Certified Business Process Manager

processen identificeren, modelleren, evalueren en verbeteren

Inschrijven

data plaats
Vanaf dinsdag 15 mei 2018

Voor een gedetailleerd lesprogramma kan u contact opnemen met de programmaverantwoordelijke van de opleiding Adelien Daels op ad@amelior.be.
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
15/4/2018
€4160 €3960 €4360
Prijs €4360 €4160 €4560

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €525 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

16-daagse topopleiding

 

De meest intensieve opleiding tot Business Process Manager

 

 

Helpt mensen vormen die organisaties veranderen door processen te optimaliseren waardoor dit de capabiliteit, om doelen van de organisatie te bereiken, verhoogt. 

 

 

 • kostenefficiënter werken
 • kortere doorlooptijden realiseren
 • betere de kwaliteit beheersen
 • risico’s beter onder controle houden
 • hogere klantentevredenheid en klantenretentie bekomen
 • conformiteit met wet- en regelgeving

 

Waarom deze thematiek?

Waarom ‘Business Process Management’?

Deze opleiding vormt mensen die organisaties veranderen door processen te optimaliseren. Daardoor bereiken de organisaties veel beter hun (financiële en andere) doelstellingen. De vruchten van een goede procesoptimalisatie zijn talrijk en zeer verscheiden. Denk maar aan: 

 • Het realiseren van een kortere doorlooptijd
 • Het kostenefficiënter werken
 • Het beperken van ‘work in process’ en voorraden
 • Minder frustraties – zowel bij directie als werknemers – omwille van verloren efficiëntie
 • Een betere beheersing van de kwaliteit
 • Betere controle van risico’s, zowel betreffende continuïteit als aansprakelijkheid
 • Een sneller en professioneler antwoord geven op een klantenvraag
 • Grotere klantentevredenheid en meer klanten blijven klant
 • Meer doen met evenveel mensen
 • Bottlenecks lokaliseren in het proces 'as is'

Waarom een ‘Certified’ Business Process Manager?

Processen verbeteren is één zaak. Processen op de meest verstandige wijze verbeteren is iets helemaal anders. En precies om professionals op te leiden die zorgen dat de processen op de meest verstandige wijze geoptimaliseerd worden, met een maximum aan resultaat, is deze opleiding opgezet.
Daarom wordt procesmanagement vanuit verschillende disciplines benaderd, zodat u alle nodige info in één opleiding vindt. We leren zo bijvoorbeeld ook van invalshoeken zoals change management, beleid en strategie, personeelsbehoeften, planningsmanagement, …

Gezien Amelior meermaals heeft vastgesteld dat deze aanpak, zoals u hem in het programma ziet, leidt tot hoogwaardige en resultaatgerichte ‘business process managers’, heeft Amelior er voor gekozen de deelnemers die deze opleiding succesvol doorlopen, te belonen met de titel “Certified Business Process Manager”. Deze titel krijgt u wanneer u op het einde van de reeks met vrucht een praktische case uitwerkt en indien u 60% haalt voor het (schriftelijk) examen.  Daarnaast is een aanwezigheid van minimum 80 % vereist om het getuigschrift ‘Certified Business Process Manager’ te ontvangen.

Nota: Wanneer u er voor kiest geen case uit te werken, of wanneer u niet slaagt voor de case en/of het examen, krijgt u wel een getuigschrift van aanwezigheid indien u 80% van de cursus heeft bijgewoond.

Wat mag u verwachten?

Het doel van deze opleiding is om Business Process Managers te vormen die de organisatie helpen om op professionele wijze met grote resultaatgerichtheid processen te optimaliseren. Om hiertoe in staat te zijn, wordt doorheen de opleiding voldoende aandacht besteed aan alle nodige kennis, technieken, vaardigheden en strategieën.

4 redenen waarom u deze opleiding niet mag missen:

 1. Praktijkgericht en pragmatisch: Alle trainers hebben als consultant praktijkervaring in diverse BPM projecten. Ze laten u technieken oefenen waarmee u onmiddellijk aan de slag kan gaan. De benadering gebeurt vanuit de ‘business’, eerder dan vanuit de IT. Via projectwerking tijdens het eindwerk is de connectie met de eigen business gegarandeerd.

   

 2. Topkwaliteit: door hun jarenlange ervaring benaderen de Amelior-docenten de materie met zeer veel expertise. U studeert af als gecertifieerde in BPM.

   

 3. Zeer breed: BPM wordt bekeken vanuit diverse invalshoeken. Het gaat er niet enkel om één proces te verbeteren, maar ook de hele organisatie te analyseren, dit met de bedoeling de maturiteit van de organisatie te verhogen. Er is zeker ook aandacht voor recente ontwikkelingen en evoluties in BPM. Op het einde van het traject worden de opgedane kennis en vaardigheden geïntegreerd in een business game waar theorie aan praktijk getoetst wordt.

   

 4. Ideaal om uw netwerk uit te bouwen: kennismaking en netwerking met andere Business Process Managers uit andere organisaties.

Doelgroep

Dit programma staat open voor deelnemers uit industriële- en dienstenorganisaties en uit non-profitorganisaties:

business process managers, business analisten/procesanalisten, BPR-managers, quality managers, change managers, managers met een verantwoordelijkheid ivm processen, ambtenaren betrokken bij procesmanagement, IT managers die ook de “andere” kant van processen willen bekijken, procesarchitecten, enterprise-architecten, business architects en information architects, en voor al wie in het kader van een reorganisatie, verzelfstandiging, fusie of informatisering van een organisatie(-eenheid) zich verder in Business Process Management (BPM) wil bekwamen.

Leerdoelen van het programma


Schematisch kan het programma als volgt voorgesteld worden :

 

Intake + 16 dagen:

Onthaal, intake en voorstelling programma (1 avond)

De opleiding start met een intake waarop de deelnemers en hun interne coaches (leidinggevende of collega) uitgenodigd worden. We sluiten de avond af met een korte receptie.


Op het programma staat:

 • Onthaal deelnemers en coaches
 • Intake deelnemers: persoonlijke verwachtingen, reeds verworven competenties BPM, eerste aanzet persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Inleiding BPM: korte inhoudelijke inleiding
 • Voorstellen programma: rol van de praktische case, uitleg certificatie, verloop cursus, doornemen vademecum van de opleiding, doornemen evaluatiecriteria, kennismaken met de leerdoelenlijst van de opleiding (aan welke doelen zal gewerkt worden?)
 • Uitleg alumniwerking CBPM Amelior

Module 1: Competenties en rol van de Business Process Manager (dag 1)

 • Inzicht hebben in het functieprofiel en de competenties van een Business Process Manager
 • Groepsvorming dmv het vergelijken van functioneringsprofielen en teamrollen
 • Inzicht krijgen in de eigen mentale voorkeursfuncties en in die van de andere deelnemers
 • Inzicht krijgen in de eigen leerstijl
 • Toepassing van de eigen voorkeuren op de noodzakelijke sociale vaardigheden als Business Process Manager (leidinggeven en communicatie, probleemoplossing, groepsvorming, …)
 • Toetsen van de eigen competenties tov functiebeschrijving van de Business

Module 2: Strategie - definiëren van processen (dag 2)

In een eerste stap leren we hoe de processen geïdentificeerd en gedefinieerd worden. We vertrekken hierbij van de strategische beleidsopties van de organisatie (-eenheid).

 • Inzicht hebben in de principes van strategisch management
 • Inzicht hebben in de principes van een strategiekaart
 • Een procesmodel kunnen opstellen
 • Een boomstructuur van processen kunnen opstellen
 • Processen kunnen koppelen met de succesfactoren
 • Sleutelprocessen kunnen bepalen

Module 3: Modelleren van processen (dag 3 – 5)

Na het in kaart brengen van de sleutelprocessen is een volgende logische stap het documenteren van processen. Dit is nodig om inzicht te krijgen in de processen en vormt de basis voor analyse en verbetering.

