Advies en Begeleiding

Coaching van de milieuco÷rdinator

Wat is coaching van de interne milieuco÷rdinator?

Milieuco÷rdinatoren zijn soms wat geïsoleerd in de organisatie, gezien ze dikwijls de enige persoon zijn die op de hoogte is van milieuzorg en milieuwetgeving. Beginnende milieuco÷rdinatoren zijn nog op zoek naar een gestructureerde en aan de organisatie aangepaste invulling van hun takenpakket. Ook de wat meer ervaren milieuco÷rdinatoren hebben dikwijls nood aan een onafhankelijke kijk op hun takenpakket en een klankbord voor diverse hinderpalen waarmee zij worden geconfronteerd. Naderhand kan de milieuco÷rdinator desgewenst verder worden begeleid bij de realisatie van belangrijke milieuprojecten.

Waarom een Amelior-coachingstraject voor uw interne milieuco÷rdinator?

  • Tijdsbesparing: beginnende milieuco÷rdinatoren worden sneller ingewerkt door het doorlopen van een coachingstraject samengesteld op basis van hun takenpakket en de organisatie waarin zij functioneren.
  • Effectiviteit: uw milieuco÷rdinator is beter gewapend voor zijn taak en zal sneller en beter functioneren, dankzij de aangebrachte kennis, vaardigheden, methodieken en structuren. Ook meer ervaren milieuco÷rdinatoren kunnen op deze wijze leemten in kennis of vaardigheden vullen.
  • Klankbord: vragen en knelpunten kunnen getoetst worden aan de ervaring en kennis van de Amelior-coach.
  • Op uw maat: geen milieuco÷rdinator is dezelfde, geen organisatie is dezelfde. Ons coachingtraject wordt dan ook voor u specifiek samengesteld.
  • Instrumenten, modellen en technieken: de Amelior-coach voorziet uw milieuco÷rdinator van alle nodige hulpmiddelen om zijn taken kwalitatief te vervullen.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Tot uw dienst
Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?