Auditor/Lead Auditor Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015

Volgens de nieuwe norm!

Inschrijven

data plaats
maandag 23, dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26, vrijdag 27 april 2018, telkens van 09u00 tot 18u00, op vrijdag einde voorzien rond 14.30 uur
Keizershof
Korte Nieuwstraat 15, 9300 Aalst
Tel.: +32 (0)53 77 44 11
Klik hier voor een plannetje


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
24/3/2018
Ä2135 Ä2135 Ä2135

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief†BTW.

  KORTING :

  Leden betalen vaak aanzienlijk minder. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van Ä175 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

IRCA-erkend

Waarom deze thematiek?

Een lead auditor dient het gehele auditproces te managen, daarom krijgen ook alle stappen in het interne/externe auditproces en het management ervan de nodige aandacht. Verder wordt aandacht besteed aan de interpretatie van de eisen van de ISO 9001. In de training worden door u een kwaliteitsaudit bij een fictief bedrijf gepland, voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd in teamverband. Hierdoor kunt u zich niet alleen bekwamen in het plannen, voorbereiden en uitvoeren van interviews en onderzoek van gegevensbestanden, maar ook in documentenbeoordeling, het organiseren van een openingsbijeenkomst en het interpreteren, rapporteren en presenteren van bevindingen.

Een groot deel van de training bestaat uit praktische oefeningen en rollenspelen, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan communicatieve vaardigheden, audit-, interview- en steekproeftechnieken en het formuleren van duidelijke rapportages. De training is samengesteld aan de hand van de relevante eisen van ISO 9001, ISO 19011 en IRCA (International Register of Certified Auditors). Deze training maakt onderdeel uit van het kwalificatieproces, om desgewenst registratie als auditor bij IRCA mogelijk te maken. Om die reden maakt een continue beoordeling en een schriftelijke toets deel uit van de training.

Gedurende de training wordt u op een aantal aspecten beoordeeld; de te maken opdrachten, oefeningen, zoals het auditrollenspel, tijdsmanagement en actieve deelname. De training wordt op vrijdag afgesloten met een schriftelijk examen.

Leerdoelen

De training gaat in op normkennis, het voorbereiden en uitvoeren van audits, inclusief rollenspel. De training voldoet aan de strenge eisen van de IRCA (International Register of Certified Auditors) en is gebaseerd op de ISO 19011. Om de auditregistratie bij IRCA mogelijk te maken, dient deze opleiding als onderdeel van het kwalificatieproces te worden gevolgd.

Na het volgen van deze training:

 • Kunt u uitleggen wat een Managementsysteem is en waarvoor het dient;
 • Kunt u de principes van kwaliteitszorg toelichten;
 • Kunt u uitleggen wat de procesbenadering inhoudt en hoe deze helpt in het beheersen van risico’s binnen de Bedrijfsprocessen;
 • Kunt u principes en interpretatie van de ISO 9001:2015 vanuit een auditorperspectief zien;
 • Kent u de richtlijn voor audits (ISO 19011);
 • Weet u wat de rol van de kwaliteitssysteemdocumentatie is;
 • Kunt u een Auditplanning (Checklijsten & Programma’s) voorbereiden;
 • Kunt u een (externe) audit uitvoeren, inclusief de formele openingsbijeenkomst en eindbijeenkomst;
 • Kunt u afwijkingen duidelijk formuleren;
 • Kunt u corrigerende maatregelen beoordelen;
 • Kunt u periodieke audits uitvoeren;
 • Weet u wat technische, sociale en communicatieve vaardigheden zijn;
 • Weet u wat de rol is van Accreditatie-instellingen.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor een ieder die interne/externe audits uitvoert en aan een team van auditoren leiding moet geven tijdens de uitvoering van de audits. De training is ook zeer geschikt voor een ieder die via externe audits de prestaties van leveranciers wil verbeteren. Verder is deze training voor een ieder die behoefte heeft aan erkenning als Lead Auditor of de auditkennis verder wil verbeteren en verbreden. Wanneer u regelmatig extern geauditeerd wordt leert u hier hoe een externe auditor, die uw bedrijf doorlicht, zich dient te gedragen.

BELANGRIJK: Voorkennis

Voordat u de training volgt, dient u de volgende kennis te hebben:

Kennis van de volgende kwaliteitsmanagement principes en concepten:

 • De Plan, Do, Check, Act (PDCA) cyclus
 • De relatie tussen kwaliteitsmanagement en klanttevredenheid
 • Veelgebruikte kwaliteitsmanagement termen en definities en de 8 kwaliteitsprincipes, zoals vermeld in ISO 9000
 • De procesbenadering gebruikt in kwaliteitsmanagement
 • Het Model van een Process Based Quality Management System, de structuur en inhoud van ISO 9001

Kennis van de eisen van ISO 9001, die kan worden verkregen door het volgen van een basisopleiding ISO 9001

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten enz. Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers tot maximum 10. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest

Deelnemers die slagen voor het examen, ontvangen een officieel attest, uitgereikt door IRCA.

Trainers

YET DEGRYSE studeerde economische wetenschappen en heroriënteerde na enkele jaren werkervaring haar loopbaan via een studie Master in Total Quality aan het PUC, Diepenbeek. Yet werkt sinds 1992 samen met DNV GL als auditor op het gebied van kwaliteit en milieu en zij verzorgt ook geregeld trainingen voor DNV GL. Ze heeft talrijke audits uitgevoerd in verschillende sectoren van de bedrijfswereld, in verschillende landen en staat nog steeds midden in de praktijk. Yet streeft ernaar om in dynamische, interactieve sessies de deelnemers concrete kennis bij te brengen. Door haar rijke ervaring en haar pragmatische aanpak slaagt zij er in praktische meerwaarde te geven.

Jacques VAN UNNIK is sinds 1984 werkzaam bij DNV GL. Door een bewakingsproject in opdracht van Shell Oman kwam hij in aanraking gekomen met het auditeren. Vanaf 1991 is hij auditor, zowel nationaal als internationaal. Van 1992 tot en met 1995 was hij verantwoordelijk voor de systeemcertificatie-activiteiten in China. Eind 1995 werd hij tevens gekwalificeerd als auditor voor de automobielindustrie. Sinds 2003 werkt Jacques op de trainingsafdeling als Team Leader, trainer en ontwikkelaar van trainingsproducten voor DNV GL en externe klanten. Hij auditeert nog steeds ongeveer 35 dagen per jaar. De ervaring die Jacques de afgelopen jaren bij DNV GL heeft opgedaan gebruik hij in zijn activiteiten als trainer, zeker met betrekking tot praktijkvoorbeelden en -situaties.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier