Advies & begeleiding

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) invoeren

Doelgroep

Bedrijven die zich in orde willen stellen met de eisen van HACCP.

Doel

 • opzetten van een productveiligheidssysteem dat voldoet aan de eisen van het KB inzake de algemene levensmiddelenhygiëne.
 • verlenen van assistentie bij de opbouw van het systeem
 • voorzien in de nodige opleiding voor de medewerkers.

Aanpak

 • Begeleiding in sessies van Ĺ dagen met een interval van 2 à 4 weken, volgens de graad van dringendheid.
 • Het HACCP systeem wordt samen met de klant opgebouwd vertrekkende van basisdocumenten.
 • De begeleiding wordt afgesloten met een volledige audit.

Voordelen

 • De individuele begeleiding maakt maatwerk mogelijk.
 • Het afgesproken tijdschema verzekert de voortgang van het project.
 • De consultant helpt u om de Ďjuiste dingen onmiddellijk juist te doen’.
 • Externe inbreng vergemakkelijkt elk veranderingsproces.
 • De werkwijze en de duur is afgestemd op de bedrijfsgrootte en op de sector.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Tot uw dienst
Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?