Advies & begeleiding

Invoering van het kwaliteitsdecreet in de zorgsector

Doelgroep

Welzijnsvoorzieningen die beslist hebben hun kwaliteitssysteem uit te bouwen volgens de eisen van het kwaliteitsdecreet.

Opmerking : voor de invoering van het kwaliteitsdecreet in verzorgingsvoorzieningen is de aanpak analoog.

Doel

 • verlenen van assistentie bij de opbouw van het kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van het kwaliteitsdecreet;
 • bekomen van engagement en medewerking van het personeel;
 • verbeteren van de werking van de voorziening;

Aanpak

 • begeleiding in sessies van Ĺ dagen met een interval van 2 à 3 weken;
 • vertrekkende van basisteksten wordt het kwaliteitssysteem samen met de klant opgebouwd;
 • in samenspraak met de klant worden informatiesessies voor het personeel verzorgd;
 • de begeleiding wordt afgesloten met een volledige audit.

Voordelen

 • de individuele begeleiding maakt maatwerk mogelijk;
 • het afgesproken tijdschema verzekert de vooruitgang van het project;
 • de consultant helpt u om de Ďjuiste dingen onmiddellijk juist te doen’;
 • de inbreng van een externe consultant vergemakkelijkt het veranderingsproces;
 • de aanpak is afgestemd op de grootte van de voorziening.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Tot uw dienst
Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be