Kwaliteitscoördinator in de welzijns- en gezondheidssector

Inschrijven

data plaats
Start op 27/02/2018, 15 lesmiddagen, telkens van 13.30 tot 17.30 uur. Er is geen les tijdens de reguliere schoolvakanties
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
28/1/2018
€1600 €1420 €1780
Prijs €1780 €1580 €1980

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

Langlopende opleiding (15 lesnamiddagen)
 

 • Wat is integrale kwaliteitszorg (IKZ)?
 • Wat is de toegevoegde waarde van IKZ voor de welzijns- en gezondheidszorg?
 • Hoe gebruik ik bestaande kwaliteitsmethoden, -instrumenten en -technieken?
 • Welke resultaten mag ik verwachten na invoering van IKZ?
 • Wat wordt er van mij als kwaliteitscoördinator precies verwacht?

 

Waarom deze thematiek?

De welzijns- en gezondheidssector doen de laatste jaren grote inspanningen op het vlak van kwaliteit. Dit resulteert in een behoefte aan kwaliteitsdeskundigen. Professionals die een kwaliteitsaanpak optimaal kunnen organiseren en systematiseren. Dankzij deze opleiding ontwerpt, installeert, beheert en evalueert u een kwaliteitssysteem, voert u klanten- en personeelstevredenheidsmetingen uit en koppelt daar gepaste actieplannen aan. Vanuit uw brede visie op kwaliteit vertaalt u de kwaliteitseisen van 'uw klanten' en/of de overheid naar concrete oplossingen voor de eigen organisatie. In praktijk moet u in staat zijn om:

 • Een integraal kwaliteitsbeleid te ontwikkelen dat gericht is op doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, respect voor de cliënt of patiënt
 • Een kwaliteitssysteem op te zetten en een kwaliteitshandboek uitwerken
 • Een kwaliteitsplan te implementeren waarmee kan worden aangetoond dat de processen zijn beheerst, de kwaliteitsevaluatie systematisch wordt uitgevoerd en de kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Het doel is u op te leiden tot een degelijke kwaliteitscoördinator. U krijgt derhalve een sluitend antwoord op volgende vragen:

 • Wat is integrale kwaliteitszorg (IKZ)?
 • Wat is de toegevoegde waarde van IKZ voor de welzijns- en gezondheidszorg?
 • Hoe gebruik ik bestaande kwaliteitsmethoden, -instrumenten en -technieken?
 • Welke resultaten mag ik verwachten na invoering van IKZ?
 • Wat wordt er van mij als kwaliteitscoördinator precies verwacht?

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Effectief vorm en inhoud kunnen geven aan 'kwaliteitsdenken' in de eigen organisatie is de hoofdbekommernis van deze opleiding. We willen u inzicht geven in kwaliteitsconcepten en -filosofieën, maar bovendien de nodige hulpmiddelen en vaardigheden aanreiken om als kwaliteitscoördinator professioneel aan de slag te kunnen. Om dit te realiseren vertalen de docenten de theoretische materie naar praktisch realiseerbare uitdagingen voor uw concrete situatie. U zult een belangrijke rol spelen in de opwaardering van het kwaliteitsniveau van uw organisatie.

Referenties

Bij de vorige edities van deze opleiding mochten wij deelnemers verwelkomen van:

Apra kliniek, ATB, AZ Jan Palfijn, AZ St. Lucas, AZ St-Norbertus, CC Consult, De Lovie, CKG Kapoentje, De Vlier, Dr. Guislainziekenhuis, Emiliani, Ger. centrum Damiaan, W.-Vl. Liberaal ziekenfonds, H.H. Ziekenhuis, H.H. Ieper, Hogeschool W. Vl., Inghelburgh, Ipsoc, Kind en Gezin, Hof ter Linden, M.PMI., H.H. St. Camilluskliniek, Min. VL. Gemeenschap, OCMW Diksmuide, OCMW Harelbeke, OCMW Izegem, OCMW Meulebeke, OCMW Avelgem, OCMW Blankenberge, OCMW Nijlen, Toevlucht van Maria, OCMW Wervik, OSD Gezinshulp, Restel Residences, St. Jan Baptist Psychiatrisch Centrum, Solidariteit van het Gezin, Stedelijk OLV Ziekenhuis, Steunpunt Alg. Welzijnswerk, Ten Bos Revalidatiecentrum, Ten Elsberge, Ter Mote Rusthuis, Thuishulp, Thuishulp Bond Moyson, Thuiszorgplatform Roeselare, Van Helmont Ziekenhuis, Verenigde rusthuizen, Villers Gezinszorg, vzw Emmaüs, vzw Kinderopvang, etc....

Programma

Inleiding Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)

 • Principes van IKZ; kosten van niet-kwaliteit; gebruik van kwaliteitsindicatoren
 • Organisatie van kwaliteit in de voorzieningen

Klanten- en personeelstevredenheid en Kwaliteitsverbeteringstechnieken

 • Kwaliteitsonderzoek en kwaliteitsverbetering
 • De diverse technieken
 • Stappenplan voor het oplossen van problemen

Kwaliteitssystemen

 • Decretale eisen met betrekking tot kwaliteitssystemen
 • Een kwaliteitssysteem in een welzijns- en verzorgingsvoorziening opzetten
 • Opstellen van een kwaliteitshandboek, een procedure, een werkinstructie.
 • Opstellen kwaliteitsplan
 • Uitwerken van diverse voorbeelden

Vaardigheden van de kwaliteitscoördinator

 • Coachen van projecten, veranderingmanagement, leiderschapstijlen
 • Rol van de kwaliteitscoördinator (case)

Lean Healthcare Game

Dit uniek simulatiespel leert u om lean management te introduceren in de zorgsector en laat u de voordelen ervan ervaren. Het lean healthcare game toont de deelnemers hoe ze de kwaliteit en de snelheid van zorgtaken kunnen verhogen door niet harder, maar slimmer te werken.

Evoluties in integrale kwaliteitszorg / toekomstvisie

Attest

Aan alle deelnemers die minstens 75% van de lessen bijwonen, wordt een certificaat uitgereikt. Met dit certificaat kunt u aantonen dat in uw instelling niet alleen een kwaliteitscoördinator werd aangeduid, maar dat deze persoon bovendien gekwalificeerd is om zijn of haar job naar behoren uit te voeren.

Enkele getuigenissen

Dit vonden vroeger cursisten van deze opleiding:

 • Deze opleiding laat je proeven van de kwaliteitsbeginselen. Het enthousiasme van de sprekers en hun ervaring zetten je aan om dieper te graven.
 • De opleiding voldeed volledig aan mijn verwachtingen. De opleiding is een goede voorbereiding om je rol als kwaliteitscoördinator goed te kunnen opnemen.
 • Mooie opleiding specifiek toegepast op de sector waar ervarings- en probleemuitwisseling de nodige aandacht krijgt en waar de nodige ruimte is om dit in de groep te bespreken.

 

Trainers

Hans CRAMPE is werkzaam in het Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares te Gent. Hij is gegradueerd verpleegkundige, licentiaat ziekenhuiswetenschappen; geaggregeerde voor het hoger onderwijs en behaalde diverse postgraduaatdiploma's (bedrijfskunde, accountancy, financiewezen, IT, ...)
Hans is ook consulent voor Amelior in de zorgsector.

Jo DE GRAVE is ruim 20 jaar actief op vlak van Management en Kwaliteitszorg in de non-profit. Hij werkte als directeur patiëntzorg, directeur organisatie-ontwikkeling en is nu kwaliteitsmanager van de centra voor Geestelijke Gezondheidszorg van Zuid Oost-Vlaanderen. Daarnaast is hij actief als consultant in de social profit. Hij is extern EFQM assessor en gecertificeerd PROZA-trainer. 

Kathleen DE RYCKE was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als senior consultant ‘people management’ bij Amelior. Zij bouwde tijdens haar voorbije werkervaringen een ruime expertise op, op vlak van ‘HRM’ en ‘psycho-sociaal welzijn’. Gezondheidszorg, Universitaire en algemene ziekenhuizen, Openbare besturen, Pharmaceutische industrie, … zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management, …

Ivo DEMEULENAERE is senior consultant in het domein van kwaliteit bij Amelior. In die hoedanigheid begeleidt hij de bedrijven bij de implementatie van kwaliteitssystemen en kwaliteitsverbeteringsprojecten. Na zijn opleiding als licentiaat in de natuurwetenschappen was hij voornamelijk actief als projectleider in diverse grote bedrijven.  Na een aanvullende studie Master of Science in Information Management specialiseerde hij zich in het coachen van kwaliteitsmedewerkers in grotere, voornamelijk dienstverlenende bedrijven. Hij begeleidt diverse bedrijven bij het uitbouwen van een kwaliteitssyteem en heeft expertise op de gebieden informatica, bedrijfsorganisatie, veiligheid, voedingsindustrie, projectbeheer en de integratie van zorgsystemen (kwaliteit, veiligheid, milieu).

Ingrid GOOVAERTS richtte in 1991 als managing partner het onderzoeksbureau ICMA Int. op in Nederland. Vanaf de start hield zij zich bezig met het opzetten en opvolgen van klantentevredenheids- en personeelstevredenheidsonderzoeken. Niet alleen het meten op zich interesseert haar, maar vooral de wijze waarop bedrijven de meetinstrumenten integreren in hun bedrijfsvoering. Ingrid Goovaerts doorliep diverse managementopleidingen en deed praktijkervaring op bij Sony en ICL. ”Bedrijven helpen in het nemen van juiste beslissingen” is het doel wat zij en haar collega’s nastreven.

ing. Kürt T’KINDT startte zijn loopbaan bij Picanol als kwaliteitsingenieur en stapte in 1991 over naar Sofinal Cotesa. Daar was hij IKZ-manager en plant manager van een ververij. Sedert 1996 is Kürt als consultant werkzaam bij Amelior, waar hij zich voornamelijk toelegt op ISO 9000-begeleiding, kwaliteitskostenonderzoek en verbeterprojecten. Daarbij heeft hij een ruime ervaring opgebouwd als interne auditor. Deze ervaring, gecombineerd met zijn studies als preventieadviseur niveau 1, maken dat Kürt een uitzonderlijk geschikt docent is voor dit thema.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier