ISO 50001 en de nieuwe energiebeleidsovereenkomst

oktober 2012

Na lange onderhandelingen is er meer duidelijkheid gekomen rond de opvolger van het audit- en benchmarkconvenant: de energiebeleidsovereenkomst.

Krachtlijnen van de nieuwe energiebeleidsovereenkomst

Organisaties die toetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO) engageren zich onder meer tot de volgende actiepunten:

 1. Een energetische doorlichting uit te voeren om de 4 jaar via een audit.
 2. Opstelling van een energieplan voor de periode 2013-2016 en de periode 2017-2020, met een gefaseerde uitvoering.
 3. Jaarlijks verslag van de uitgevoerde maatregelen, studies, herrekeningen van potentieel rendabele maatregelen
 4. Jaarlijkse rapportering over het energieverbruik, CO2-eq -emissies en de evolutie
 5. Uitvoering van een studie naar economisch potentieel van warmtekrachtkoppeling
 6. Tegen uiterlijk drie jaar na toetreding ofwel ISO50001 ofwel specifieke energiebeheer-maatregelen uit te voeren en hierover jaarlijks te rapporteren:

  a. Opmaak van een energiebeleidsverklaring ter onderlijning engagement door senior management
  b. Aanstelling door management van een energieco÷rdinator met onder andere volgende doelstellingen hebben binnen de onderneming:

  • werkgroepen installeren om projecten rond energie-efficiëntie mee uit te werken.
  • diverse activiteiten ondersteunen ter verbetering van de energie-efficiëntie.
  • regelmatig aan het management rapporteren over de energieprestaties van de Onderneming.
  • verzekeren dat het Energieplan is opgemaakt zowel op korte als lange termijn.
  • de door het management gedefinieerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden communiceren zodat binnen de Onderneming een efficiënt energiebeleid gevoerd kan worden.
  • een bewustmaking rond efficiënt energieverbruik creëren en dat in de gehele Onderneming.
  • een vormingsplan inzake verbeterde energiezorg uitwerken en de uitvoering ervan opvolgen.

 7. Sensibiliseren, informatieverstrekking ľ medewerkersbetrokkenheid

Bij Amelior kan u terecht voor diverse diensten m.b.t. energiemanagement:

Bij Amelior kan u voor diverse diensten m.b.t. energiemanagement terecht.

1. Opleiding tot energiemanager / energieco÷rdinator
2. ISO 50001 energiemanagement opleiding en advies
3. ISO 50001 energieaudit opleiding en advies
4. Energiebeheer: 2 daagse workshop
5. Energiesensibilisering

Thierry UYTTENHOVE is ingenieur elektromechanica en heeft een licentie in de veiligheidskunde niveau 1, milieuco÷rdinator A en risk management. Hij heeft een jarenlange ervaring achter de rug als preventieadviseur, milieuş- en kwaliteitsco÷rdinator in zowel bouw-, metaal- als chemiesector. Als senior consultant begeleidt hij ruim 14 jaar organisaties bij het ontwikkelen van een geïntegreerd HSE-beleid. Met passie coacht, begeleidt en traint hij in o.m. Behaviour Based Safety, OHSAS 18001/ISO 45001, integratie en auditing van management systemen. Als getraind lead auditor is hij tevens interne auditor OHSAS 18001/ISO 45001 ľ ISO14001. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.


Lees hier andere blogberichten van deze auteur...

Contacteer de auteur...