 • Inzicht hebben in de principes van modelleren
 • De mogelijkheden en beperkingen van BPM modelleringstools kunnen schetsen
 • Het belang van standaarden en methodologieën kunnen aanduiden
 • De processen die in aanmerking komen om te modelleren kunnen selecteren
 • Inzicht hebben in een stappenplan voor het modelleren van een proces
 • Een proces kunnen modelleren aan de hand van volgende methodieken: een schildpaddiagram, BPMN, modelleren volgens 5 types activiteiten, volgens de principes van Value Stream Mapping (VSM)
 • Kunnen werken met een RASCI matrix, een CRUD matrix en een beslissingstabel
 • In staat zijn om procesinformatie op een goeie manier te verzamelen

 

Module 4: Bewaken van processen (dag 6 – 7)

Nu de processen (of een gedeelte ervan) in kaart gebracht zijn, dient men deze processen te bewaken. Hiervoor dient men de doelstellingen en indicatoren van elk proces te bepalen en de risico’s per proces in te schatten.

Doelstellingen en indicatoren van een proces (KPI’s)

 • Inzicht hebben in de principes, het belang en de beperkingen van KPI's voor bedrijfsprocessen
 • De doelstellingen van een proces kunnen bepalen
 • De indicatoren van een proces kunnen bepalen
 • De implementatie van KPI's van bedrijfsprocessen kunnen voorbereiden
 • Inzicht hebben in de principes van BAM (business activity monitoring)

Op dag 6 staat de eerste helft van het schriftelijk examen op het programma.

Risico’s van een proces

 • Inzicht hebben in de begrippen risico, ernst, frequentie, detecteerbaarheid, oorzaak, aanleiding, schade
 • Risico’s kunnen koppelen aan processen
 • Inzicht hebben in de componenten van risicomanagement toegepast op een proces volgens de 8 componenten van ERM (COSO 2)
 • Een risicoanalyse kunnen uitvoeren van een proces
 • Beheersingsmaatregelen kunnen formuleren op een algemeen bedrijfsproces en toetsen op methodologische volledigheid

Op dag 7 bekijkt u samen met de docent de vooruitgang van uw BPM project.

 

Module 5: Ontwerpen, analyseren en optimaliseren van processen (dag 8-10)

In deze module worden de belangrijkste analysetechnieken en –tools aangereikt. Uit de analyse van processen komen daarna talloze verbetermogelijkheden. Er wordt aan de deelnemers geleerd hoe dit verbetertraject te plannen, uit te voeren en op te volgen.

Analyseren en optimaliseren van processen (inclusief Lean en 6sigma (DMAIC)) 

 • Processen kunnen selecteren die in aanmerking komen voor verdere analyse (in functie van de strategie, de huidige prestatie en de maturiteit)
 • Een grondige analyse kunnen uitvoeren van een bedrijfsproces op basis van een stroomschema
 • Een grondige analyse kunnen maken van een bedrijfsproces in functie van de externe kwaliteit/klantgerichtheid en ook van van kosten/efficiëntie en doorlooptijd
 • De verbetermogelijkheden van een proces kunnen identificeren en kunnen toetsen op haalbaarheid
 • De verschillen qua benadering volgens Lean of 6Sigma
 • Volgens de Define-Measure-Analyze-Improve-Control methodiek aan problem solving doen

komen ook aan bod:

 • Gegevens/data op een correcte wijze kunnen omzetten naar informatie als basis voor het nemen van beslissingen
 • Inzicht hebben in een aantal statistische termen: gemiddelde en spreiding
 • Inzicht hebben in de verschillende soorten grafieken om data voor te stellen
 • Inzicht hebben in de principes van procescapabiliteit
 • Een meetsysteem kunnen toetsen op herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid (kalibratie van meetsysteem of R&R studie) (meetsysteemanalyse)
 • Inzicht hebben in de mogelijkheden van een aantal statistische technieken

U bekijkt nog eens de vooruitgang van uw BPM project met de docent.

