Nieuwe keuzes voor nieuwe tijden

januari 2009

Investors in People is geen statisch model en evolueert mee met zijn tijd.

Integratie van bestaande modellen

Reeds een aantal jaar is Investors in People bezig aan een gestage opgang in België. Als model voor strategisch personeelsbeleid met een duidelijk koppeling naar de organisatiedoelen heeft het model zich een plaats verworven naast de andere kwaliteitsmodellen. Zowel profit als non profit, publieke en private organisaties, Vlaamse, Brusselse en Waalse bedrijven werken op vandaag met het Framework.

Maar Investors in People zit niet stil en wil zeker niet op haar lauweren rusten. Geregeld wordt de standaard herbekeken en wordt nagegaan waar verbeteringen mogelijk zijn.

In 2009 is de standaard niet inhoudelijk gewijzigd, maar is de aanpak en invoering ervan in organisaties aanzienlijk veranderd.

Er immers als het ware een fusie tot stand gekomen van de bekende Standaard (waar we in België op vandaag mee werken, met name de drie principes, tien indicatoren en negenwertig bewijzen) en Profile.

Profile is een uitbreiding van de standaard op vier niveaus met een pak meer bewijzen en geeft aan organisaties de kans zich thematisch verder te ontwikkelen.

Een nieuwe weg

Onder de nieuwe naam Investors in People framework wordt een nieuwe start genomen. De bewijzen voor de IiP-accreditatie zijn onveranderd opgenomen in dit nieuwe framework. Het is een integratie van de IiP-standaard, het Profile-model en aparte standaarden voor leiderschap, work-life balance en recrutering & selectie tot een uniek en coherent kader.

Deze nieuwe aanpak maakt het mogelijk echt op maat te gaan werken. Elke organisatie heeft immers andere noden, verwachtingen en prioriteiten. Werken met het Investors in People framework zal het mogelijk maken speciaal extra te gaan focussen op de zelf geïdentificeerde noden.

Bij adviestrajecten en assessments zullen automatisch de 39 basisbewijzen van de vroegere Standaard bekeken worden en zal in samenspraak en onderling overleg tussen de organisatie enerzijds en de adviseur/assessor anderzijds, nagegaan worden op welk thema (van in totaal 10 – zie hieronder) dieper kan ingegaan worden. Het nieuwe kader zal de mogelijkheid bieden om flexibel te werk te gaan en te focussen op de specifieke karakteristieken van de eigen business en sector.

Tien thema's

  1. Organisatiestrategie.
  2. Strategie voor leren en ontwikkelen.
  3. Strategie voor people management.
  4. Strategie voor leiderschap en management.
  5. Effectiviteit van het management.
  6. Erkenning en waardering.
  7. Betrokkenheid en empowerment.
  8. Leren en ontwikkelen.
  9. Prestatiemeting.
  10. Continue verbetering.

Nieuwe vormen van erkenning

De nieuwe aanpak zal gepaard gaan met een nieuwe systeem van erkenning. Wie de 39 bewijzen van de Standaard haalt zal als dusdanig erkend worden; organisaties die extra inspanningen leveren via de thematische aanpak zullen in functie van het aantal bewijzen een bronzen, zilveren en gouden erkenning kunnen behalen. Het Olympische motto “citius, altius, fortius” als het ware toegepast op Investors in People.

Perfect passend in deze tijden

In het huidige economische klimaat vertellen organisaties dat de opzet en uitvoering van een coherent bedrijfsplan, gekoppeld aan het managen van veranderingsprocessen nog belangrijker is geworden. Investors in People helpt met de invoering van haar nieuwe aanpak een antwoord te geven op deze druk. IiP-organisaties zullen immers zelf kunnen bepalen wat de belangrijkste aspecten van het framework zijn waarmee ze willen werken om zo beter tegemoet te komen aan hun bedrijfsnoden en aan de objectieven die zij zelf gedefinieerd hebben.

De Amelior-adviseurs zijn hiervoor reeds getraind door het International Quality Center. Via de identificatie van de juiste noden van de organisatie, zullen ze naast het bereiken uiteraard van alle criteria van niveau 1 van de Standaard, kunnen focussen op die extra pijnpunten waar het meest dringend moet aan gewerkt worden. Niet omdat het model het vraagt, maar omdat het de échte noden zijn die in die bijzondere situatie in dat eigen bedrijf aan de orde zijn.

Of het nu gaat om change, leiderschap of verhoging van de productiviteit, via Investors in People “nieuwe stijl” zullen organisaties ook in deze barre tijden zonder probleem een antwoord vinden op de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

Trouwens, is Investors in People ook niet ontstaan tijdens een economische crisis in Groot-Brittannië nu bijna twintig jaar geleden? En heeft het model toen niet bewijzen het juiste antwoord te zijn op de problemen?

Blijven investeren in mensen met de focus op de juiste organisatiedoelstellingen is ook vandaag de enige juiste keuze.

Klik hier om terug naar de IiP-homepage te gaan.

Pascal Engels is specialist people management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties op alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie. Daarnaast heeft hij ook reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden). 

 


Lees hier andere blogberichten van deze auteur...

Contacteer de auteur...