Veiligheid & welzijn op het werk

Amelior leidt middels zijn aanbod van open en in-company trainingen jaarlijks duizenden mensen op, ook voor veiligheid en welzijn op het werk.

Open trainingen

Het gaat niet enkel om onze erkende opleidingen zoals de opleiding tot preventieadviseur niveau 1, 2 en 3, maar tevens een brede waaier aan workshops en trainingen over meer specifieke topics voor specifieke doelgroepen (van management tot specialisten in veiligheid en welzijn op het werk).

In-company trainingen.

In overleg worden de leerdoelstellingen en de doelgroep duidelijk afgebakend. Zo wordt de opleiding op maat, volgens uw wensen en noden uitgewerkt. Dit garandeert u effectieve resultaten in de dagelijkse praktijk. U krijgt meer neuzen in de juiste richting op kortere tijd.

Langlopende opleidingen

Opleiding
Certified Expert in Machinery Safety, 25ste promotie! Meer info
Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur Meer info
Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 1 - veiligheid niveau 1 Meer info
Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 2 - veiligheid niveau 2 Meer info

Wettelijke bepaalde opleidingen

Opleiding
ADR - veiligheidsadviseur - gevaarlijke stoffen Meer info
ADR basisopleiding Meer info
Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur Meer info
Opleiding tot 'Vertrouwenspersoon' Meer info
Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 1 - veiligheid niveau 1 Meer info
Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 2 - veiligheid niveau 2 Meer info
nieuw Upgrade / bijscholing voor preventieadviseurs Meer info
nieuw Upgrade / bijscholing voor vertrouwenspersonen Meer info
Veiligheid niveau III - Basisopleiding preventie Meer info

Basismodules Veiligheid

Opleiding
nieuw Arbeidsongevallenonderzoek en incidentenonderzoek Meer info
nieuw NIEUW ! Basisopleiding Ergonomie Meer info
nieuw Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Meer info
nieuw Taakrisicoanalyse en veiligheidsinstructiekaarten opstellen Meer info

Managementsystemen en het auditeren

Opleiding
Auditor OHSAS 18001 Meer info
vernieuwd Interne auditor kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM-auditor) conform de richtlijnen ISO 19011 Meer info
ISO 45001, opvolger OHSAS 18001 Meer info
nieuw NIEUW !! Studiemiddag ISO 45001 Meer info
VCA: Basisveiligheid voor uitvoerenden (B-VCA) Meer info
VCA: Veiligheid voor leidinggevenden (VCA-VOL) Meer info
nieuw Wet welzijn op het werk voor auditoren Meer info

Gevaarlijke stoffen

Opleiding
Basisopleiding CLP (Classification, Labelling and packaging- Meer info
Chemische basisbegrippen Meer info
De nieuwe extended safety data sheet LEZEN en BEGRIJPEN - Blootstellingsscenario´s Meer info
nieuw NIEUW!!! De nieuwe safety datasheet OPSTELLEN Meer info
nieuw NIEUW!!! Ecotoxicologie en risicoanalyse Meer info
nieuw NIEUW!!! Indeling van mengsels volgens CLP Meer info
Studiemiddag : Een nieuw Seveso samenwerkingsakkoord: wat wijzigt er? Meer info
Toxicologie : Basisprincipes Meer info
nieuw Toxicologie : basisprincipes (incl de Arbo-wetgeving) Meer info
Toxicologie : blootstellingsmodellering en -blootstellingsscenario ‘s Meer info

Machineveiligheid

Opleiding
nieuw Alle ins en outs van robotveiligheid Meer info
Certified Expert in Machinery Safety, 25ste promotie! Meer info
De Europese Machinerichtlijn Meer info
nieuw De nieuwe Europese machinerichtlijn voor aankopers Meer info
nieuw Het gebruik van de ISO 11161 norm in de praktijk Meer info
vernieuwd Schrijven van gebruikershandleidingen Meer info
nieuw Upgrade voor Certified Experts in Machinery Safety Meer info

Preventieadviseur - HSE Management

Opleiding
Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur Meer info
Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 1 - veiligheid niveau 1 Meer info
Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 2 - veiligheid niveau 2 Meer info
nieuw Upgrade / bijscholing voor preventieadviseurs Meer info
Veiligheid niveau III - Basisopleiding preventie Meer info

Behaviour Based Safety - Veilig gedrag en cultuur

Opleiding
nieuw Coach uw medewerkers naar arbeidsveilig gedrag Meer info
nieuw Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Meer info
Sensibilisatie Veiligheid Meer info
nieuw Taakrisicoanalyse en veiligheidsinstructiekaarten opstellen Meer info
Toolboxmeetings houden Meer info
Van risico-inventarisatie tot preventieplan Meer info

Specifieke thema's

Opleiding
5S-methodologie in manufacturing Meer info
nieuw Alle ins en outs van robotveiligheid Meer info
nieuw Arbeidsongevallenonderzoek en incidentenonderzoek Meer info
nieuw GDPR - General Data Protection Regulation Meer info
nieuw Hoe conform worden met het nieuwe KB Brand? Meer info
nieuw NIEUW !!! Safety integrity levels (SIL) in de procesindustrie Meer info
Procesveiligheid Meer info
vernieuwd Schrijven van gebruikershandleidingen Meer info

Psychosociale aspecten

Opleiding
nieuw Integraal gezondheidsmanagement (IGM) Meer info
Opleiding tot 'Vertrouwenspersoon' Meer info
nieuw Sensibilisatie voor leidinggevenden i.v.m. 'Psychosociaal welzijn' Meer info
Stress en burn-out, inzicht in en aanpak van Meer info
nieuw Upgrade / bijscholing voor vertrouwenspersonen Meer info

Risk Management

Opleiding
nieuw Business Continuity Management (BCM) volgens ISO 22301 Meer info
Crisiscommunicatie Meer info
nieuw GDPR - General Data Protection Regulation Meer info
nieuw ISO 31000: Toelichting van de norm Meer info
nieuw IT Risk Management Meer info
nieuw Master Course Risk Management Meer info
Risk Management - Turbocursus Meer info