 

Module 6: Herontwerpen, Maturiteit en BPM implementatie + changemanagement (dag 11– 13)

Herontwerpen van processen

 • Een proces kunnen (her)ontwerpen
 • De personeelscapaciteit van een proces kunnen bepalen
 • Inzicht hebben in de principes van simulatie en procesmining

Organisatie van BPM + raamwerk voor BPM maturiteit

 • Inzicht hebben in het stappenplan voor het introduceren van een BPM traject in een organisatie (organiseren van BPM)
 • Inzicht hebben in de BPM maturiteit van de eigen organisatie
 • Inzicht hebben in de rollen van diverse staf- en lijnfuncties bij een BPM traject
 • Inzicht hebben in de rol en de taken van het BPM competentiecentrum

Change management

 • Inzicht hebben in de voornaamste principes van change management
 • Deze principes kunnen toepassen op het doorvoeren van een BPM traject (wat ook een belangrijke ‘change’ is)
 • Inzicht hebben in de voorwaarden om een verandering tot een goed einde te brengen
 • Inzicht krijgen in de eigen veranderingsvaardigheid

 

Module 7: integratie (dag 14): BPM game

De leerdoelen van de voorgaande modules worden toegepast op een concreet proces dat door de deelnemers zelf gespeeld wordt in een BPM game. Dit onderdeel is verplicht.

 

Module 8: Schriftelijk examen (dag 15)

De 2de helft van het schriftelijk examen wordt hier afgenomen.

 

Afsluitende module: Presentatie cases (dag 16)

Op de laatste dag van de opleiding worden de praktijkcases door de deelnemers gepresenteerd en beoordeeld door een bevoegde jury.

Bent u op zoek naar een bondiger opleiding over "Business Process Management"?

Dan is de ééndaagse opleiding business process management voor u misschien meer geschikt. Meer info vindt u hier.

Referenties

Tijdens de vorige edities mochten we deelnemers verwelkomen van A & O SERVICES , ACERTA ONDERNEMINGSLOKET VZW, ACUMEN BV, AG INSURANCE , AGC GLASS EUROPE NV, AGFA GEVAERT NV, AGIV -AGENTSCHAP VOOR GEOGR. INFO. VL. EVA, AIB VINCOTTE INTERNATIONAL NV, ALCON COUVREUR NV, ALLIANZ BENELUX NV, ANDRIES - SCHUDDINCK VOF, APRICO CONSULT , ARISTA, ARKOS NV, ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN , ASCO INDUSTRIES NV, AUSY BELGIUM NV, AVANADE NEDERLAND , AVEVE-VOBELAL , AVH ADVIES , BALIS CONSULTANCY , BALOISE INSURANCE , BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL NV, BANK J. VAN BREDA & Co N.V., BARCO HOLDING NV, BAYER CROPSCIENCE NV, BAYER MATERIALSCIENCE NV, BEALIGNED BELGIUM CVBA, BELGISCHE TECHNISCHE COOPERATIE (BTC) , BERRY ALLOC , BFOCUSED BVBA, BILFINGER ROB NV, BNP PARIBAS FORTIS , BOLCKMANS NV, BP EUROPA SE - BP BELGIUM, BELGIUM LUBES PLANT NV, BULTEEL CONSULTING , CELERANT CONSULTING , CHANGECHANGE S-BVBA , Christelijke Hogeschool Ede , CLAREBOUT POTATOES , CM MIDDEN-VLAANDEREN, COCHLEAR TECHNOLOGY CENTRE BELGIUM , COLRUYT GROUP SERVICES NV, COLRUYT NV, CONTENO , CONTINENTAL AUTOMOTIVE BENELUX BV, CONTRIBUTE , CTAC Belgium , DE JAGERSTRAAL VOF, DE WATERGROEP , DE ZORGGROEP , DECOLVENAERE NV, DEFENSIE, DELA Uitvaartverzorging BV, DELBACO NV, DELTA LIGHT NV, DIGIPOLIS , DIRK BAUWENS BVBA, DOW CORNING EUROPE SA, DPCS BVBA, EANDIS CVBA, ECOVER BELGIUM NV, ELIA SYSTEM OPERATOR NV, ELOPAK BV, ENI GAS & POWER NV, EOC BELGIUM NV, ESN , ESSENT BELGIUM NV, ESSILOR NV, EUROCLEAR , EVONIK DEGUSSA ANTWERPEN NV, F.R.A. - CONSULTANTS NV, FERRANTI COMPUTER SYSTEMS NV, FINEXT , FIT BVBA, FLUO MANAGEMENT SERVICE , FOD FINANCIEN , FOD JUSTITIE , GEMEENTE EINDHOVEN , GEMEENTE VLISSINGEN , GINGERBLUE COMMV , GIS EUROPE SE, GZA ZIEKENHUIZEN SINT-AUGUSTINUS VZW, HOGESCHOOL GENT , HOGESCHOOL W-VLAANDEREN-CENTRALE DIENSTEN , HYDROGENICS EUROPE NV, iMIND BVBA, ING BELGIE NV, ING Luxembourg , ING NV, INTER PARTNER ASSISTANCE NV, INTERNE AUDIT VAN DEFENSIE , INTRAGEN BV, INXITES nv, ITDS GROEP BV , IVEG , JAN YPERMAN ZIEKENHUIS VZW, KAREL DE GROTE HOGESCHOOL VZW, KBC GROEP NV, KLUBER LUBRICATION BENELUX NV, KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL NV, LABCORP CLINICAL TRIALS BVBA, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN , LANXESS RUBBER NV, LOBEAU STIJN - CONSULTANT , LOGICA NV, LOTUS BAKERIES GROUP SERVICES NV, LOXIS BVBA, LUBRIZOL BVBA, MARINE HARVEST PIETERS NV, MATCHA , MCS BVBA, MEDIAHUIS , MERCATARE bvba, MINISTERIE VAN JUSTITIE , MIVB-STIB , MOBILE INNOVATIONS , MONDELEZ BELGIUM PRODUCTION SPRL, MONDI BELCOAT N.V., MONUMENT VANDEKERCKHOVE NV, MORA BVBA, NICC, OCE TECHNOLOGIES BV, OCMW ANTWERPEN , OCMW GERAARDSBERGEN , ONZE-LIEVE-VROUW ZIEKENHUIS , ORBID NV, OXFAM FAIR TRADE , PARTENA ONDERNEMINGSLOKET , PEERS2PEERS BVBVA, PICANOL GROUP , PITTMAN SEAFOODS NV, POTTEAU LABO NV, PRODEBA , PROJECTIVE NV, PROVINCIE WEST-VLAANDEREN , PROVINCIEBESTUUR VLAAMS-BRABANT , PROXIMUS , PS TESTWARE NV, QFRAME NV, QUADRANT EPP BELGIUM NV, QUALIFIED AUDIT PARTNERS , RAAD VAN DE EUROPESE UNIE , RC-SOLUTIONS bvba, RE-INVENT B.V., RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID , RM CONSULT BVBA, ROC KONING WILLEM I COLLEGE , ROLAND CENTRAL EUROPE NV, SANTANA INTERNATIONAL NV, SAP BELGIUM NV, SAPA BUILDING SYSTEM NV, SD WORX VZW, SEABRIDGE , SECUREX , SECUREX EXTERNE PREVENTIEDIENST VZW, SERVACO NV, SMALS VZW, SOFICO NV, SOFTWOOD , SOLUCO BVBA, SOUDAL NV, SPLIT-VISION , SPM SOLUTIONS , STAD ANTWERPEN , STAD SINT-NIKLAAS , STADSBESTUUR GENT , Stichting OSIRA GROEP Wonen, zorg, welzijn , SVINCS , SYNOBSYS NEDERLAND B.V., T&B SERVICES BVBA, TEMPO TEAM NV, TH' ART WAS Q , THREON NV, THV EDS-TELINDUS , TIETO NETHERLANDS BV , TILBURG UNIVERSITY , TILDE CONSULTING , TOMTOM (BELGIUM BRANCH) B.V., TRANS-O-FLEX , Trasys S.A., TRESPA INTERNATIONAL B.V., UNILIN, DIVISION PANELS - SPANO BVBA, UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN , UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL , UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT , UNIZO , USG PROFESSIONALS , UVISORY BVBA, VAN DE WIELE MICHEL NV, VAN MARCKE TRADING GROUP NV, VB&D OFFICE SOLUTIONS , VDAB , VDAB CLA , VICTAULIC EUROPE BVBA, VLAAMS AGENTSCHAP ONDERNEMEN-VLAO , VLAAMS PARLEMENT , VLAAMSE OVERHEID-DEP LANDBOUW EN VISSERIJ , VLAAMSE OVERHEID-DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN , VOLVO CAR BELGIUM , VPK PACKAGING NV, WAAK BW VZW, WIM BOSMAN LOGISTIC SERVICES B.V., WIT-GELE KRUIS VAN ANTWERPEN, WORLDLINE NV, WYCOR NV, XYLOS N.V., ZF WIND POWER ANTWERPEN N.V., Z-SAFETY NV, ...

Getuigenissen van Certified Business Process Managers

"De CBPM opleiding geeft aan de hand van een diversiteit aan sprekers een overzicht aan wat BPM is en hoe het de werking van je organisatie kan verhogen. Wat zijn processen, welke zijn de primaire processen voor jouw organisatie, hoe ze in kaart brengen, analyseren en verbeteren is de rode draad, en met toepassing in de praktijk bij een eigen gekozen project binnen je organisatie."

Thierry De Baere - NICC

"Complete opleiding, met heel veel bruikbare tips om mee aan de slag te gaan."

Hilde Claeys - CM MIDDEN-VLAANDEREN

"Blij dat ik in een kleine groep zat, na de reeks lessen is er een samenhorigheid ontstaan- een network dat we gaan proberen in leven te houden zodat er interactie en een klankbord is wanneer we BPM willen lanceren en volhouden."

Ingrid Daneels - LUBRIZOL BVBA

"Deze opleiding was een goed uitgebalanceerd geheel en een heel nuttige overzicht van praktijken en methodes waarmee een Business Process Manager in aaanraking kan komen binnen zijn bedrijf. Teveneens was het een fantastische networkopportuniteit."

Patrick De Maeseneer - DOW CORNING EUROPE SA

"Zeer goeie opleiding, ook al ben je al bezig met Business Processen te optimaliseren dan nog zijn er vele leerpunten
aangebracht. En die zijn bruikbaar in de praktijk."

Bruno Van Heck, VPK PACKAGING NV

"Met de volledige en praktijkgerichte opleiding CBPM op zak, kan je je organisatie begeleiden bij de start en in de uitbouw van process management, in de keuze van passende methodologieën, opstart van een BPM center of excellence, … Daarnaast ondersteunt deze opleiding even goed de integratie van nieuwe medewerkers in een bestaande BPM context."

Patrick Van Cleemput, Lotus Bakeries

"De CBPM-opleiding liet alle gekende puzzelstukken op hun plaats vallen en vulde de ontbrekende stukken aan.  Dit gaf voor mij een kader binnen een  internationaal ondersteunde methodologie waardoor het management engagement om processen te verbeteren sneller kan worden bekomen.  Vooral  het eindwerk was voor mij de omzetting van de methodologie naar een praktisch bruikbaar hulpmiddel.   Alhoewel de opleidingssessies soms ver uit elkaar gepland waren, werd telkens naar de rode draad verwezen zodat je niet verloren raakt, maar het studeren voor de theoretische eindtest maakte de puzzel pas echt compleet. Ik beschouw deze opleiding als een noodzakelijke basis voor iedereen die met bedrijfsprocessen begaan is."

Peter Van Mol, Atos Worldline

"CBPM gaat verder, waar andere BPM opleidingen afbakenen. Niet alleen de proceskant, maar vooral ook de competenties van de BPM-er en veldmethodieken worden theoretisch en praktisch aangeleerd. Het heeft me geleerd processen gestructureerd in kaart te brengen, af te bakenen en in de praktijk te brengen waarbij sleutelprocessen effectiever verlopen."

Walter van Wezenbeek, Pondres

"Vele bedrijven en organisaties beseffen de nood aan het documenteren van hun "werking". Niemand weet echter wat hiermee aan te vangen. Deze CBPM-opleiding vormt hierop het antwoord, en leert zowel de achtergrond als de praktische aanpak ervan aan.

De volgende aspecten komen in meer of mindere mate aanbod:

 • de menselijke psychologie van de betrokken spelers
 • de alignering met de strategie van de organisatie
 • het verzamelen en neerschrijven van de procesinformatie
 • het implementeren en bewaken van de processen
 • het verbeteren van de implementatie
 • het rapporteren
Via een examen wordt de cursist aangespoord om zich de theorie eigen te maken.

Een thesis zorgt ervoor dat het aangeleerde geen dode letter blijft.

Bepaalde onderwerpen worden eerder summier aangeraakt. Dit nodigt dan de cursist weer uit om zich verder te bekwamen via zelfstudie of het volgen van gerelateerde opleidingen.

Luc Vandormael, Agiv

"Deze opleiding moest ons bedrijf vooral inzicht geven hoe de processen geïmplementeerd en geïntegreerd moeten worden. Gedurende de opleiding komen alle aspecten aan bod van analyse tot verankering. Door middel van praktische en herkenbare cases en een uitgebreide theoretische kennis slagen de lesgevers erin om inzichten te geven aan de gehele groep.  De mix van deelnemers uit verschillende sectoren met een verschillende achtergrond heeft zeker een meerwaarde. Procesmanagement is een werk van lange duur, maar de fundering staat er nu definitief."

Matthias Hanssens, Business Process Advisor bij Randstad Belgium

"Ik heb de opleiding tot Certified Business Process Manager gevolgd omdat ik op zoek was naar de meest volledig en praktijkgerichte opleiding die er momenteel in de markt is. Deze opleiding voldeed dan ook volledig aan mijn verwachtingen. Vooral de praktische oefeningen zijn onmiddellijk inzetbaar in de dagelijkse realiteit van het bedrijf en een echte opsteker."

Germain Dupont, procesmanager bij Van Lanschot Bankiers België


"Vooropleiding en achtergrond zijn niet altijd bepalend. Als onderwijsmens ontwikkelde ik een grote belangstelling voor alles wat met management te maken heeft. Na het bijwonen van twee Top-events over BPM, stapte ik in de opleiding. De competenties die ik verworven heb, kan ik in een brede context toepassen, ook binnen het onderwijs. Meer nog, ik zou directeurs en andere leidinggevenden in het onderwijs aanbevelen om deze opleiding te volgen. Ze is een enorme meerwaarde voor deugdelijk leiderschap!"

Dannie Welvaert, Manager Senior Academy of Howest

"Ik heb de opleiding gevolgd in functie van de uitvoering van de opdracht binnen mijn organisatie. Het op een professionele manier bezig zijn met de toepassing van BPM was hierbij voor mij fundamenteel. Deze opleiding heeft hier zeker toe bijgedragen."

Monique Regelbrugge, organisatieadviseur CM

"Deze CBPM opleiding was praktisch, interessant, theoretisch volledig en kwaliteitsvol !"

Agnes Verhelst, zaakvoerder Bfocused

"Dankzij de opleiding Certified Business Process Manager kon ik onmiddellijk aan de slag met het modelleren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen."

Adelheid Maekelberg, organisatie adviseur KBC

Ik wens nog eens te benadrukken dat ik deze opleiding erg geapprecieerd heb, de opgedane kennis is zeer relevant en begint hoe langer hoe meer zijn waarde te tonen. De lesgevers waren allen erg goed en brachten de materie met overtuiging en kunde. Ik ben erg tevreden dat ik deze opleiding kon volgen.

Dominique Stienlet, process & quality manager CM

Nog anderen melden ons:

 • "zeer goed door de ervaring die de docenten uitstraalden"
 • "vooral door het eindwerk creëer je een goed inzicht", "is investeren"
 • "goede opbouw"
 • "duidelijke meerwaarde voor toepassing in de praktijk"
 • "zééér nuttige tips-tools"
 • "duidelijke samenhang"

Trainers

Tom ANDRIES heeft een ruime ervaring in het trainen en begeleiden van mensen om de werking van een organisatie op duurzame te verbeteren. Jaren ervaring als methodoloog en business (process) analyst bij talrijke organisaties in diverse industrieën en landen gaven hem een brede kennis van verschillende denkkaders, werkwijzen, modeleertalen en tools. En … een voorliefde voor pragmatisme. Als consultant bij Amelior focust hij zich op zijn grootste interessepunt: het gebruik van modeleertechnieken als ondersteuning voor de bouw en het onderhoud van kwalitatieve en duurzame processen en producten, aangepast aan de cultuur, maturiteit en noden van mensen en bedrijven.

 

Patrick CANOOT is industrieel ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij oa in de functies van maintenance engineer, supervisor onderhoud en supervisor productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Vandaag is Patrick binnen Amelior senior consultant in het domein kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

Marie-Noëlle DE CLERCQ is consultant bij Amelior sinds 2012 binnen het domein ‘People management’. Omwille van haar ruime interesse voor mensen ging ze na haar Bachelor opleiding 'Management assistant/Moderne talen', meerdere modules psychologie studeren aan de Open Universiteit van Gent. Marie-Noëlle werkte sinds 1996 in Volvo Logistics waar ze de laatste 10 jaar internal consultant Operational Development was. Dit hield onder meer in: het geven van leader-, en coachtrainingen evenals het coachen van management teams zowel in binnen als buitenland. Zij was eveneens coach voor het toepassen van het Volvo Production System. (VPS, een afgeleide van Toyota Production System).

Haar specialisaties door continu leren en praktijkervaring situeren zich in de domeinen 'change management', 'competentiemanagement', 'communicatie', 'motivatie' en 'leiderschapsvaardigheden'. Haar motto: mensen vleugels geven!

ir. Francis MAÑAS is van opleiding burgerlijk ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) studeerde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als senior managementconsultant bij Amelior, is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast heeft hij oa. diverse overheidsorganisaties begeleid bij een CAF zelfevaluatie.

Friederike SCHRÖDER-PANDER is senior BPM consultant & trainer. Ze combineert 20 jaar praktische ervaring in business en IT met academische kennis van een business school. Voor haar speelt de factor “mens” een sleutelrol om BPM succesvol te implementeren. Ze was o.a. één van de oprichters en jarenlang drijvende kracht van het competentiecentrum voor BPM aan de Europese Commissie.
Friederike is een gepassioneerde trainer die continu aan innovatieve methoden voor haar lessen werkt. Ze geeft zowel BPM-training intern in organisaties, als bij business schools en universiteiten in binnen- en buitenland. “Levenslang leren” is voor haar geen holle slogan, ze volgt nl. zelf regelmatig cursussen om trends op te volgen en haar kennis te verbreden.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Jan SEGIER
+32 (0)56 23 20 64

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier