GDPR - General Data Protection Regulation

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inschrijven

data plaats
dinsdag 27 maart 2018, van 09u00 tot 12u30
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
25/2/2018
€150 €135 €180
Prijs €170 €150 €195

  •  

  • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
  • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
  • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

Bent u klaar voor 23 mei 2018?

Waarom deze thematiek?

De 'General Data Protection Regulation' (GDPR), of kortweg Privacyverordening, treedt in voege op 25/05/2018. Vanaf dat tijdstip dient elke persoon, vennootschap, vereniging of overheidsinstanties die op Europees grondgebied persoonsgegevens verwerkt te voldoen aan de bepalingen van die achtentachtig pagina’s tellende Europese verordening. 

Deze regelgeving is zeer ruim: van zodra uw bedrijf gegevens verwerkt die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen worden gelinkt aan een persoon, dan is de GDPR op uw bedrijf van toepassing. Of uw dienstverlening online of offline gebeurt, u een KMO, grote onderneming of multinationals bent, u actief bent in de privé dan wel publieke sector, u B2B of B2C levert, uw data digitaal of op papier is opgeslagen, enz. is allemaal irrelevant voor de toepassing van de GDPR.  In de praktijk betekent dit dat alle ondernemingen in België in meer of mindere mate met de GDPR rekening zullen moeten houden.

Waar de grote principes in deze nieuwe verordening gelijklopend zijn met de huidige Privacywet van 1992, brengt ze wel heel wat nieuwe processuele en administratieve verplichtingen met zich mee. Dit mag niet verwonderen, aangezien de bestaande bepalingen ruim 25 jaar oud zijn. De nieuwe verordening voorziet onder meer in

·         Zwaardere verplichtingen voor ondernemingen, zoals o.m. het bijhouden van een dataverwerkingsregister, het implementeren van privacy by design of het opstellen van een DPIA;

·         Nieuwe rechten voor betrokkenen, en nieuwe informatieverplichtingen aan deze betrokkenen;

·         Verplichte, stringente waarschuwingsmechanismen bij datalekken,

·         De functie van Data Protection Officer voor bepaalde verwerkingen,

·         Een verzwaarde bewijsplicht (‘accountability’) voor ondernemingen,

·         En last but certainly not least: een boetemechanisme voor overtredingen met bedragen tot € 20.000.000 of 4% van de (wereldwijde) geconsolideerde jaaromzet.

 

Maar wat betekent dit nu voor uw onderneming? U heeft wellicht al gehoord van de hallucinante boetes die onder de GDPR kunnen worden opgelegd – maximaal 4% van uw wereldwijde, geconsolideerde jaaromzet (!)? U heeft misschien al onheilspellende berichten opgevangen als zou u geen mailings meer mogen uitsturen aan uw klanten, tienduizenden euro’s of meer zou moeten investeren in beveiligingssoftware of vanaf mei 2018 voor alles wat u met gegevens wenst te doen de toestemming zou moeten vragen? U zou voor minder wakker liggen.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Deze halve dag durende opleiding is er op gericht om u een basiskennis te verschaffen van de GDPR en inzichten te geven op welke vlakken de GDPR een impact kan hebben op uw onderneming. De opleiding is ingedeeld in 3 grote delen: basisprincipes, 10 verplichtingen onder GPDR en praktische aanpak.

 

De opleidin wordt gegeven vanuit een praktisch standpunt. Het is geen zuiver theoretische uiteenzetting waarbij de GDPR artikelsgewijs wordt afgehaspeld, maar een praktische sessie waarbij de nadruk ligt op het onder de knie krijgen van de grote GDPR-concepten, GDPR-risico's kunnen identificeren en een eerste GDPR-assessment kunnen maken wanneer u binnen uw onderneming met privacyvragen geconfronteerd wordt. Alle leerstof wordt overvloedig ondersteund met voorbeelden en nieuwsreportages.

Programma

Basisprincipes: in dit onderdeel wordt ingegaan op een aantal hoofdconcepten van de GDPR zoals

o   Toepassingsgebied GDPR

o   Inwerkingtreding

o   Persoonsgegevens (wat wel en wat niet?)

o   Verwerking

o   Data Controller vs. Data Processor

o   Toelaatbaarheid (verwerkingsgronden en verwerkingsprincipes)

o   Basisrechten data subjecten

o   Diverse aandachtspunten

o   Sancties en boetes

 

10 verplichtingen onder GDPR: de impact van de GDPR wordt toegelicht aan de hand van 10 verplichtingen

o   Verwerkingsgrond en principes

o   Respecteren rechten betrokkenen

o   TOM’s voor veilige verwerking

o   Data breaches, DPO’s & register van verwerkingen

o   Contracten met data processoren

o   Privacy by design, privacy by default en DPIA (Data Protection Impact Assessement)

 

Praktische aanpak: tot slot wordt in grote lijnen toegelicht hoe u een GDPR-implementatie moet gaan aanpakken

o   Data mapping

o   GAP Analyse

o   Controles

o   Implementatie van maatregelen

o   Documentatie en juridische documenten

o   Awareness

 

Voor wie?

Voor éénieder die een goede basiskennis wil verkrijgen over privacy en GDPR, al dan niet met oog op de implementatie van privacyverplichtingen binnen de onderneming.

Trainer

Tom Devolder heeft na een carrière van bijna 13 jaar in de advocatuur de overstap gemaakt naar de consultancy-wereld en is op heden werkzaam als legal consultant voor diverse ondernemingen. Een zeer groot deel van zijn tijd adviseert Tom klanten bij privacyvraagstukken en begeleidt hij diverse ondernemingen bij het implementeren van de GDPR. Doorheen de jaren heeft Tom heel wat ervaring opgedaan rond privacy, IT/internet & recht. In combinatie met zijn technische achtergrond en IT-kennis is hij de geknipte persoon om u wegwijs te maken in de GDPR.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Jan SEGIER
+32 (0)56 23 20 64

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

  • economisch interessanter;
  • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
  • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
  • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier