IiP & Profile: nieuwe keuzes voor nieuwe tijden

maart 2009

De fusie tussen IiP en Profile laat organisaties toe bij hun verdere ontwikkeling vooral aandacht te besteden aan de door hen zelf geïdentificeerde noden.

Reeds een zestal jaar is Investors in People bezig aan een gestage opgang in België. Als model voor strategisch personeelsbeleid met een duidelijk koppeling naar de organisatiedoelen heeft het model zich een plaats verworven naast de andere kwaliteitsmodellen. Zowel profit als non-profit, publieke en private organisaties, Vlaamse, Brusselse en Waalse bedrijven werken op vandaag met de standaard. Maar Investors in People zit niet stil en wil zeker niet op haar lauweren rusten. Geregeld wordt de standaard herbekeken en wordt nagegaan waar verbeteringen mogelijk zijn.
In 2009 zal de standaard niet inhoudelijk wijzigen, maar zal de aanpak en invoering ervan in organisaties aanzienlijk veranderen. Er komt immers als het ware een fusie tot stand van de bekende standaard (waar we in België op vandaag mee werken, met name de drie principes, tien indicatoren en negendertig bewijzen) en Profile.

IIP

Profile is een uitbreiding van de standaard op vier niveaus met een pak meer bewijzen en geeft aan organisaties de kans zich thematisch verder te ontwikkelen.

Een nieuwe weg

Onder de noemer Ďnew choices’ zal vanaf het voorjaar 2009 de Profile-standaard wereldwijd ontplooid worden tot de enig geldende standaard. De bewijzen voor de IiP-accreditatie zijn onveranderd opgenomen in deze nieuwe standaard. ĎNew choices’ is een integratie van de IiP-standaard, het Profile-model en aparte standaarden voor leiderschap, work-life balance en rekrutering & selectie tot een uniek en coherent kader.
Deze nieuwe aanpak maakt het mogelijk echt op maat te gaan werken. Elke organisatie heeft immers andere noden, verwachtingen en prioriteiten. Werken met Investors in People zal het mogelijk maken extra te focussen op de zelf geïdentificeerde noden.
Bij assessments zullen automatisch alle bewijzen bekeken worden en zal nagegaan worden op welk niveau de organisatie zich bevindt. De huidige IiP-standaard (overeenkomend met level 1 van Profile) zal steeds als basis nodig zijn en de gekende bewijzen zijn onveranderd in de Profile-standaard opgenomen. Het nieuwe kader zal de mogelijkheid bieden om flexibel te werk te gaan en te focussen op de specifieke karakteristieken van de eigen business en sector.

Perfect passend in deze harde tijden

In het huidige economische klimaat vertellen organisaties dat de opzet en uitvoering van een coherent bedrijfsplan, gekoppeld aan het managen van veranderingsprocessen, nog belangrijker is geworden. Investors in People helpt met de invoering van haar nieuwe aanpak een antwoord te geven op deze druk. IiP-organisaties zullen immers zelf kunnen bepalen wat de belangrijkste aspecten van het framework zijn waarmee ze willen werken om zo beter tegemoet te komen aan hun bedrijfsnoden en aan de objectieven die zij zelf gedefinieerd hebben.
De Amelior-adviseurs zijn hiervoor reeds getraind door het International Quality Center. Via de identificatie van de juiste noden van de organisatie zullen ze, naast uiteraard het bereiken van alle criteria van niveau 1 van de standaard, kunnen focussen op die extra pijnpunten waar het meest dringend moet aan gewerkt worden. Niet omdat het model het vraagt, maar omdat het de échte noden zijn die in die bijzondere situatie in dat eigen bedrijf aan de orde zijn.
Of het nu gaat om change, leiderschap of verhoging van de productiviteit, via Investors in People nieuwe stijl zullen organisaties ook in deze barre tijden zonder probleem een antwoord vinden op de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.
Trouwens, is IiP ook niet ontstaan tijdens een economische crisis in Groot-Brittannië, nu bijna twintig jaar geleden? En heeft het model toen niet bewijzen het juiste antwoord te vormen op de problemen?
Blijven investeren in mensen, met de focus op de juiste organisatiedoelstellingen, is ook anno 2009 de enige juiste keuze.

Pascal Engels is specialist people management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties op alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie.†Daarnaast heeft hij ook reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden).†


Lees hier andere blogberichten van deze auteur...

Contacteer de auteur...