ISO 17020:2012 voor keuringsinstellingen - Interne auditor

Inschrijven

data plaats
maandag 29 en dinsdag 30januari 2018, van 09u00 tot 17u00
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
30/12/2017
€925 €820 €1090
Prijs €1030 €910 €1210

 •  

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €70 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

2-daagse workshop

Tijdens deze workshop krijgt u alle basiskennis in verband met:

 • De uitvoering van interne audits binnen keuringsinstellingen
 • De relevante audittechieken
 • De inhoud van de ISO 17020 norm
 • De verschillen tussen de oude en de nieuwe versie

Waarom deze thematiek?

De wereld van competentiebeoordeling (accreditatie) is in volle evolutie : meer en meer handelingen van inspectie, beoordeling, certificatie en analyse kunnen niet meer uitgevoerd worden zonder een door de wetgever of door de klant opgelegde accreditatie of erkenning.

Inspectie- of keuringsinstellingen voeren controles uit om voor klanten of voor de overheid om goedkeuring te bekomen over de conformiteit van objecten met lastenboeken, wetgeving, normen, geschiktheid voor gebruik, … ISO 17020 legt de regels vast waaraan deze instellingen moeten voldoen om een professioneel oordeel te geven over conformiteit met vastgelegde eisen.

Er is een nieuwe versie van ISO 17020 gepubliceerd(Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection) in 2012. De nieuwe versie is volledig herwerkt naar de geest van ISO 9001.

In de praktijk is het invoeren en onderhouden van een kwaliteitssysteem geen sinecure en is er specifieke kennis nodig over de inhoud van de norm en de praktische implicaties.

Om aan de kwaliteitseisen van ISO 17020 te voldoen moet uw instelling op geregelde tijdstippen geaudit worden op de goede werking van het kwaliteitssysteem. In principe komt iedereen in aanmerking om (een gedeelte van) het instelling door te lichten, zolang dit maar gebeurt op basis van een voldoende achtergrond en opleiding. Hiervoor moet de auditor wel de nodige opleiding ontvangen hebben en de nodige vaardigheden bezitten.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

 • U krijgt de basiskennis voor het uitvoeren van interne audits binnen keuringsinstellingen en het toepassen van audittechnieken
 • De inhoud van ISO 17020 wordt toegelicht op basis van de tekst. Hierbij put de workshopleider uit zijn jarenlange ervaring met accreditatiesystemen om de verschillende aspecten van de norm met praktische voorbeelden te verklaren.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

De interne audit is niet alleen een noodzakelijk kwaad, maar één van de krachtigste instrumenten voor de juiste invoering en toepassing van een kwaliteitssysteem.

Na afloop:

 • Hebben de deelnemers een goed inzicht in de eisen van de nieuwe ISO 17020 norm
 • Zijn de deelnemers in staat om een ISO 17020 audit professioneel voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren

Voor wie?

Deze workshop is bestemd voor iedereen die zich voorbereidt om interne audits uit te voeren in keuringsinstellingen, of die een beter inzicht wenst te verwerven in de inhoud en de eisen van de nieuwe versie van de norm ISO 17020. Een voorkennis van de ISO 17020 is niet vereist.

Aan alle deelnemers die de volledige workshop hebben bijgewoond, wordt een certificaat uitgereikt, wat hun bekwaamheid als interne auditor kan bekrachtigen.

Programma

Het begrip ‘kwaliteit’ in de context van accreditatie

 • Normen voor kwaliteitsborging in keuringsorganismen: inhoud, betekenis en toepassingsgebied
 • Verschilpunten en overeenkomsten tussen ISO 9001, ISO 17020 en andere accreditatiesystemen zoals laboratoria (ISO 17025) of productcertificatie (EN 45011)

Standaarden en normen

 • Inhoud, betekenis en eisen ISO 17020
 • Referenties voor auditing

Principes van auditing

 • Het auditproces
 • Vragen stellen
 • Vereiste vaardigheden voor de auditor

Uitdieping van de ISO 17020(1)

Organisatie van interne audits

 • Plannen en voorbereiden van de interne audit
 • Uitvoering van de interne audit
 • Rapportage van de interne audit
 • Nazorg en opvolgingsaudit

Verdere uitdieping van de ISO 17020 (2)

Opgelet: interactieve training

Deze workshop is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, het oefenen van typische auditvragen, enz. Om de interactie te bevorderen beperken wij het aantal deelnemers tot een maximum van 20.

Attest van deelname

Na deze workshop, ontvangt iedere deelnemer een attest van deelname.

Trainer

Dr. ir. Paul DEVOS is sinds 1993 tewerkgesteld als senior consultant bij Amelior waar hij dagelijks in contact komt met de ISO 9001-, de ISO 17000 - en voedselveiligheidsproblematiek in grote en kleine organisaties. Een rijke bedrijfservaring haalt hij uit zijn voormalige functie als Quality Assurance Manager en consultant voor de ISO 17000-serie, waarbij hij al 25 instellingen succesvol begeleid heeft naar accreditatie. De heer Devos is sedert 24 jaar externe auditor bij Lloyd’s Register.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier