NIEUW!!! Ecotoxicologie en risicoanalyse

Inschrijven

data plaats
donderdag 8 februari 2018, van 09u30 tot 17u30
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
9/1/2018
€550 €480 €645
Prijs €610 €535 €715

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €35 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.


Op korte tijd inzicht in :

 • Belangrijke ecotoxicologische begrippen en principes

 • Ecotoxicologische risico-evaluatie

 • Ecotoxicologische informatiebronnen

Is dit niet de opleiding die u zoekt?

Ontdek ons volledig aanbod omtrent gevaarlijke stoffen door op onderstaande figuur te klikken :

 

Waarom deze thematiek?

Als gevolg van tal van menselijke en industriële activiteiten komt er een groot en groeiend aantal gevaarlijke stoffen in het milieu. Het is van groot belang de impact van  deze milieuverontreinigende stoffen op ecosystemen te kunnen inschatten en beoordelen.

Ook  door de komst van REACH is de ecotoxicologische informatie van stoffen belangrijker dan ooit : zo zijn registranten verplicht om alle informatie omtrent de fysische, chemische, toxicologische en ook de ecotoxicologische eigenschappen te verzamelen. Verder moet in de nieuwe eSDS ook een blootstellingsanalyse voor de blootstelling van gevaarlijke stoffen aan de diverse milieucompartimenten opgenomen zijn. Begrip van de diverse domeinen binnen de tak ecotoxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij onontbeerlijk.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in de (basis)principes van ecotoxicologie, de methodieken om risico´s te identificeren,  te analyseren en te managen. Voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product stewards , milieucoördinatoren, … die in aanraking komen met ecotoxicologie maar geen specifieke achtergrond hebben in dit vakgebied.

 

Een basiskennis REACH is vereist.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

In deze opleiding krijgt u een stevige basis ecotoxicologie en raakt u vertrouwd met de ecotoxicologische terminologie, begrippen en testen.  U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met ecotoxicologie. Daarnaast worden ook de verschillende blootstellingsmodellen voor risico-evaluatie van chemische stoffen in het milieu toegelicht. Ook de informatiebronnen/kanalen van ecotoxicologische informatie, databanken komen aan bod zodat u weet waar de juiste informatie te vinden is.
Deze opleiding  is opgezet als een eerste kennismaking met ecotoxicologie en vereist dus geen vakspecifieke voorkennis ecotoxicologie. Een basiskennis chemie is aan te raden. Hiervoor verwijzen we graag naar de opleiding chemische basisbegrippen.

Programma

·         Algemene inleiding ecotoxicologie

ü  Wat is ecotoxicologie?

ü  Ecologische principes, begrippen, testen en terminologie

ü  Grenswaarden  (PNEC, waterkwaliteitsnormen,…), hoe worden ze afgeleid

ü  De verschillende milieucompartimenten, belangrijkste contaminanten

ü  Alternatieve methoden: QSAR

 

 

·         Blootstelling en risico-evaluatie van chemische stoffen in het milieu

ü  Gedrag van chemische stoffen in het milieu: afbreekbaarheid, accumulatie, adsorptie, vervluchtiging,…

ü  PBT analyse

ü  Verschillende vormen van milieuverontreiniging: puntbronnen, diffuus

ü  Toelichting blootstellingsmodellen :

v  EUSES (ecetoc tra versie) + hands-on oefeningen

v  Lokale verdunningsmodellen

ü  e-SDS : milieuluik van de blootstellingsscenario´s

ü  Humane blootstelling via milieu

 

·         Relevante wetgeving

ü  Kaderrichtlijn water

ü  REACH

 

·         Interessante links, databanken voor het voorspellen, beoordelen van effecten toxische stoffen in milieu

 

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen dan ook na afloop een officieel attest.

Getuigenissen

Enthousiaste reactie die we mochten ontvangen van onze deelnemers :

De opleiding is super ! Echt de beste opleiding sinds jaren ...

Kris Liekens, Pidpa

 

Trainer

dr. Frederik VERDONCK is doctor in de toegepaste biologische wetenschappen, milieutechnologie. Hij was voorheen werkzaam als blootstellingsexpert bij Procter & Gamble, als post-doctorale medewerker statistisch onderbouwde risicoanalyse aan de Universiteit Gent en als projectverantwoordelijke blootstellingsmodellering en risico-evaluatie bij EURAS. Momenteel is hij actief als Product Stewardship en REACH manager bij ARCHE, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier