ADR basisopleiding

Een praktisch overzicht van de wetgeving inzake transport
van gevaarlijke goederen over de weg

Inschrijven

data plaats
donderdag 15 februari 2018, van 09u00 tot 17u00
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
16/1/2018
€500 €440 €585
Prijs €555 €490 €650

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €35 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

Turbocursus ADR

 

 

Wat is het ADR?
Voor wie is het ADR van toepassing?
Welke verplichtingen legt het ADR op aan uw bedrijf of organisatie?
Hoe gaat u in uw praktijk om met het ADR?

 

     

      Praktijkgerichte opleiding  voor niet-bestuurders.

Waarom deze thematiek?

Gevaarlijke stoffen worden gedurende de laatste decennia meer en meer gebruikt. Er worden nieuwe producten gecreëerd en er ontstaan heel wat nieuwe toepassingen. Daardoor neemt het vervoer van gevaarlijke goederen alsmaar toe. Het transport van gevaarlijke producten houdt niet alleen risico’s in voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers die rechtstreeks bij het vervoer betrokken zijn, maar ook voor de bewoners van de steden en gemeenten waar het vervoer voorbijkomt én voor het milieu. Daarom wordt het vervoer van gevaarlijke producten sterk gereglementeerd. Een goede kennis van de vigerende reglementering is dan ook een absolute prioriteit voor iedereen die te maken heeft met het wegtransport van gevaarlijke goederen:

 • De afzender
 • De afvuller
 • De bevrachter
 • De vervoeder
 • De bestemmeling

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt hoofdzakelijk gereglementeerd door het ADR: ‘Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’, of de ‘Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg’.

De ADR-regelgeving heeft in ons land zowel invloed op het internationale als op het nationale vervoer van gevaarlijke goederen. Het internationale belang van de ADR-wetgeving stijgt exponentieel. Heel wat bedrijven en organisaties worden in de Europese markt hoe langer hoe meer geconfronteerd met de internationale markt. Internationale klanten eisen op gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen meer en meer, zeker op het gebied van veiligheid. Deze ADR-wetgeving is door de Belgische wetgeving (onder meer KB 16 september 1991 en van 1 december 1994) niet alleen van toepassing op het internationale transport, maar ook in zeer belangrijke mate op het nationale transport van gevaarlijke stoffen. Het hoeft geen betoog: het niet naleven van deze wetgeving wordt niet alleen juridisch bestraft, maar zorgt ook voor belangrijk oponthoud, tijdverlies en administratieve ballast. Daarnaast is een correct ADR-beleid binnen de hedendaagse concurrentieslag een belangrijk wapenfeit.

Er zijn redenen genoeg om het ADR correct toe te passen. Helaas is het niet zo eenvoudig om door het bos de bomen te zien, zeker nu er belangrijke veranderingen worden doorgevoerd in het ADR.

Deze workshop is speciaal ontworpen om u – zelfs wanneer u nagenoeg géén voorkennis over ADR heeft – in korte tijd de mogelijkheid te bieden om de nieuwe reglementering op een overzichtelijke manier te kunnen verstaan en toe te passen.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Tijdens de “Basisopleiding ADR” krijgt u een praktisch bruikbaar antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is het ADR?
 • Voor wie is het ADR van toepassing?
 • Welke verplichtingen legt het ADR op aan uw bedrijf of organisatie?
 • Hoe gaat u in uw praktijk om met het ADR?

Vanzelfsprekend wordt deze les gebaseerd op het recent vernieuwd ADR. Deze thema’s worden daarom ondersteund met heel wat praktische voorbeelden die gebaseerd zijn op de geherstructureerde versie.

Er is geen voorkennis vereist.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Dankzij deze opleiding weet u in korte tijd welke uw rechten en plichten inzake ADR zijn.

U krijgt trouwens na het volgen van deze opleiding een attest "Opleiding voor andere dan bestuurders", zoals voorzien in de ADR wetgeving.

Voor wie?

Deze opleiding is in eerste instantie ontworpen voor:

 • Preventieadviseurs
 • Transportverantwoordelijken
 • Afzenders van gevaarlijke goederen
 • Bestemmelingen van zendingen met gevaarlijke goederen
 • Commercieel verantwoordelijken in de transportsector
 • Bedrijfsleiders van transportbedrijven, opslag- en overslagbedrijven, expediteurs die weinig of geen voorkennis hebben van het ADR en die in korte tijd een grondig en praktisch inzicht willen verwerven in de ADR-wetgeving.

Programma

Onthaal, registratie en koffie

Inleiding: de ADR-wetgeving in een notendop

 • Structuur van het ADR
 • Welke reglementeringen zijn van toepassing?
 • Welke zijn de bevoegde overheden?

Indeling van de goederen binnen het ADR

Signalisatie van de gevaarlijke goederen

 • Oranje schilden
 • Het UNO-nummer
 • Gevaaridentificatie
 • Het behandelingsetiket
 • Gevaaretiketten
 • Merkteken voor stoffen op hoge temperatuur

Vrijstelling van de reglementering

 • Wanneer geniet u van de gehele vrijstelling?
 • Het vervoer in beperkte hoeveelheid
 • Hoe kunt u een gedeeltelijke vrijstelling genieten?

Wat zegt het ADR over de houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen?

 • Colli
 • Oververpakking
 • Bergingsverpakking
 • Grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC)
 • Losgestort vervoer
 • Tanks

Lunch

Boorddocumenten

 • Het vervoerdocument
 • De verzendersverklaring
 • Het containerverpakkingscertificaat
 • De schriftelijke instructies
 • Het ADR-opleidingsgetuigschrift
 • Het ADR-keuringsdocument
 • Het montageattest van het ABS-remsysteem en de remvertrager
 • Copie van een afwijking
 • Technische controle
 • Overige documenten

Bijkomende verplichtingen en gegevens

 • Adressen in het buitenland
 • Landen waar het ADR van toepassing is
 • Aparte binnenlandse voorschriften
 • Behandelingsetiketten
 • Samenladingsverbod voor colli
 • Speciale voorschriften voor de voertuigen
 • Het verkeersteken C24

Verantwoordelijkheden

 • Wie is er verantwoordelijk voor inbreuken?

Einde

Opgelet: interactieve opleiding

Om het resultaat voor uw werkverld te optimaliseren en om u maximaal antwoorden te geven op uw praktsiche vrage, beperken we vrijwillig het aantal deelnemers tot 20. Zorg er voor dat u niet te laat bent.

ADR Certificaat

U krijgt na het volgen van deze opleiding een attest "Opleiding voor andere dan bestuurders", zoals voorzien in de ADR wetgeving.

Referenties

Tot op heden hebben we - tot hun algehele tevredenheid - deelnemers mogen bergoeten uit onder meer volgende organisaties:

AIB-Vinçotte, Barco, BASF Belgium, Baxter BDCE, Biover, Bureau Veritas, Citrique België, Citrosuco Europe, Electrabel, Enviro Consult, Groep GVA, LBC Antwerpen, Libert Paints & C°, MEC Europe, NMBS, Plantin, Proviron Industries, Sikel, Tyco Electronics Belgium EC, Van Rymenant, Vlaamse Milieumaatschappij, ...

Trainer

Kurt DesmetKurt DESMET heeft een uitzonderlijk grote kennis opgebouwd inzake de ADR-regelgeving, naast de wetgeving die betrekking heeft op de andere vormen van transport die niet via de weg verlopen. Hij is erkend ADR – lesgever voor de categorieën D, A, B en C en is docent van de opleiding “Veiligheidsadviseur voor wegtransport”. Hij is tevens medewerker aan het voormalig Europees PETRA – project betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Hij volgt de ADR-regelgeving heel nauw op de voet, en deelt zijn uitzonderlijke expertise zeer graag met u op deze workshop.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier