U bevindt zich hier: Consulting / Personeelsevaluatie- en functioneringssystemen

Advies & Begeleiding

Personeelsevaluatie- en functioneringssystemen

Doelgroep

Alle organisaties:

 • kleine, middelgrote en grote 
 • alle sectoren
  • privé bedrijven,
  • overheidsorganisaties,
  • zorgorganisaties,
  • verenigingen, …

Steeds meer organisaties zien in dat het evalueren van de medewerkers en functioneringsgesprekken bijdragen tot zowel betere prestaties als grotere motivatie. De organisatie en de medewerker voelen zich er dus beter bij. De redenen waarom organisaties evaluatiesystemen en functioneringsgesprekken in het leven roepen, kunnen zeer uiteenlopend zijn, namelijk in het kader van: competentiebeheer, opleidingsprogramma’s, verloning, of minder verregaand, afstemming tussen chef en de medewerker in verband met diens ontwikkeling. Evaluatie- en functioneringsgesprekken worden ook aangewend voor het beter functioneren van teams.

Doel

Assistentie verlenen bij:

 • het opzetten van evaluatiesystemen van A tot Z: doel omschrijven, proces bepalen, procedures bepalen, criteria bepalen, evaluatieformulieren opstellen, overleg met leiding, medewerkers en vakbonden, invoering en bijschaven; doen aansluiten op andere HR systemen (verloning, promotie, vorming, ….)
 • het verbeteren van bestaande systemen
 • projectbegeleiding bij het opzetten van evaluatiesystemen
 • expertise bieden bij onderdelen van het opzetten van een evaluatiesysteem
 • opleiding geven in functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, zowel aan de leiding als aan de medewerkers
 • individuele coaching geven bij functionerings- en beoordelingsgesprekken

Aanpak

Met de leiding of het management van de betrokken organisatie wordt:

 • Een kennismakingsgesprek gehouden 
 • De noodzaak en de nuttigheid van externe assistentie op het vlak van het opzetten / verbeteren van een evaluatiesysteem of functionerings- en beoordelingsgesprekken besproken 
 • Het doel en de reikwijdte van de assistentie besproken: begeleiding, operationele consulting, opleidingen, …. 
 • Een raamovereenkomst opgesteld, met vermelding van het geschat aantal dagen, de spreiding van de prestaties, de periode, de bevoegdheden, de overlegmomenten met de leiding of het management, enz. 
 • Kennisgemaakt met sleutelmedewerkers en de interne gesprekspartners; een stuurgroep en / of een werkgroep opgezet

De raamovereenkomst wordt uitgevoerd met tussentijdse evaluatie en bijsturing. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid aanpassingen te doen in het overeengekomen werkprogramma.

Met de opdrachtgever, hetzij direct, hetzij in de schoot van de stuurgroep of de werkgroep, zal bepaald worden welk specifiek systeem van evaluatie gevolgd zal worden (360° Feedback, Merit Rating, teambeoordeling, Management by Objectives, …).

Amelior legt een grote nadruk op de participatie van alle betrokkenen bij het opzetten van een evaluatiesysteem, alsook bij het vastleggen van de randvoorwaarden voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Medewerkersevaluatie en functionerings- en beoordelingsgesprekken hebben enkel een positieve en duurzame uitwerking, indien aan de voorbereiding en begeleiding bij invoering de grootste zorg wordt besteed. Bij de aanpak wordt het 15-Stappenplan van Amelior gevolgd.

Voordelen

 • Assistentie op maat: compleet project, deelproject, coaching of projectbegeleiding, operationele consultancy, opleiding
 • Aanpak volgens het beproefd Amelior 15-Stappenplan
 • Consultants en opleiders met aantoonbare terreinervaring
 • Gedifferentieerde aanpak volgens de doelstelling
 • Aansluiting op andere HR-systemen
 • Aansluiting op de missie, visie en waarden van de organisatie

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Tot uw dienst
Pascal ENGELS
+32 (0)56 23 20 70

Inlichtingen of referenties?
design & development by tales.be