Doe uw projecten slagen

Basisopleiding projectmanagement (IPMA® standaard)- VERNIEUWD

5-daagse training

sectietitel

Veel projecten lopen dwars door de bestaande lijnorganisatie heen. De meeste hiervan zijn over tijd, boven budget of leveren niet de verhoopte eindresultaten af omdat er van bij de startfase geen duidelijke afspraken zijn over de doelstellingen en de afbakening van het project.

Tijdens de realisatiefase worden projecten afgeremd door problemen die in de meeste gevallen voorzien en vermeden hadden kunnen worden mits gebruik van een gestructureerde planning en opvolgingsmethode gekoppeld aan een degelijke risicobeheersing. Op problemen anticiperen is trouwens één van de basisprincipes van projectmanagement.

Wanneer meerdere projecten simultaan uitgevoerd worden door dezelfde schaarse medewerkers worden de problemen nog acuter. Toch is leidinggeven aan projecten meer dan plannen en opvolgen. Een tekort aan leidinggevende vaardigheden leidt tot demotivatie, conflicten, stress en burn-out situaties. Het motiveren van een goed samenwerkend team vereist heel wat leiderschap, relationele en communicatieve vaardigheden.

Duidelijke afspraken maken met het team en andere sleutelactoren en deze nadien stelselmatig opvolgen behoren tot de kerntaken van de projectmanager.

sectietitel

Deze 5-daagse training is bedoeld voor (aankomende) projectleiders en geeft een gedegen theoretische en praktische kennis van zowel de ‘harde’ instrumentele als ‘zachte’ sociale aspecten van het vakgebied projectmanagement. 

In de training leert men u de 46 basiscompetenties aan die u nodig heeft om een project op een goede manier te managen.

De basisopleiding is uitgewerkt op basis van de NCB (Nederlandse Competence Baseline) van IPMA Level-D® waarin de kennis, vaardigheden, ervaringen en houdingen beschreven staan die een projectmanager moet kennen en kunnen (toepassen).  Meer ervaren projectleiders zullen deze info op een hoger niveau weten te kaderen en dus klaar zijn voor de level C® certificatie. Meer informatie over IPMA is verder op deze webfiche te vinden.

Na de training kan de kandidaat deelnemen aan het IPMA D  examen (of C, zie hoger).  Dit is echter geen verplichting.  De examen- en certificatiekost voor het level D is niet in de deelnameprijs inbegrepen en bedraagt 580 euro, exclusief BTW. Certificatie kan zowat elke maand behaald worden in Nederland, voor meer info klik hier. (Mocht u het certificaat voor level C willen behalen, dan kan dat ook, maar daarvoor betaalt u nog een stuk meer.)

sectietitel

Om ervoor te zorgen dat u als deelnemer de projectmanagement competenties (kennis, vaardigheden en houdingen) onder de knie krijgt en om iedereen die wenst deel te nemen aan het examen IPMA D (of C) maximale slaagkansen te bieden, wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen:

 • Workshops in beperkte groep
 • Plenaire sessies voor de volledige groep
 • Zelfstudie, huiswerkopdrachten
 • Eventuele examentraining
 • Ervaringsuitwisseling
 • Rollenspelen
sectietitel
Beginnende zowel als meer ervaren (deel)projectleiders. Er zijn geen toelatingseisen.

stuur naar collega
sectietitel

De training richt zich in het bijzonder op het verwerven van kennis, vaardigheden en inzicht in de projectmanagement onderwerpen zoals gedefinieerd in de Nederlandse Competence Baseline (NCB) onder de volgende hoofdstukken.  De onderwerpen worden behandeld tot op het IPMA - D (of C) niveau (afhankelijk van de ervaring van de deelnemer).

Projecten :

 • Projecten & projectmanagement,
 • Programmamanagement,
 • Invoeren van projectmanagement,
 • Management door projecten,
 • Projectdoel & strategie,
 • Bereik,
 • Projectbeoordeling,
 • Configuratie en wijzigingen,
 • Risico,
 • Criteria voor succes en falen

Projectopzet & Organisatiestructuur :

 • Projectfasen en levenscyclus,
 • Projectinrichting,
 • Systeembenadering & integratie,
 • Projectafsluiting en inbedrijfsstelling,
 • Permanente organisatie,
 • Projectorganisatie,
 • Project- en proceskwaliteit,

Projectplanning & Besturing :

 • Opstellen van een plan,
 • Projectstructuren,
 • Tijdplanning,
 • Plannen van middelen en mensen,
 • Meten van de prestatie en voortgang,
 • Projectbeheersing,
 • Werken in een project,
 • Management van verandering,

Geld :

 • Budgettering en financiering,
 • Financiële basiskennis,
 • Afwegen van kosten, baten en risico's

Leiding geven en Teams :

 • Leiderschap,
 • Conflicten,
 • Teams,
 • Omgeving van een project

Communicatie en diversen :

 • Communicatie,
 • Presenteren, rapporten & documenten,  
 • Vergaderen,
 • Onderhandelen,
 • Inkopen & uitbesteden,
 • Juridische aspecten,  
 • Veiligheid, gezondheid & milieu ,
 • Normen en voorschriften

Deze kennis leert men toe te passen in eenvoudige projecten. Na afronding van de training zijn de deelnemers in staat het IPMA-D (of C) examen met goed gevolg af te leggen.

sectietitel
De deelnemer ontvangt een trainingsmap met de te behandelen sheets, literatuur en opgaven. Daarnaast wordt gedurende de training gebruik gemaakt van het Handboek Projectmanagement (NCB).
sectietitel

Steeds meer werkgevers stimuleren hun projectmanagers om het IPMA-certificaat te halen. Werken met IPMA vergroot namelijk de kans dat projectdoelstellingen worden gehaald binnen de grenzen van tijd en budget. Ook projectmanagers zelf zien het IPMA-certificaat als hét bewijs dat zij hun vak beheersen. Dit bewijs wordt geleverd door het IPMA certificaat (A, B, C of D) indien men slaagt voor het examen dat afgenomen wordt door een IPMA Certification.

Wat is IPMA?

De International Project Management Association (IPMA) is in 1965 opgericht met als doel de professionalisering van het vakgebied projectmanagement.  Om dit te bewerkstelligen heeft IPMA de International Competence Baseline (ICB®) ontwikkeld, daarin worden de vereiste kennis, vaardigheden, ervaringen en houdingen beschreven voor projectmanagement. Voor de Belgische en Nederlandse markt werd deze ICB aangepast, wat geleid heeft tot een NCB (Nederlandse Competence Baseline).  Amelior gebruikt deze NCB als leidraad voor de opleiding.  Ook het examen is hierop afgestemd.

IPMA-certificering is een systeem waarbinnen projectmanagers zich op vier verschillende niveaus kunnen laten certificeren. Projectmanagers verschillen tenslotte in ervaring en niveau waarop ze binnen de organisatie opereren. Dat geldt ook voor de complexiteit van de projecten waaraan ze leiding geven. IPMA maakt dit onderscheid zichtbaar en biedt duidelijkheid over de kennis en vaardigheden die projectmanagers in huis hebben. Duidelijkheid voor de werkgever, de klant, maar ook voor de projectmanager zelf! Daarnaast is IPMA een leerzaam bewustwordings- en reflectieproces, dat projectmanagers de mogelijkheid biedt voor verdere verdieping en professionalisering.

Er zijn IPMA-certificaten op vier niveaus met een internationale geldigheid (in meer dan 30 landen), van beginnend manager (niveau D) tot en met de ervaren verantwoordelijk programmamanager in het hoogste management van de organisatie (niveau A):

Niveau

Titel

Titel

Ervaringsniveau

A

Certified Project Director

CPD

Minimaal 5 jaar als programmamanager

B

Certified Project Manager

CPM

Minimaal 5 jaar waarvan 3 jaar complexe projecten

C

Certified Project Management Professional

CPMP

Minimaal 3 jaar

D

Certified Project Professional

CPP

Geen

Bron: CITO

sectietitel
 1. IPMA certificering is geschikt voor iedere branche
 2. IPMA certificering is geschikt voor iedere projectmanager: het certificeringsstelsel bestaat uit vier niveaus: van IPMA-D (voor de beginnende projectmanager) tot IPMA-A (voor de senior programma- of portfoliomanager)
 3. IPMA certificering is gericht op competenties: IPMA certificering toetst naast uw kennis ook uw vaardigheden en attitudes op het gebied van projectmanagement
 4. Het IPMA certificaat is een objectieve externe beoordeling: u toont uw expertiseniveau aan met een internationaal erkend diploma
 5. Het IPMA certificaat is erkend in meer dan 30 landen

Bron: CITO

sectietitel

Deelnemers van volgende organisaties volgden al deze basisopleiding projectmanagement bij Amelior:

A&S ENERGIE nv, ADHECO BVBA, ALCON NV, ALLEGRO CONSULT BVBA, ANDRES NV, ARISTA VZW, ATLAS COPCO AIRPOWER NV, AVEX BV VBR , AZ DELTA - CAMPUS HEILIG HART VZW, AZ GROENINGE CAMPUS KENNEDYLAAN , AZ SINT-MAARTEN CAMPUS MECHELEN VZW, BARD EDC N.V., BELNET , BEUMER GROUP BENELUX BV, BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NV , BIO-RAD RSL NV, BMT AEROSPACE INTERNATIONAL NV, BOSE NV, CEREUS , COBELPLAST NV, CODA-CERVA , COLAS RAIL BELGIUM SA, COMATE BVBA , COMPAGNIE D'ENTREPRISE CFE , CONTINENTAL AUTOMOTIVE BENELUX BV, CT PARAMEDICS VZW, CWS - BOCO NV, DAF TRUCKS VLAANDEREN NV, DE SCHUTTER NEROC NV, DE STEENOVEN NV NV, DE STER BVBA, DE WATERGROEP , DESLEECLAMA , DOYEN - AUTO , DPCS BVBA, DUPONT DE NEMOURS (BELGIUM) BVBA, EANDIS CVBA, EBIT ( IMTECH) nv, ECS EUROPEAN CONTAINERS NV, ELORG SA, EMERSON NETWORK POWER , ETAP NV, ETHIAS NV, EURO POOL SYSTEM BELGIE BVBA, EUROGENERICS NV, EUROPORTS TERMINALS LEFTBANK NV, FAVV-PCE BRUSSEL , FIMAPA BVBA, FLORA BLOEMENVEILING NV, FLOREAC NV, FOD JUSTITIE , FOD JUSTITIE - DG JUSTITIEHUIZEN , FOD PERSONEEL & ORGANISATIE (P&O) , FROMUNION - KAASMAKERIJ PASSENDALE NV, FUJIREBIO EUROPE NV, GASSCO , GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND , GEERT SIMONS bvba, GEMEENTEBESTUUR BEVEREN , GREEN SUPPLY BVBA, GROEP ZORG PZ HEILIGE FAMILIE VZW, HANDI-MOVE NV, HARMONY CLINICAL RESEARCH BVBA, HENRAD RADIATOREN NV, HORTICEPT BV , HURA BVBA, IMTECH MARINE BELGIUM , INFINUM BVBA, INFO SUPPORT NV, INNOGENETICS , IT CONNECT BVBA, JABIL CIRCUIT BELGIUM N.V., JANSSEN PHARMACEUTICA , JANSSENS NETWORK PRODUCTIONS , JLG GROUND SUPPORT bvba, JLG Manufacturing Europe BVBA, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL NV, JUNGHEINRICH NV, K.M.L.P. , KAREL DE GROTE HOGESCHOOL - GROENPLAATS , KEPPEL SEGHERS BELGIUM , KEY BUSINESS , LA LORRAINE BAKERY GROUP NV, LANTMÄNNEN UNIBAKE BRUSSELS NV, LATEXCO NV, LAYERS NV, LIBELTEX BVBA, MARGOMEE BOUWKUNDIG ADVIES , MARIASTEEN vzw, MARLUX KLAPS NV, MATEXPO NV, Mediagenix Next Generation N.V., MERAK NV, MERTENS RUDI , MOOR SERVICE BVBA, MOTUS HANDLING NV, NEW VANDEN BORRE N.V., NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS BELGIUM NV, NUYTINCK LABORATORIUM BVBA, OCMW GENT , ODYSSEY LOGISTICS & TECHNOLOGY , OILTANKING  STOLTHAVEN  ANTWERPEN NV, PACKO INOX NV, PAUWELS CONSULTING BVBA, PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM NV, PHILIPS BELGIUM NV, PICANOL GROUP , POLYTEK BVBA, PREPRESS DILS NV, PROVINCIE WEST-VLAANDEREN , PROXIMUS , PUNCH POWERTRAIN NV, QUADRANT EPP BELGIUM NV, RANDSTAD GROUP BELGIUM NV, RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID , RUSTENHOVE WOON EN ZORGCENTRUM VZW, SAPA RC PROFILES , SAS INSTITUTE NV, SCHERING PLOUGH - MSD NV, SCK CEN (STICHTING VAN OPENBAAR NUT) , SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V, SINT-ANDRIESZIEKENHUIS VZW, SNO CONSULTING BVBA, SOFICO NV, SOLID ENGINEERING & CONSULTANTS NV, SOLUCO BVBA, SOLUTIA EUROPE BVBA, ST. JUDE MEDICAL , STAD SINT-NIKLAAS , SYNERGICS CVBA, TERUMO EUROPE NV, THE CLINICAL COMPANY , THOMAS MORE KEMPEN VZW, TMS INDUSTRIAL SERVICES NV , TOMTOM (BELGIUM BRANCH) B.V., TORMANS BVBA, TOTAL BELGIUM NV, TOURING CLUB ASBL, TYCO ELECTRONICS RAYCHEM BVBA, UNILIN DIVISION INSULATION , UNILIN INDUSTRIES BVBA, UNIVERSITEIT ANTWERPEN CAMPUS DRIE EIKEN , VAN GANSEWINKEL REGIO WEST , VANDELANOTTE ACCOUNTANCY BVBA, VISION ENGINEERING , VLAAMS AGENTSCHAP VR PERSONEN M/E HANDICAP , VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE , VLAAMSE OVERHEID ANB-INVERDE , VLAAMSE OVERHEID-DEPARTEMENT LNE , VPK PACKAGING NV, VSK ELECTRONICS NV, WESTLANDIA VZW, WIENERBERGER NV, WIJNHUIS JEURIS , XLVIDEO , ZF WIND POWER ANTWERPEN N.V., ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, …

sectietitel

"Deze opleiding geeft een brede basis mbt project management. Hierna kan men zich nog gaan verdiepen in de zaken die men nodig acht. (Menselijk aspect, omgaan met veranderingen of technische kant). De basis is zeker voldoende om projecten van A tot Z te volgen en beheren."

Tom Lefere - BOAL BELIGUM NV

Zeer goede opleiding gegeven door docenten met kennis van zaken

Nancy Vrolix - EMERSON NETWORK POWER

De opleiding werd per 'thema' telkens door een vakkundige onderricht!

Ann Mariën - TNT INNIGHT NV

Zeer breed vormende opleiding van algemene introductie in alle aspecten van project management in de brede zin.

Alex Degeest - Senior Project Manager - Oiltanking Stolthaven Antwerpen

De opleiding was in het algemeen nuttig en goed. Het belang van de terminologie kwam naar voor, de voorbeelden waren meestal goed, praktijktoepassing zat er ook bij. De lesgever de eerste dagen was goed, al zou ik vermijden te veel hetzelfde voorbeeld te gebruiken om iets te illustreren. De les rond de HR kant was zeer interessant voor mij, de laatste les eerder theoretisch. Eigenlijk hadden we nog eens 5 dagen kunnen doorgaan, maar ik heb nu toch zeker een grondige basiskennis rond projectmanagement” 

Ilbige Cigdem ARIK – manager - Keppel Seghers Belgium

“Ik werkte al een drietal jaar als projectmanager, maar had nooit eerder een opleiding “projectmanagement” gevolgd. Ik ben heel tevreden met de aangereikte materie, ook al zijn er natuurlijk altijd stukken die je dan in je eigen professionele situatie minder nodig hebt.”

Myrjam Ausloos - Communication Project Leader EMEA – Du Pont de Nemours (Belgium)

sectietitel

Marie-Noëlle DE CLERCQ is consultant bij Amelior sinds 2012 binnen het domein ‘People management’. Omwille van haar ruime interesse voor mensen ging ze na haar Bachelor opleiding 'Management assistant/Moderne talen', meerdere modules psychologie studeren aan de Open Universiteit van Gent. Marie-Noëlle werkte sinds 1996 in Volvo Logistics waar ze de laatste 10 jaar internal consultant Operational Development was. Dit hield onder meer in: het geven van leader-, en coachtrainingen evenals het coachen van management teams zowel in binnen als buitenland. Zij was eveneens coach voor het toepassen van het Volvo Production System. (VPS, een afgeleide van Toyota Production System).

Haar specialisaties door continu leren en praktijkervaring situeren zich in de domeinen 'change management', 'competentiemanagement', 'communicatie', 'motivatie' en 'leiderschapsvaardigheden'. Haar motto: mensen vleugels geven!

Kathleen DE RYCKE was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als senior consultant ‘people management’ bij Amelior. Zij bouwde tijdens haar voorbije werkervaringen een ruime expertise op, op vlak van ‘HRM’ en ‘psycho-sociaal welzijn’. Gezondheidszorg, Universitaire en algemene ziekenhuizen, Openbare besturen, Pharmaceutische industrie, … zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management, …

ir. Francis MAÑAS is van opleiding burgerlijk ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) studeerde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als senior managementconsultant bij Amelior, is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast heeft hij oa. diverse overheidsorganisaties begeleid bij een CAF zelfevaluatie.

sectietitel
data plaats
donderdag 3, 12, 19, 26 oktober en dinsdag 7 november 2017, van 9u00 tot 17u00
Elewijt Center

Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt-Zemst

Tel.: +32(0)15 62 72 72

Klik hier voor een plannetje

Dinsdag 13/03/2018 9u -17u
Dinsdag 20/03/2018 9u -17u
Dinsdag 17/04/2018 9u -17u
Dinsdag 24/04/2018 9u -17u
Dinsdag 08/05/2018 9u -17u
Amelior

Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

Tel.: 056/ 23 20 60

Klik hier voor een plannetje


Toon op kaart


stuur naar collega

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier.

sectietitel
  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
30 dagen voor startdatum
€2080 €1880 €2280
Prijs €2280 €2080 €2480

1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

KORTING :

Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132

Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €175 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.

Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.

Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).

Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

sectietitel
Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen.

Tot uw dienst
Adelien Daels
+32 (0)56 24 16 00

Contacteer mij

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be