Investors in People slaat nieuwe wegen in

oktober 2009

Investors in People lanceert momenteel een nieuwe aanpak om blijvend tegemoet te komen aan de vraag van organisaties van alle groottes en types om een flexibele, praktische en gepersonaliseerde aanpak aan te bieden voor organisatieverbetering, door en voor de medewerkers.

Tegelijkertijd wordt een nieuw raamwerk gelanceerd om een bredere en diepere expertise te leveren, gecombineerd met nieuwe vormen van erkenning als beloning voor de bewijsvoering van een geest van continue verbetering bij alle medewerkers van de organisatie.
Amelior is met zijn drie erkende adviseurs en twee erkende assessoren klaar om deze aanpak in België aan te bieden en heeft daarvoor reeds alle nodige contacten gehad met IiP UK en het International Quality Center. De komende maanden zullen hieromtrent voor alle IiP-gebruikers en geïnteresseerden diverse informatie- en opleidingssessies georganiseerd worden.
De nieuwe aanpak komt op een moment dat medewerkers van elk niveau en organisatie meer dan ooit nood hebben aan ondersteuning en aan uitdagingen om hun talenten op de best mogelijke manier aan te wenden. Want zo kunnen ze hun werkzekerheid veilig stellen.

Continue verbetering

De lancering van het nieuwe Investors in People-framework (als fusie van de bestaande standaard en Profile) laat toe om nog nauwer de specifieke noden van een organisatie bloot te leggen en te werken aan de eigen verbeterpunten. Zowel tijdens een adviestraject als tijdens het assesment zal door de gespecialiseerde adviseurs en assessoren dieper op de essentiële pijnpunten kunnen ingegaan worden en zullen verbetertrajecten nog beter de link kunnen leggen tussen de strategie en de doelen van de organisatie enerzijds en de rol van de leidinggevenden en de medewerkers daarin anderzijds.
De IiP-standaard met zijn drie principes, tien indicatoren en negenendertig bewijzen zoals hij vandaag bestaat, blijft de basis voor certificatie. Een organisatie zal nog steeds moeten kunnen aantonen hieraan te voldoen. Nieuw is nu dat daarnaast de mogelijkheid ontstaat dieper in te gaan op tien specifieke thema’s, gelieerd aan specifieke topics van goed (people) management en met bijkomende bewijsvoering. Het is de organisatie die volledig onafhankelijk bepaalt hoever ze daarin wenst te gaan.

De tien thema’s zijn:

  1. Organisatiestrategie (bedrijfsplanning, strategie-ontwikkeling, maatschappelijke verantwoordelijkheid, visie en waarden, kritieke succesfactoren).
  2. Strategie voor leren en ontwikkelen (planning voor leren en ontwikkelen, leerstijlen, levenslang leren).
  3. Strategie voor people management (work-life balance, recrutering en selectie, gelijkheid en diversiteit, organisatiedesign, cultuur van feedback, focus op prestatieverbetering).
  4. Strategie voor leiderschap en management (competenties, ontwikkeling en prestatiemanagement voor leidinggevenden).
  5. Effectiviteit van het management (effectiviteit, inspirerend leiderschap, teamwerk en kennisdeling, loopbaanontwikkeling, coaching).
  6. Erkenning en waardering (erkenning, beloning, peterschap, vieren van successen).
  7. Betrokkenheid en empowerment (betrokkenheid van medewerkers, interne communicatie, consultatie, cultuur van continu verbeteren).
  8. Leren en ontwikkelen (introductie nieuwe medewerkers, activiteiten voor leren en ontwikkelen, persoonlijke ontwikkeling, mentoring).
  9. Prestatiemeting (evaluatie van de impact van leren en ontwikkelen, prestatieverbetering, meting en rapportering van de ROI van medewerkersstrategieën)
  10. Continue verbetering (continu verbeteren, zelfevaluatie en evaluatie door derden, methodes voor feedback en meting, interne en externe benchmarking).

Nieuwe vormen van erkenning

De nieuwe aanpak zal gepaard gaan met een nieuw systeem van erkenning. Wie de 39 bewijzen van de standaard haalt zal als dusdanig erkend worden. Organisaties die extra inspanningen leveren via de thematische aanpak zullen in functie van het aantal bewijzen een bronzen, zilveren en gouden erkenning kunnen behalen. Het Olympische motto ‘citius, altius, fortius’ wordt dus als het ware toegepast op Investors in People.

Besluiten willen we met twee citaten. Het eerste is van Simon Jones, CEO van IiP UK. Vrij vertaald zei hij naar aanleiding van de lancering van het nieuwe Investors in People framework: “We zijn ten zeerste verheugd over de voordelen die deze nieuwe aanpak biedt aan de werkgevers. Organisaties hadden ons hun wensen voor verandering meegegeven en we hebben de vraag beantwoord met deze nieuwe, flexibele aanpak. Meer dan ooit is IiP de partner voor business improvement om organisaties zo door deze huidige uitdagende periode heen te helpen”.
De bevoegde Engelse minister verwoordde het zo: “Ik verwelkom deze doorbraak. Dit zijn harde tijden, maar de nieuwe aanpak en het uitgebreide raamwerk zullen een duidelijke meerwaarde betekenen voor de ontwikkeling van de vaardigheden van de medewerkers en dus van hun productiviteit”. Wij hadden het niet beter kunnen zeggen . . .

Pascal Engels is specialist people management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties op alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie. Daarnaast heeft hij ook reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden). 

 


Lees hier andere blogberichten van deze auteur...

Contacteer de auteur...