Milieu & Energie

Amelior leidt middels zijn aanbod van open trainingen jaarlijks duizenden mensen op, ook voor milieu. Het paradepaardje binnen onze milieu-opleidingen zijn uiteraard onze erkende langlopende opleidingen tot milieuco÷dinator A en B.

Daarnaast is er nog een ruim aanbod van workshops en trainingen over meer specifieke milieutopics. Deze opleidingen zijn allen geldig als onderdeel van de 30u wettelijk verplichte opleiding die elke milieuco÷rdinator jaarlijks dient te volgen.

Langlopende opleidingen

Opleiding
vernieuwd Energiemanager - European Energy Manager Training Meer info
Milieuco÷rdinator A Meer info
Milieuco÷rdinator A via overgangsniveau Meer info
Milieuco÷rdinator B Meer info

Wettelijk bepaalde opleidingen

Opleiding
Milieuco÷rdinator A Meer info
Milieuco÷rdinator A via overgangsniveau Meer info
Milieuco÷rdinator B Meer info
Studiemiddag : Een nieuw Seveso samenwerkingsakkoord: wat wijzigt er? Meer info
nieuw Upgrade / bijscholing voor milieuco÷rdinatoren en energiemanagers Meer info

Energie

Opleiding
nieuw Duurzaamheidsrapportering Meer info
nieuw Energiemanagement volgens ISO 50001 Meer info
vernieuwd Energiemanager - European Energy Manager Training Meer info
nieuw Energiesensibilisatie leidinggevenden / medewerkers Meer info
nieuw Interne auditor volgens ISO 50001 Meer info
nieuw Upgrade / bijscholing voor milieuco÷rdinatoren en energiemanagers Meer info

Gevaarlijke stoffen

Opleiding
Basisopleiding CLP (Classification, Labelling and packaging- Meer info
Chemische basisbegrippen Meer info
De nieuwe extended safety data sheet LEZEN en BEGRIJPEN - Blootstellingsscenario┤s Meer info
nieuw NIEUW!!! De nieuwe safety datasheet OPSTELLEN Meer info
nieuw NIEUW!!! Ecotoxicologie en risicoanalyse Meer info
nieuw NIEUW!!! Indeling van mengsels volgens CLP Meer info
Studiemiddag : Een nieuw Seveso samenwerkingsakkoord: wat wijzigt er? Meer info
Toxicologie : Basisprincipes Meer info
nieuw Toxicologie : basisprincipes (incl de Arbo-wetgeving) Meer info
Toxicologie : blootstellingsmodellering en -blootstellingsscenario Ĺs Meer info

Managementsystemen en het auditeren

Opleiding
Geregistreerd Milieuauditor (IRCA-A09660) Meer info
vernieuwd Interne auditor kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM-auditor) conform de richtlijnen ISO 19011 Meer info
Interne milieuauditor ISO 14001: 2015 Meer info
nieuw NIEUW !!! Upgrade naar ISO 14001 :2015 Meer info
nieuw Omgaan met ISO 14001 en EMAS, volgens ISO 14001:2015 Meer info

Integratie van managementsystemen (kwaliteit-milieu-veiligheid)

Opleiding
vernieuwd Interne auditor kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM-auditor) conform de richtlijnen ISO 19011 Meer info
nieuw NIEUW !!! Upgrade naar ISO 14001 :2015 Meer info

Milieuco÷rdinatoren

Opleiding
Milieuco÷rdinator A Meer info
Milieuco÷rdinator A via overgangsniveau Meer info
Milieuco÷rdinator B Meer info
nieuw Upgrade / bijscholing voor milieuco÷rdinatoren en energiemanagers Meer info

Specifieke thema's

Opleiding
Basisopleiding milieubeheer Meer info
Crisiscommunicatie Meer info
nieuw Duurzaamheidsrapportering Meer info
nieuw Energiesensibilisatie leidinggevenden / medewerkers Meer info
nieuw Upgrade / bijscholing voor milieuco÷rdinatoren en energiemanagers Meer info