Upgrade / bijscholing voor preventieadviseurs

Een maximale ondersteuning voor elke preventieadviseur

Inschrijven

data plaats
Op dinsdag 5 juni 2018, van 09u00 tot 17u00
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Op dinsdag 19 juni 2018, van 09u00 tot 17u00
Novotel Antwerpen
Luithagen Haven 6 2030 Antwerpen
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
15 dagen voor startdatum
€455 €400 €535
Prijs €505 €445 €595

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €35 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

Zesmaandelijkse update met telkens een nieuw programma

Bijscholing preventieadviseur conform KB 17 mei 2007 en KB 29 januari 2013

 

Deze upgrades / bijscholingsdagen komen in aanmerkingen voor de wettelijk verplichte bijscholing van de preventieadviseur van drie dagen, (KB 29 januari 2013). Onze upgrades zijn opgebouwd rond minstens twee vaardigheden of kennisgebieden (zoals opgesomd in bijlage II van het KB vorming).

Wil u op de hoogte blijven van gewijzigde wetgeving, uw vaardigheden als coach en manager aanscherpen of kennis maken met good practices van andere preventieadviseurs? Neem dan zeker een kijk op deze webfiche naar het gedetailleerd overzicht van het programma van onze upgrades.

Bent u een oud-cursist van onze langlopende opleidingen preventieadviseur, energiemanager of milieucoördinator? Dan geniet u van 25% korting voor deze bijscholingsdagen.

Waarom deze thematiek?

Een preventieadviseur vervult een sleutelfunctie in heel wat organisaties.

 • De preventieadviseur is een manager geworden die moderne managementtechnieken toepast. Hij dient naast de technische en organisatorische kennis, een goede dosis softskills te hebben. Dit maakt het beroep dan ook des te boeiender.
 • Wetgeving is permanent in evolutie. Koninklijke Besluiten worden herzien, nieuwe wetteksten worden van kracht, …

Een preventieadviseur heeft naast dagelijkse taken als coach en begeleider van het interne welzijnsbeleid ook nog de taak om deze snel en voortdurend evoluerende wetgeving nauwkeurig op te volgen en garant te staan voor een correcte vertaling en invoering in de eigen organisatie.

Amelior is zich bewust van deze permanente opgave en wil dan ook maximale ondersteuning geven aan de preventieadviseur.

Daarom ging Amelior in 2006 van start met zesmaandelijkse updates i.v.m. veiligheid (welzijn op het werk): een permanente bijscholing voor preventieadviseurs. 
Upgrades die geen enkele preventieadviseur mag missen!!

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Een upgrade bestaat uit drie luiken:

 • Luik 1: Nieuwe, recente wetgeving.
 • Luik 2: De preventieadviseur als manager, coach.
 • Luik 3: Praktijkgetuigenissen door preventieadviseurs.

Zo bouwen wij samen met u halfjaarlijks verder aan uw competenties.

Voor wie?

De upgrade is bestemd
- voor alle preventieadviseurs en/of safety managers en
- voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de arbeidsveiligheidsmaterie, zoals bijvoorbeeld coördinatoren bouw, hiërarchische verantwoordelijken, bedrijfsleiders,...

U ontvangt een deelnameattest geldig voor 8u bijscholing.

 

Korting voor oud-cursisten van Amelior

Bent u een alumni van onze langlopende opleidingen preventieadviseur, energiemanager of milieucoördinator? Dan geniet u van 25% korting voor deze bijscholingsdagen. Vermeld bij uw inschrijving in het tekstvak 'opmerkingen' dat u een oud-cursist (preventieadviseur, milieucoördinator of energiemanager) bent van Amelior, zo krijgt u zeker de beloofde korting toegekend.

Programma van de upgrades / bijscholingen

Het volledige programma wordt hier binnenkort gepubliceerd. Hierbij alvast twee van de thema's die aan bod zal komen:

ISO 45001 – stand van zaken

ISO 45001 (opvolger van OHSAS 18001) hét raamwerk om OH&S risico’s te managen. Het succes van het managementsysteem voor welzijn op het werk is afhankelijk van leiderschap, betrokkenheid op alle niveaus en in alle functies van de organisatie. De ontwikkeling van de ISO 45001-norm is in 2013 gestart en de verwachting is dat de ISO 45001 begin 2018 wordt gepubliceerd. Vanaf het moment van publicatie start een overgangsperiode van drie jaar. Ondanks de ISO 45001 nog niet gepubliceerd is, adviseren we om de invoering op basis van de ISO/DIS 45001 reeds te starten.

Door: Thierry Uyttenhove, senior consultant Amelior

Preventie van het overbruggen van veiligheidsvoorzieningen.

 'Overbruggen' of ‘omzeilen’ is volgens de EN ISO 14119 een handeling die een blokkeervoorziening manipuleert en buiten bedrijf stelt of zelfs volledig 'bypasst'. Hierdoor wordt een machine gebruikt op een gevaarlijke manier, die zeker niet door de machinefabrikant bedoeld is. Het gaat hierbij om het bewust veranderen of uitschakelen van een functie die oorspronkelijk de operator moest behoeden voor letsel, ongeacht de tijdsduur of het motief. Overbruggen van veiligheidsvoorzieningen is in bepaalde bedrijven een ‘nationale sport’. Of in preventieadviseur-jargon ‘een echte plaag’. Een medewerker van de afdeling onderhoud overbrugt een veiligheidsvoorziening en denkt 'ik ken de gevaren'. Hij voert zijn werkzaamheden uit, maar vergeet zijn reservesleutel (actuator) te verwijderen. Enkele dagen later komt een operator in de machine vast te zitten. Elke 'vergeten' overbrugging levert op de werkvloer ernstige gevaren en ongevallen op. In deze module ‘wetgeving en normalisatie’ gaan we dieper in op de technische, organisatorische en gedragsmaatregelen die kunnen genomen worden wanneer men manipulatie van veiligheidsvoorzieningen vaststelt.

Door : Franky De Witte, senior consultant Amelior

Het RiskPentagon©: Risicobeheersing van 2D naar 3D

Het nemen van risico’s is inherent verbonden aan het ondernemerschap. Een eeuwenoude logica die zegt dat de winst stijgt naarmate het risico wordt vergroot en omgekeerd. Op zich lijkt dit geen probleem, ware het niet dat er toch enkele obstakels zijn die de ondernemer remmen in zijn gedrevenheid. Zo is er de “eerstelijnsconfrontatie” met de preventieadviseur die blijkbaar net als hoofddoel het verkleinen van risico’s lijkt uitgekozen te hebben. Hoe groot kan de tegenstelling zijn. Daarnaast is er de balans tussen risico en winst die heel gevoelig blijkt. Winst en risico gaan hand in hand tot op een bepaald niveau, waarbij eens over het toppunt de winst onherroepelijk omslaat in verlies en onherstelbare schade. Jammer genoeg leert de tijd ons dat het besef in een organisatie er pas komt ná het keerpunt en veelal wordt vertolkt in voorpaginanieuws. Het adequaat begeleiden van onze ondernemers binnen het mijnenveld van risicobeheersing is dan ook een bijzondere uitdaging. Daarom is het van uitermate groot belang we de actoren van onze risicoanalyse niet beperken tot de louter technische aspecten, maar ze uitbreiden met elementen die deel uitmaken van de context van de betrokken onderneming. Vanuit het RiskPentagon© gaan we zeer pragmatisch op zoek te gaan naar de juiste balans tussen profit en risico, rekening houdende met de belangen van een dynamische bedrijfsomgeving.

Door : Sim Doolaege, senior consultant Amelior

Houd onze website in het oog of contacteer gvf@amelior.be voor meer info

Uw docenten

O.a. volgende personen hebben hun bijdrage geleverd aan vorige edities van de Upgrade:


Thierry Uyttenhove, manager-consultant veiligheid, Amelior
Sigrid Van den Berghe, consultant HRM, Amelior
Lucien Van Acker,senior consultant, Amelior
Michel Smekens, BTV
Joris Mareels, Preventieadviseur, VanGansewinkel
Franky De Witte, senior consultant Veiligheid, Amelior

Kris De Meester, Adviseur arbeidsveiligheid en gezondheid VBO
Dany Wille, preventieadviseur Tyco
Emmy De Graef, bedrijfsarts Umicore
Behzad Ghannad, adviseur preventie en risicobeheer KBC
Johan Batsleer, consultant kwaliteit, Amelior
Henk Lievens, Ceris,
Willy Bohets, Ergonomics Program EMEA, Dupont
Othmar Vanachter, gewoon hoogleraar, Faculteit Rechtsgeleerdheid K.U. Leuven

 

 

Referenties

In de vorige edities van de upgrade, mochten we deelnemers begroeten van o.a. volgende organisaties:
NMBS, Van Den Bosch-Van Ranst, Gemeentebestuur Willebroek, Vandemoortele, Willequet, OC Sint-Idesbald, Deceuninck, Depauw, Sitra, VPK Packaging Group, Maes R. Algemene Bouwonderneming, Centexbel, IVM, Strukton Railinfra, Tessenderlo Chemie, Agristo, Dexia Insurance Belgium, Nilefos Chemie,  Stadsbestuur Aalst, DHL International, Gaasch Packaging, Decruy A & A Meubelfabriek, Heilig Hartziekenhuis Roeselare, Latexco, Imog Harelbeke, Stadsbestuur Oudenaarde, EOC Belgium, Herbosch-Kiere, Gemeentebestuur Aalter, Touring, Waak Beschutte Werkplaats, Pullmaflex Benelux, Unilin Flooring Wielsbeke, VTI Dendermonde, AG Haven Oostende, Bayer Sheet Europe, Initial Security, Politiezone Aalst, Antwerps Beroepskrediet, Coca Cola Enterprises Belgium, Inergy Automotive Systems Belgium, Gaasch Packaging, Ieperband, Zenitel Belgium, Agio Holland Cigar CY

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier