Advies en Begeleiding

ISO 9001 interne audits uitbesteden

Haal†meer toegevoegde waarde uit uw interne audits.

Doelgroep

Uw bedrijf heeft een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem of bevindt zich in de laatste fase van een ISO 9001 implementatie-traject? Er is in uw organisatie niemand die een belangrijk deel van zijn of haar tijd aan het auditeren en verbeteren van het kwaliteitssysteem kan besteden? U wilt via interne audit een frisse en kritische kijk op uw organisatie krijgen? U wilt uw interne audits laten uitvoeren door experten?

Doel

Amelior is reeds meer dan 40 jaar actief in het opleiden en coachen van leidinggevenden in staffuncties zoals kwaliteit, personeelsbeheer, veiligheid, milieu. Ons team van 20 consultants vertegenwoordigt ook een schat aan ervaring in aanverwante gebieden zoals logistiek, productie, inkoop, informatisering, projectbeheer, engineering, technisch onderhoud, communicatie met de klant.

De interne audits die in uw organisatie uitgevoerd worden in het kader van ISO 9001 vragen aandacht voor alle hierboven vermelde disciplines: een bijna onmogelijke opdracht voor uw medewerkers die de rol van interne auditor op zich nemen! Waarom deze interne audits niet uitbesteden aan onze experten?

Aanpak & aandachtspunten

Wij houden hierbij niet alleen rekening met de vereisten van de norm ISO 9001, maar rapporteren ook mogelijke verbeteringen vanuit onze aandacht voor andere kritieke succes factoren binnen uw organisatie, zoals

 • het implementeren van algemeen aanvaarde goede praktijken binnen uw sector
 • doeltreffendheid, productiviteit, klantgerichtheid en competenties van uw medewerkers
 • duidelijkheid van bedrijfsdoelstellingen, interne communicatie, rapportering, probleemopvolging
 • de kwaliteit van gegevens, rapporten en informatica toepassingen

Aanpak:

 • documentatie audit, waarbij wij vooral oog hebben voor het geheel van het kwaliteitsysteem, en de link tussen de eisen van ISO9001 enerzijds en jullie kwaliteitssysteem anderzijds.
 • Wij beoordelen ook het auditplan van de organisatie en het interne audit proces. Aansluitend hierop kunnen wij dan bepalen welke interne audits best in aanmerking komen voor uitvoering door Amelior, en hoe wij deze audits gaan rapporteren, debriefen en eventueel ook opvolgen. Dit kan in kleinere bedrijven meestal op een halve dag. Voor bedrijven boven de 30 medewerkers rekenen we hiervoor op een volledige dag.
 • in een†tweede fase worden dan een aantal interne audits door ons uitgevoerd en gerapporteerd aan de proces eigenaar(s). Wij houden de audit tijd beperkt tot max 1,5 uur bij de geauditeerde per audit, en kunnen zo 4 audits per dag uitvoeren en debriefen aan de proces eigenaar(s). (deze tijden zijn uiteraard niet haalbaar als er tussen de audits verplaatsingen naar andere sites vereist zijn)
 • een alternatief voor de debriefing aan de proces eigenaar is een CSA vergadering (Control Self Assessment), waarbij vertrekkend vanuit de audit observaties een open discussie wordt gehouden met alle betrokken medewerkers in het proces, om snel te komen tot een korte risico analyse van het proces en in consensus te beslissen over te nemen acties om het proces te verbeteren, eventueel ook op andere punten dan deze die bij de audit geobserveerd werden. 4 doelgerichte CSA sessies per dag is een haalbare timing.

Voordelen

Bijkomende positieve effecten van deze aanpak zijn ondermeer

 • in onderling overleg worden audit observaties snel omgezet tot bijsturende acties die de productiviteit en de klantgerichtheid van uw organisatie verbeteren
 • uw personeel heeft niet langer het gevoel dat een collega hen op de vingers tikt
 • directieleden en managers worden geauditeerd door een expert die op hun niveau meedenkt vanuit beleidsmatige aansturing en risicobeheer
 • vereenvoudigen en optimaliseren van de documentatie van het kwaliteitssysteem
 • u bent zeker dat de audits een maximum aan verbeterpotentieel aan het licht brengen
 • minimale tijdsbesteding aan interne auditing voor uw eigen medewerkers

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Tot uw dienst
Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be