NIEUW!!! Indeling van mengsels volgens CLP

VERVOLGOPLEIDING CLP

Inschrijven

data plaats
dinsdag 6 februari van 13u30 tot 17u00 en 20 februari 2018 van 9:30-17u00
Adequat Business Center
Brusselsesteenweg 159 - 9090 Melle
Tel.: 09/324 11 50


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
7/1/2018
€820 €720 €965
Prijs €910 €800 €1070

  •  

  • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
  • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €35 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
  • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
  • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.


Sinds 1 juni 2015 moeten ook alle mengsels ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt worden volgens CLP !

 

Is dit niet de opleiding die u zoekt?

Ontdek ons volledig aanbod omtrent gevaarlijke stoffen door op onderstaande figuur te klikken :

 

Waarom deze thematiek?

Het  wereldwijde systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen  GHS (Globally Harmonised system) werd in 2009 opgestart.  In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening.
De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).

CLP zorgt dus voor heel wat wijzigingen binnen uw organisatie : nieuwe classificatie, etikettering, pictogrammen, aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen, opleiden van personeel, informeren van klanten,…

Met name voor mengsels zijn er veel regels om  een juiste indelingen te maken volgens de “CLP mengselcriteria”.  Met deze workshop willen we u op weg zetten om deze indelingen op een CLP conforme manier te doen.

Voor wie?

Deze workshop richt zich naar preventie adviseurs, EHS-managers, medewerkers die te maken hebben met gevaarlijke stoffen en meer inzicht willen in  hoe mengsels ingedeeld worden volgens CLP.

Voorkennis van de CLP wetgeving is vereist. Indien u nog niet over deze voorkennis beschikt adviseren wij u om de Studiedag CLP te volgen. Deze staat gepland in de voormiddag van de eerste lesdag van deze opleiding.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

U kent de gevaarstypes en gevaarscategoriën

U kan mengsels indelen  volgens de CLP mengselcriteria op basis van SDS'en

Programma

Aquatisch milieugevaar

Gezondheidsgevaren: acute toxiciteit, huid en oog irritatie/corrosie, sensitisatie, kankerverwekkend, mutageen, reprotoxiciteit, doelorgaantoxiciteit

Praktische hands-on oefeningen op basis van SDS'en

Gebruik van de ECHA databanken, richtsnoeren en andere bronnen

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen dan ook na afloop een officieel attest.

Trainers

Lieve Claeys is afgestudeerd aan de Universiteit van Gent als master in Biomedische Wetenschappen in 2007. In 2009 haalde ze haar master in milieubeheer en -sanering aan dezelfde Universiteit. Bij ARCHE werkt ze vooral op humane en milieutoxicologie, blootstellings- en risicokarakterisaties voor complexe anorganische mengels en organische stoffen onder REACH en de biociden wetgeving. Binnen ARCHE is Lieve de expert in het opstellen van alternatieve experimentele teststrategiën op basis van read-across en QSARs, als een alternatief voor experimentele testen. Ze is gecertifieerde trainer en geeft opleidingen over humane indeling (volgens CLP) en toxicologie.

Dagobert Heijerick behaalde een Master in milieutechnologie (Bio-ingenieurswetenschappen) in 1994. Hij werkt sinds 2009 bij ARCHE en is daar expert in milieurisicobeoordelingen van metalen en de indeling en etikettering (volgens EU CLP en GHS) van stoffen en preparaten. Over deze onderwerpen heeft hij vele malen op internationale conferenties, workshops en trainingen gepresenteerd. Hij behaalde ook een trainercertificaat van de Learning and Performance Institute.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

  • economisch interessanter;
  • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
  • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
  • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier