Nieuws van het Investors in People-front

oktober 2011

Investors in People Belgium draait op volle toeren. In vorige nieuwsbrieven berichtten we u over het feit dat Amelior begin van dit jaar de strategische keuze had gemaakt de licentie te verwerven voor België en zo hét aanspreekpunt te worden voor alle IIP-activiteiten in ons land.

Intussen blijft de teller lopen en mogen we steeds meer nieuwe organisaties verwelkomen in de Belgische IIP-familie. Vandaag zijn eenendertig organisaties erkend en staan er voor de resterende maanden van 2011 nog drie assessments geprogrammeerd. Even belangrijk is dat vandaag nog eens dertien organisaties het traject volgen om waarschijnlijk in de loop van 2012 aan een certificatie te denken.
Ook op het vlak van Belgische IIP-specialisten zien we een stijgende trend. Vandaag hebben we vijf adviseurs en vier assessoren die klaar staan om de Belgische organisaties te helpen. Mogelijks mogen we daar in de loop van de komende maanden nog twee adviseurs en een assessor aan toevoegen.

IIP als model voor totale bedrijfsvoering Ö

Zo blijft het internationale keurmerk voor strategisch personeelsbeleid en model voor algemene organisatieontwikkeling verder groeien. De kansen geboden aan organisaties om op basis van de standaard of het bredere framework de eigen werking te toetsen aan de internationale benchmark, bieden een unieke gelegenheid om de eigen organisatie op een hoger niveau te tillen.
De IIP-aanpak maakt het mogelijk echt op maat te gaan werken. Elke organisatie heeft immers andere noden, verwachtingen en prioriteiten. Door te werken met het Investors in People framework kan men extra focussen op de zelf geïdentificeerde noden. Bij adviestrajecten en assessments worden automatisch de 39 basisbewijzen van de vroegere standaard bekeken en wordt in samenspraak en onderling overleg tussen de organisatie en de adviseur/assessor nagegaan op welke thema’s men dieper kan ingaan. Kortom: het nieuwe kader biedt de mogelijkheid om flexibel te werk te gaan en te focussen op de specifieke karakteristieken van de eigen business en sector.

... ook in economisch moeilijke tijden

In het huidige economische klimaat vertellen organisaties ons dat de opzet en uitvoering van een coherent bedrijfsplan, gekoppeld aan het managen van veranderingsprocessen, nog belangrijker is geworden. Investors in People helpt met de nieuwe aanpak een antwoord te geven op deze druk. IIP-organisaties kunnen immers zelf bepalen wat de belangrijkste aspecten van het framework zijn waarmee ze willen werken om zo beter tegemoet te komen aan hun bedrijfsnoden en aan de objectieven die zij zelf gedefinieerd hebben.
Via de identificatie van hun noden kunnen organisaties, naast het voldoen aan alle criteria van de standaard, focussen op die extra pijnpunten waar ze het meest dringend aan moeten werken. Niet omdat het model het vraagt, maar omdat het de échte noden van het bedrijf.
Of het nu gaat om change, leiderschap of verhoging van de productiviteit, via Investors in People kunnen organisaties ook in deze economisch onzekere tijden zonder probleem een antwoord vinden op de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Trouwens, is Investors in People niet ontstaan tijdens een economische crisis in Groot-Brittannië, nu bijna twintig jaar geleden? En heeft het model toen niet bewezen een krachtig middel tegen die crisis te vormen?
Blijven investeren in mensen met de focus op de juiste organisatiedoelstellingen is ook vandaag de enige juiste keuze.

Pascal Engels is specialist people management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties op alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie.†Daarnaast heeft hij ook reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden).†


Lees hier andere blogberichten van deze auteur...

Contacteer de auteur...