rijk de techniek wel kan zijn en wat ze kan bijdragen aan de marketing van merken en organisaties. De auteur illustreert kernbegrippen en basistechnieken, minder voor de hand liggende maar belangrijke aspecten komen uitvoerig aan bod.

Storytelling, door Guido Everaert.
Uitgeverij: LannooCampus

 

LEAN IN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSVOORZIENINGEN

In deze nieuwe pocket vinden directieleden, leidinggevenden, kwaliteitscoördinatoren, staf-, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers en studenten/stagiaires uit de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen interessante praktijkvoorbeelden en instrumenten om met de Lean-methode aan de slag te gaan. Diverse organisaties experimenteren met lean-instrumenten, andere zijn bezig om zich te oriënteren. Er zijn ook organisaties die Lean inschrijven als een strategie in het beleids- en jaarplan om hun organisatieprocessen te verbeteren, met als richtingevende elementen meer klantwaarde leveren, medewerkers tevredener maken, kosten verlagen en verspilling elimineren.

Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, door Hans Crampe.
Uitgeverij: Politeia

 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT EN PERFORMANTIE

Sinds de economisering verwacht men van de gemiddelde Human Resource Manager een specifieke kennis en kunde die niet terug te voeren is tot ‘gezond verstand’. Dit boek vormt een leidraad bij het beheersen en implementeren van managementsystemen en -praktijken. De auteur beperkt zich niet tot de opsomming van methodieken of praktijken, maar vertrekt vanuit een multidimensioneel model, waarbinnen de verschillende elementen van Human Resource Management worden samengebracht. Zo kan de lezer de complexiteit van het menselijke en organisationele functioneren beter begrijpen en kan hij problemen op een adequate manier oplossen.

Human resource management en performantie, door Alex Vanderstraeten.
Uitgeverij: Die Keure

 

MENTAAL KAPITAAL

De burn-outepidemie neemt ongekende vormen aan. Maar er is een oplossing: hoe groter je mentale weerbaarheid, hoe beter je beschermd bent tegen stress, burn-out en andere mentale problemen. In dit boek toont de auteur wat de belangrijkste componenten zijn van mentale veerkracht, en hoe je deze kunt trainen om je mentale kapitaal te vergroten. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat we zelf een aanzienlijke impact hebben op ons mentale kapitaal. Met de juiste mindset kun je de kans op een burn-out dus aanzienlijk verkleinen, en met de juiste aanpak kun je burn-out in je bedrijf sterk reduceren.

Mentaal kapitaal, door Elke Geraerts.
Uitgeverij: Lannoo

 

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be