Interne auditor voedselveiligheid en HACCP

Inschrijven

data plaats
maandag 5, 19 februari 2018, van 09u00 tot 17u00
De Montil
Moortelstraat 8, 1790 Affligem
Tel.: +32(0)2 583 00 70
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
donderdag 14, 21 juni 2018, van 09u00 tot 17u00
Bluepoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem
Tel.: 03/280.45.34
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
30 dagen voor startdatum
€925 €820 €1090
Prijs €1030 €910 €1210

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €70 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

2-daagse Workshop

Specifieke audit-technieken en ervaringen eigen aan de voedingssector:

 • Het auditen van kritieke controlepunten (CCP’s)
 • Het auditen van hygiëne
 • Het auditen van tracabiliteit
Opmerking: Een voorkennis van HACCP is vereist en kan u opdoen in de basisworkshop HACCP-inleiding.

Waarom deze thematiek?

Om te voldoen aan de eisen van de normen over voedselveiligheid (BRC, HACCP-certificatie, IFS, ISO 22000), moet uw bedrijf op geregelde tijdstippen doorgelicht worden om de goede werking van uw voedselveiligheidssysteem na te gaan. Ook de wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne vraagt een regelmatige verificatie van uw HACCP-systeem.

Het uitvoeren van een audit op voedselveiligheid is verschillend van een normale audit op kwaliteit: vooreerst moet de auditor een goede kennis van de sector bezitten, daarnaast ook voldoende kennis van de norm, audits en audittechnieken. Tenslotte zijn er ook specifieke auditpistes eigen aan voedselveiligheid (hoe audit ik een CCP?).

Bovendien is de interne audit niet alleen een noodzakelijk kwaad, het is één van de krachtigste instrumenten voor de juiste toepassing en borging van de voedselveiligheid.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Met deze workshop reiken wij u de basiskennis aan voor het uitvoeren van audits en het toepassen van audittechnieken. Tevens wordt stilgestaan bij het auditen van kritieke controlepunten (CCP’s), hygiëne, traceerbaarheid, … . Deze opleiding is doorweven met tips & tricks en laat talrijke voorbeelden op u los.

De opleiding biedt een uitstekende basis voor het uitvoeren van audits in het eigen bedrijf en tevens voor het organiseren en uitvoeren van audits bij uw leveranciers.

In deze opleiding worden de verschillende normen en wetten over voedselveiligheid en HACCP slechts licht aangeraakt. Een minimale voorkennis over het onderwerp HACCP is dus gewenst.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na het volgen van deze workshop bent u in staat om:

 • HACCP, BRC, en andere systemen te auditen om te zien of ze beantwoorden aan de eisen van de betreffende norm of wet, of de voedselveiligheid gegarandeerd is en of er gehandeld wordt volgens de opgestelde regels door geïnformeerd personeel.
 • Audits voor te bereiden, uit te voeren en uw bevindingen te rapporteren op een bewuste, accurate en gestructureerde manier

Voor wie?

Managers en kwaliteitsverantwoordelijken uit de voedingssector en andere gerelateerde sectoren (verpakking, ingrediënten, dierenvoeding, diensten,…) die in het kader van hun functie regelmatig audits moeten uitvoeren en die zich willen vervolmaken in het onderwerp.

Een voorkennis van HACCP is vereist en kan u opdoen in de basisworkshop HACCP-inleiding. Gedurende de inleidende sessie van de auditoropleiding wordt er weliswaar nog een kernachtige samenvatting gegeven van de verschillende normen en wetten inzake voedselveiligheid.

Persoonlijke begeleiding: na de opleiding kan u aan de slag als auditor. U maakt van uw eerste ervaring meteen een succes als u zich laat begeleiden door uw docent aan een voordelig tarief. Zij zal zich graag een halve dag vrijmaken om u bij te staan bij uw audit.

Programma

Standaarden en normen

 • De verschillende normen en wetten inzake voedselveiligheid: het spanningsveld tussen wetgever, grootdistributie en normerende instanties
 • Referenties voor auditing: BRC, IFS, HACCP-certificatie, ISO 22000, GMP 

Theoretische auditaspecten

 • termen en definities
 • Doelstellingen van een audit
 • Principes van een audit

Praktische auditaspecten

 • Het opstellen en beheren van een auditprogramma
 • Het uitvoeren van een audit

Specifieke audit-technieken en ervaringen eigen aan de voedingssector

 • Het auditen van kritieke controlepunten (CCP’s)
 • Het auditen van hygiëne
 • Het auditen van tracabiliteit  

De communicatieve aspecten en skills van de auditor

 • Communicatieve aspecten en skills
 • Beoordeling van de auditor

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel is doorweven met vraag- en antwoordsessies, enz. Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest van deelname

Deelnemers die de workshop bij wonen krijgen een attest van deelname Dit attest kan uw bekwaamheid als auditor in een voedselveiligheidssysteem bekrachtigen

Trainer

Eveline NOTEBAERT is BIO-ingenieur in de scheikunde en startte haar professionele loopbaan in 1999 als productontwikkelaar van zuivelproducten. Tijdens deze 3 jaar in de zuivelsector werden haar ook een aantal voedselveiligheidsprojecten toegewezen en daardoor kreeg ze de microbe te pakken. Van 2002 tot 2013 was ze kwaliteitsmanager en productontwikkelaar bij een producent van gedistilleerde alcoholische dranken. Door haar jarenlange ervaring als kwaliteitsmanager en door het regelmatig volgen van bijscholingen m.b.t. voedselveiligheid, wettelijkheid en kwaliteit weet Eveline van aanpakken bij uw vraagstukken. Zij heeft hele kwaliteitsmanagementsystemen opgebouwd vanaf het prille begin en weet vanuit haar praktische ervaring hoe een kwaliteitsmanagementsysteem draaiende te houden en personeel hierin te betrekken en te motiveren.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier