MINITAB basispleiding

Statistisch inzicht in data

Inschrijven

data plaats
16, 23 april en 7 mei 2018, van 09u00 tot 17u00
De Montil
Moortelstraat 8, 1790 Affligem
Tel.: +32(0)2 583 00 70
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
17/3/2018
€1135 €985 €1315
Prijs €1260 €1095 €1460

  • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

    Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

    KORTING :

    Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

    Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

  • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
  • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €105 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
  • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
  • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

Driedaagse Workshop

Waarom deze thematiek?

Moderne bedrijfsvoering steunt meer dan ooit op concreet cijfermateriaal. De nieuwste kwaliteitsprogramma’s (zoals onder andere Six Sigma) zijn bij het grote publiek héél populair omdat ze op een kwantitatieve manier de kosten van bedrijven met tientallen procenten terugdringen en zo de winstgevendheid van het bedrijf stelselmatig vergroten.

Door op een statistisch verantwoorde manier bestaande processen of producten te analyseren zullen niet alleen de oorzaken van de problemen aan het licht komen, waardoor foutkosten kunnen gereduceerd worden, maar zal dit ook een grotere klantentevredenheid creëren.

Het gebruik van statistische methoden en technieken hoeft trouwens niet beperkt te blijven tot bestaande processen en producten, maar kan tevens gebruikt worden om bvb. de robuustheid van nieuwe producten te verifiëren, o.a. door gebruik te maken van statistisch proefopzet.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Het doel van deze opleiding is om de basisbegrippen van statistiek op te frissen en een aantal nieuwe begrippen en technieken aan te leren, maar vooral om deze te kunnen toepassen en te kunnen interpreteren met de software Minitab.

Na deze opleiding kunt u met MINITAB inzichtelijke analyses en visueel erg attractieve grafieken en rapporten opmaken van alle beschikbare statistische gegevens. Tijdens de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan het kiezen van de juiste techniek in functie van de beschikbare data en het gewenste resultaat.

De deelnemers worden ook aangemoedigd om hun eigen data mee te brengen en specifieke vragen of problemen met Minitab voor te leggen aan de trainer.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot oa:

  • Laboranten, QA/QC medewerkers en verantwoordelijken,
  • Productieverantwoordelijken, productie-ingenieurs,
  • Verbeteringsverantwoordelijken,
  • R & D medewerkers, ontwerpingenieurs,...

Deelnemers die deze opleiding wensen te volgen dienen bij voorkeur enige voorkennis te hebben van statistiek en hypothesetesten.

Om de opgedane technieken meteen te kunnen toepassen is het essentieel dat u een laptop meebrengt met de Minitab 18 software. Deze software kunt u gratis downloaden via www.minitab.com en na installatie gratis gebruiken voor een proefperiode van 30 dagen.

MINITAB aankopen?

Via Amelior kan u het softwarepakket aan een voordeeltarief (1425 Euro) aankopen. Voor meer informatie en bestellingen kan u contact opnemen met Karin Bastiaannet, tel. 056/23.20.66 of e-mail: kb@amelior.be

Programma

Deel 1: Inleiding MINITAB

  • Werking van Minitab (vensters, data types, bestanden,…)
  • Koppeling met Excel of externe databases
  • Datamanipulatie (Split, Subset, Stack, Functies,…)
  • Overzicht Minitab menu en veelgebruikte iconen
  • Rapporten maken

Deel 2: Beschrijvende statistiek

  • Karakteristieke grootheden
  • Distributie: normaalverdeling, scheef, rechthoekig, bimodaal
  • Centrale limietstelling
  • Betrouwbaarheidsintervallen
  • Grafische voorstelling van data:
    • Histogram, dotplot
    • Boxplot
    • Tijdsgrafiek
    • Spreidingsdiagram
    • Multi-vari grafiek
    • Main effects en Interval plot
  • Testen van normaliteit via Normal Probability Plot
  • Oorzaken van niet-normaal verdeelde data
  • Omgaan met niet-normale data
    • Transformeren: Box-Cox, Johnson
    • Bepalen van de best passende verdeling

Deel 3: Hypothesetesten en Regressie

  • Theorie normaalverdelingen: berekenen van waarschijnlijkheden
  • De vijf stappen bij een hypothesetoets
  • Enkelzijdig versus tweezijdig testen ; Type I en Type II fouten
  • Hypothesetesten:
    • T-test voor 2 steekproeven (normale/niet-normale data)
    • T-test voor gepaarde steekproeven
    • Testen op gelijke varianties
    • ANOVA
    • Vergelijken van 2 proporties
    • Chi kwadraat test
    • Niet-parametrische hypothesetesten
  • Regressie analyse

Deel 4: Equivalentietesten

Deel 5: Analysetechnieken voor kwaliteit

  • Pareto grafieken
  • SPC Regelkaarten: X-R, I-mR, p , np, c, u
  • Geschiktheidstudie: Cp(k), Pp(k) bij normale en niet-normale data

Deel 6: MSA: Bepalen van meetonzekerheid

  • Gage R&R studie
  • Lineariteitsstudie

Deel 7: Minitab Assistant

Opgelet: interactieve training

De training wordt opgebouwd in 4 fasen:

  • Fase 1: De trainer geeft een korte uitleg over de achtergrond van een bepaalde statistische bewerking. Deze theoretische benadering wordt als een opfrissing gezien en wordt beperkt tot het uiterste minimum.
  • Fase 2: De trainer demonstreert de statistische bewerking aan de deelnemers
  • Fase 3: De deelnemers kunnen de statistische bewerking zelf inoefenen aan de hand van een oefening.
  • Fase 4: Groepsbespreking

Trainer

ir. Jan LIBBRECHT is burgerlijk ingenieur elektro-mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector.
Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productieafdelingen (inclusief onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratieve afdelingen (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van TQM, Lean en 6 Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Thans is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

  • economisch interessanter;
  • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
  • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
  • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier