Hoe conform worden met het nieuwe KB Brand?

Inschrijven

data plaats
dinsdag 23, 30 januari 2018, van 09u30 tot 17u00
Keizershof
Korte Nieuwstraat 15, 9300 Aalst
Tel.: +32 (0)53 77 44 11
Klik hier voor een plannetje


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
24/12/2017
€880 €775 €1030
Prijs €975 €860 €1145

 •  

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €70 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.


 

Hoe geraak ik wettelijk conform met alle verplichtingen uit het nieuwe Koninklijk Besluit brandpreventie van 28 maart 2014 en pak ik op een praktische en haalbare manier de risico-analyse aan ?

Waarom deze thematiek?

De kans op brand lijkt meestal klein, echter de gevolgen bij een brand zijn groot. Niet alleen de slachtoffers die er bij een brand zijn, maar ook financieel heeft het een gigantische impact. Daarnaast heeft het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen de oude wetgeving – het ARAB art. 52 – deels vervangen en aangescherpt.

Deze workshop is ontworpen om u – zelfs wanneer u nagenoeg géén voorkennis heeft – in korte tijd de mogelijkheid te bieden om alle brandverplichtingen op een overzichtelijke manier te kunnen verstaan en toe te passen. Enerzijds is er de input met betrekking tot de wetgeving, de brandpreventie, interventie en noodplannen. Anderzijds is er de input van de brandweer, graag leren we u de taal van brandweer met betrekking tot preventie. Vooral omdat het nieuwe KB brand de werkgever verplicht om de openbare hulpdiensten te raadplegen om in overleg met hen de brandbeschermingsmiddelen te bepalen.

Om u te helpen deze basiskennis op te bouwen organiseren we deze tweedaagse workshop.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Tijdens de opleiding zal natuurlijk de nodige aandacht worden besteed aan de wet- en regelgeving, maar dit is niet onze prioriteit. Wij willen u in eerste instantie wapenen met een goede praktische kennis en een gezonde reflex om aan brandpreventie te doen binnen uw organisatie. En op die manier ook wettelijk conform te zijn.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

U heeft een gezonde benadering van brandpreventie, u kan zelf aan de slag voor het opmaken van de risicoanalyse brand en het interventiedossier en u spreekt de taal van de brandweer.

Voor wie?

Deze opleiding is in eerste instantie ontworpen voor preventieadviseurs die aan slag willen gaan met de nieuwe wettelijke verplichtingen. Daarnaast kunnen ook anderen deelnemen, zoals :

 • Bedrijfsleiders.
 • Gebouwverantwoordelijken

Iedereen die in aanraking komt met brandpreventie….

Programma

Dag 1:

Wetgeving: Welke wetgeving bestaat er met betrekking tot brandpreventie, ARAB Art. 52 wat deels omgezet is in het KB brandpreventie van 28 maart 2014 en de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen. Dit beperkt zich echter tot de grote lijnen en essentiële kennis. We stappen immers al snel over naar de praktische toepassing van deze wetgeving.

Brandpreventie: Spreek de taal van de brandweer. De brandweer legt steeds meer de klemtoon op brandpreventie. Wenst u een goede samenwerking met hun, dan is het aangewezen dat u dezelfde taal spreekt. Bovendien zal duidelijk het belang van uw interventiedossier voor de brandweer worden aangetoond. De interventie van de brandweer is veel efficiënter als zij over de juiste informatie beschikken van uw site.

Dag 2:

Branddetectie: Tijdens deze voormiddag leggen we u de basisprincipes uit van de bestaande detectiemiddelen. Wij geven u een overzicht van de beschikbare technieken, hun werking en de toepassing ervan. Deze kennis komt verder aan bod bij het uitvoeren van risicoanalyses.

Risicoanalyse: Gewapend met de kennis die u op dag 1 en tijdens de voormiddag hebt opgedaan gaan we aan de slag. We doorlopen de verschillende stappen waarmee u tot een coherent preventiebeleid komt. Dit omvat een risicoanalyse, een plan van aanpak en de essentiële onderdelen van uw noodplan. Voor de risicoanalyse zullen we ons baseren op een methodiek die ook door niet-specialisten kan uitgevoerd worden. Geen ingewikkelde berekeningen maar een hands-on aanpak om tot concrete resultaten te komen. De gebruikte methodiek wordt in het Verenigd Koninkrijk al sinds 2005 toegepast. Tijdens de namiddag sessie lichten we u deze methodiek toe en geven ook praktische voorbeelden die in groep verder worden uitgewerkt.

Opgelet: interactieve training

Om het resultaat voor uw werkveld te optimaliseren en om u maximaal antwoorden te geven op uw praktische vragen, beperken we vrijwillig het aantal deelnemers tot 20. Zorg er voor dat u niet te laat bent.

Trainer

Rob Nachtergaele behaalde het diploma ‘Master Milieu- en Preventiemanagement’ aan de HUB en is preventieadviseur niveau I. Hij heeft 9 jaar ervaring als interne preventieadviseur en is momenteel werkzaam als HSE-manager op de interne preventiedienst van Unilin, Division Panels. Rob heeft 13 jaar ervaring bij de vrijwillige brandweer waar hij sinds september 2013 brandpreventionist is. In deze functie staat hij in voor het beoordelen van bouwdossiers die op de gemeente (stedenbouwkundige dienst) binnenkomen en het opmaken van brandpreventieadviezen hiervoor, alsook voor de uitvoering van controlebezoeken. Binnen de brandweer heeft Rob de graad van Kapitein (officier).

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier