Interne auditor volgens ISO 50001

NIEUW

Inschrijven

data plaats
dinsdag 5, 12 juni 2018, van 09u00 tot 17u00
Auberge du Pecheur
Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem
Tel.: +32 9 282 31 44
Klik hier voor een plannetje


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
6/5/2018
€895 €790 €1055
Prijs €995 €880 €1170

 •  

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €70 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

2-daagse Workshop
Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen dan ook na afloop een officieel certificaat.

Waarom deze thematiek?

ISO 50001 voor energiemanagementsystemen is een feit. Deze norm biedt richtlijnen voor organisaties,van klein tot groot en actief in om het even welke sector, die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren. Daarnaast kunnen gebruikers zich onderscheiden van (internationale) concurrenten door het invoeren van dit erkend energiemanagementsysteem waarmee systematisch gewerkt kan worden aan energiebesparing en broeikasgasreductie, en dus ook kostenbesparing.

Het beste instrument om dit energiemanagementsysteem continu te evalueren en te verbeteren, is de interne energieaudit. Om een dergelijke audit goed uit te voeren vereist dit uiteraard de nodige kennis en vaardigheden van de interne energieauditor. Zowel organisatorische/procesgerichte als wat meer technische aspecten kunnen aan bod komen bij een dergelijke audit. Een goed uitgevoerde interne energieaudit kan niet alleen zorgen voor een optimaal werkend energiemanagementsysteem, maar ook voor medewerkers die gemotiveerd blijven werken aan de energieprestaties van de organisatie.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Met deze workshop bereiden we u optimaal voor op het uitvoeren van interne energieaudits . De training is een goede starterskit om nadien zelf aan de slag te kunnen in uw eigen organisatie en u steeds verder te bekwamen in het uitvoeren van interne energieaudits. Na het volgen van deze workshop:

 • Beschikt u over de nodige normkennis betreffende ISO 50001 vanuit het standpunt van de interne energieauditor ·
 • Beschikt u over kennis van de methodiek en aandachtspunten van de verschillende fasen van het interne auditproces (voorbereiding, uitvoering en rapportering)
 • Heeft u een zicht op de vereiste auditvaardigheden (do’s en don’ts)
 • Beschikt u over de minimale technische basiskennis op het vlak van energiebegrippen en energiebesparing
 • Heeft u dit alles in de praktijk kunnen toepassen in uitgewerkte simulatie

Voor wie?

Deze workshop is ontworpen voor iedereen die op een korte tijd wil leren hoe hij op professionele wijze interne energieaudits kan uitvoeren volgens de regels van de kunst. Deze workshop richt zich in de eerste plaats tot mensen die zelf de audits zullen uitvoeren of mensen die verantwoordelijk zijn voor het intern auditgebeuren. Ook mensen die betrokken zijn bij het implementatietraject van ISO 50001 kunnen heel wat opsteken bij deze training. Deze opleiding vereist bij voorkeur een basiskennis van de norm ISO 50001.

Indien u nog niet over deze basiskennis omtrent de ISO 50001 beschikt, kunnen we de opleiding 'Energiemanagement volgens ISO 50001' warm aanbevelen.

Programma

DAG 1: Het begrip energieaudit en kernelementen van ISO 50001

 • Situering van de interne energieaudit
 • De logica van een energiemanagementsysteem
 • Bondige bespreking van de eisen van ISO 50001 vanuit het standpunt van de energieauditor

DAG 1: Het auditproces en auditvaardigheden

 • Bespreking van het auditproces : plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits.
 • Oefeningen op auditvragen en het inschatten van non-conformiteiten vanuit de norm ISO 50001
 • De auditvaardigheden via een groepsopdracht

DAG 2: Technische basiskennis

 • Bondige bespreking van enkele basisbegrippen betreffende energie en de verschillende mogelijke besparingsaspecten binnen gebouwen en industrie

DAG 2: Rollenspel

 • Toepassen van het aangeleerde in een volledig uitgewerkt rollenspel

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen dan ook na afloop een officieel attest.

opgelet: interactieve training

 Zoals u van ons gewend bent, is deze auditortraining zeer interactief opgevat. Uitvoeren van groepsopdrachten en individuele opdrachten, rondvragen, toetsing van praktijkvoorbeelden en een rollenspel dragen hiertoe bij. Om de kennis optimaal over te dragen aan de deelnemers, wordt hierbij gebruik gemaakt van de methodiek van accelerated learning. Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Getuigenissen

Enthousiaste reactie die we mochten ontvangen :

De opleiding intern auditor ISO 50001 geeft een duidelijke introductie tot (het auditeren van) dit managementsysteem. De lesgever kan door zijn uitgebreide ervaring in de materie ook op concrete topics van de deelnemers ingaan. Het rollenspel biedt de mogelijkheid in de praktijk de verschillende aspecten van een audit te ondervinden.

 

Trainer

Dirk VAN DEN BROECKE is burgerlijk scheikundig ingenieur van opleiding. Tijdens zijn professionele carrière was hij oa werkzaam als hoofd operaties bij Fina Antwerp Olefins, als productiemanager bij AMI Semiconductor en als plantmanager bij SCA Packaging Belgium. Thans is 
Dirk als consultant energie, ecodesign en duurzaam ondernemen actief bij Amelior.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier