IIP: certificaat voor strategisch personeelsbeleid

juli 2002

Amelior werkt mee aan het pilootproject ĎInvestors in People in Vlaanderen’ van de Vlaamse regering. Via het IiP-model kunnen organisaties hun strategisch personeelsbeleid laten certificeren.

De werknemers maken het verschil. Of u manager bent van een multinational, eigenaar van een KMO of leiding geeft aan een non-profit organisatie: het succes zal in grote mate afhangen van de competenties, motivatie en inzet van de mensen. Zij maken het verschil en bepalen mee de kracht van de organisatie.

Het belang van investeringen in de medewerkers neemt dan ook overhands toe. Menselijk kapitaal wordt heel belangrijk en kennis, vaardigheden en motivatie zouden wel eens de grondstoffen van de toekomst kunnen worden. Maar investeren in de ontwikkeling van werknemers is geen vrijblijvende oefening; er wordt een return verwacht in die zin dat de investeringen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. In Groot-Brittannië is daarvoor een model ontwikkeld dat nu via Nederland ook naar Vlaanderen komt overgewaaid: Investors in People (IiP).

Vier basisprincipes

Het IiP-keurmerk gaat opleidingsactiviteiten koppelen aan de organisatiedoelstellingen. IiP wil dat op een systematische manier wordt nagegaan wat de doelen, middelen en verantwoordelijkheden zijn voor de diverse opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten. De gestructureerde aanpak van IiP zorgt ervoor dat die doelen, middelen en verantwoordelijkheden zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Investors in People is gebaseerd op vier basisprincipes:

  • Commitment: een Investor in People zet zich volledig in voor het ontwikkelen van zijn mensen teneinde zijn doelstellingen te verwezenlijken;
  • Planning: een Investor in People is duidelijk over zijn doelstellingen en wat zijn mensen moeten doen om die te verwezenlijken;
  • Actie: een Investor in People zorgt voor een doeltreffende ontwikkeling van zijn mensen om zijn prestaties te verbeteren;
  • Evaluatie: een Investor in People weet welke invloed de investering in mensen heeft op zijn prestaties.

Deze criteria zijn op hun beurt uitgewerkt in twaalf indicatoren die voor alle soorten en groottes van organisaties toepasbaar zijn en aangeven welke bewijsvoering telkens nodig is. Op die manier biedt IiP een raamwerk dat helpt om de resultaten te verbeteren, aangepast aan de structuur van de organisatie. Met als groot voordeel dat iedereen zelf het tempo bepaalt. De vier principes lopen als een rode draad door de organisatie en keren in dezelfde volgorde steeds terug. Op die manier ontstaat een continue verbetercyclus die van commitment en planning via actie tot evaluatie loopt.

Vijf stappen

Alles draait dus steeds om continue verbetering. Die manier van denken - eigen aan Amelior - strekt zich uit over alle geledingen van de organisatie zodat de weg naar het behalen van het keurmerk door alle medewerkers ( kaders, arbeiders en bedienden) wordt afgelegd. Iets wat in vijf verschillende stappen gebeurt :

  1. Inventarisatie : verzamelen van informatie en vaststelling van de tekorten. Dit leidt tot een werkplan dat aan iedereen wordt gecommuniceerd. Deze stap gebeurt liefst in samenwerking met een consultant, terwijl het voor het welslagen van het traject interessant is om intern in de organisatie een interne facilitator op te leiden en vrij te maken;
  2. Actie: is in feite het verzamelen van het nodige bewijsmateriaal. De consultant zal u hier helpen met de samenstelling, de presentatie en de geschiktheid ervan;
  3. Assessment: een onafhankelijke auditor beoordeelt of de organisatie voldoet aan de criteria van het keurmerk;
  4. Verkrijgen van het keurmerk: indien voldaan wordt aan de gestelde eisen, mag de organisatie zich gedurende een periode van drie jaar een Investor in People noemen en het keurmerk gebruiken;
  5. Continue verbetering: in overleg met de assessor vinden regelmatig na-controles plaats.

Pascal Engels is specialist people management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties op alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie.†Daarnaast heeft hij ook reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden).†


Lees hier andere blogberichten van deze auteur...

Contacteer de auteur...