Sensibilisatie voor leidinggevenden i.v.m. 'Psychosociaal welzijn'

Wettelijk kader & preventie psychosociale risico's - Vertrouwenspersoon

Inschrijven

data plaats
Vrijdag 8 juni 2018, van 09u00 tot 17u00.
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
8/5/2018
€430 €380 €505
Prijs €475 €420 €560

 •  

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €35 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.


 

Verwerf nu inzicht wat er van een organisatie en dus ook van een leidinggevende verwacht wordt i.v.m. het 'psychosociaal welzijn'.

Waarom deze thematiek?

Het 'Psychosociaal Welzijn' en wat er van een organisatie en dus ook van een leidinggevende verwacht wordt, willen we in deze workshop extra toelichten.

Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe wetgeving, in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk, in het Belgisch Staatsblad. De wetten van 28 februari 2014 en van 28 maart 2014 hebben de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk grondig gewijzigd. Dit hoofdstuk legt voortaan een algemeen kader vast voor de preventie van de psychosociale risico’s op het werk daar waar het voorheen enkel betrekking had op geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Ook stress en burn-out behoren bij deze tot de psychosociale risico’s.

De werkgever is ertoe gehouden de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico’s te voorkomen of om deze schade te beperken.

Wat mag je verwachten tijdens de workshop?

Het betreft een informatieve workshop met als doel de leidinggevenden in de organisatie op de hoogte te brengen van de nieuwe wetgeving en het gevolg ervan op de werkvloer.

Door deze workshop begrijpt het management beter wat er verwacht wordt om de psychosociale risico’s in kaart te brengen en de juiste maatregelen te treffen om proactief en preventief aan de slag te gaan.

Leerdoelstellingen tijdens deze workshop:

 • Als leidinggevende zal je op de hoogte zijn van wat er verwacht wordt in het kader van psychosociaal welzijn op de werkvloer.
 • Een aantal inhoudelijk thema’s, als taak voor een vertrouwenspersoon zullen duidelijker zijn en begrepen zijn.
 • Er zal een kader aangeboden worden waardoor het mogelijk wordt voor de leidinggevende om dit toe te passen in de eigen werkcontext.

Voor wie?

De workshop richt zich in eerste instantie tot ...: werkgevers, managers en leidinggevenden.

Programma

We gaan ondermeer dieper in op onderstaande thema’s:

 • Wetgeving: Wettelijk kader, de actoren (hiërarchische lijn, vertrouwenspersoon, preventieadviseur, arbeidsgeneesheer, comité ter preventie en bescherming op het werk) hun rol en verantwoordelijkheden.
 • Definitie van de 'psychosociale risico’s' en noodzaak van een kwalitatieve en/of kwantitatieve risicoanalyse met als outcome een overzicht van de te nemen maatregelen. Kennis van de procedures ten aanzien van het indienen van een psychosociale klacht.
 • Stress en stressbeheersing – Burn-out: ontdekken van de signalen, beleidsaanpak, organisatorische “do’s and don’ts”.
 • Creëren van een draagvlak: Hoe motiveren naar een hoger welzijns- / veiligheidsniveau? Op basis van het “6-bollen-model” van motivatie krijgen we inzicht in de voorwaarden die noodzakelijk moeten ingevuld worden om te kunnen spreken van ‘intrinsieke motivatie’.
 • Walk the talk: wat verstaan we onder ‘voorbeeldgedrag’ en hoe kan je dit als leidinggevende consequent toepassen?

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze workshop bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Trainer

Kathleen DE RYCKE was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als senior consultant ‘people management’ bij Amelior. Zij bouwde tijdens haar voorbije werkervaringen een ruime expertise op, op vlak van ‘HRM’ en ‘psycho-sociaal welzijn’. Gezondheidszorg, Universitaire en algemene ziekenhuizen, Openbare besturen, Pharmaceutische industrie, … zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management, …

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Jan SEGIER
+32 (0)56 23 20 64

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier