Six Sigma Green Belt

Met specifieke aandacht voor projectbegeleiding

Inschrijven

data plaats
donderdag 17, 24, 31 mei, 7, 14, 21, 28 juni 2018, van 09u00 tot 17u00
Bluepoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem
Tel.: 03/280.45.34
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
17/4/2018
€3830 €3630 €4030
Prijs €4030 €3830 €4230

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €245 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

De statistische meetlat voor prestatieverbetering

Waarom deze thematiek?

Het begrip Six Sigma stelt u in staat de kwaliteit van uw producten en diensten op een nauwkeurige manier te meten en onderling te vergelijken. Het Six Sigma niveau geeft de virtuele eliminatie van defecten weer van elk product of dienst in een bedrijf. Schattingen beweren dat bedrijven die nu op 3 of 4 sigma werken, 10 tot 15% van hun totale inkomsten verliezen als gevolg van uitval. Toepassing van de Six Sigma methodologie betekent een aanzienlijke verlaging van uw operationele kosten doordat het aantal fouten vermindert in elk onderdeel binnen uw onderneming. Vanwege het grote financiële besparingseffect maakt de methodiek de laatst jaren haar opmars in het internationaal bedrijfsleven.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Six Sigma is een verbeterstrategie om kosten te reduceren en proces en productkwaliteit te verhogen. De Green Belts leren de Six Sigma methodologie en krijgen tevens training in de meest gebruikte technieken en statistische tools binnen de DMAIC methodiek. Het opleiden van Green Belts draagt er toe bij dat de Six Sigma methoden en technieken structureel op alle niveaus in uw organisatie worden ingevoerd en vergemakkelijkt daardoor de uitvoer van projecten. Volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan de orde:

 • Wat is Six Sigma?
 • De Six Sigma organisatie, wat zijn Champions, Black Belts, Green Belts, en Yellow Belts?
 • Projectselectie, definitie en terugverdientijden berekenen, kosten van niet-kwaliteit
 • De DMAIC methodiek: Define, Measure, Analyse, Improve en Control.
 • Verschillende statistische en grafische technieken

UNIEK: De extra 7de opleidingsdag staat volledig in het teken van projectbegeleiding. De voortgang van uw eigen project wordt besproken onder begeleiding van de docent.

Alle deelnemers die deze opleiding volgen ontvangen een attest van deelname. Deelnemers die een officieel certificaat wensen te bekomen dienen te slagen voor een optioneel examen (300 Euro) en een uitgewerkt project voor te stellen.

Deelnemers worden verwacht hun eigen laptop mee te brengen tijdens de opleiding.

Voor wie?

Alle personen die betrokken zijn of worden bij een verbeterproject, hetzij als teamlid, hetzij als Green Belt-projectleider.

Programma

Inleiding

 • Historiek en basisprincipes van 6-sigma
 • Het DMAIC-stappenplan
 • De 6-sigma organisatie
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Wat zijn de criteria van een goed 6-sigma project ?
 • Projectselectie en Y=f(X) cascade

DEFINE-fase

 • Het definiëren van een probleem
 • Analyse van de betrokkenen
 • Opmaak van een SIPOC - processchema
 • Identificatie van de klant en zijn verwachtingen
 • Definitie van de Critical To Quality (CTQ)
 • Project charter

MEASURE-fase

 • Het bepalen van de mogelijke invloedsfactoren
 • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Variabele en attributieve data
 • Het begrip spreiding
 • Data collectie en steekproeftheorie
 • Analyse van het meetsysteem (MSA)
 • Geschiktheid van het proces bepalen: Cp(k) en Pp(k)

ANALYSE-fase

 • Procesanalyse
 • Grafische analysemethodes:
  • Pareto-diagram
  • Frequentiediagram
  • Boxplot
  • Tijdsgrafiek
  • Spreidingsdiagram
  • Multi-vari grafiek
 • Hypothesetesten
  • T-test
  • Regressie-analyse
  • Chi kwadraat
 • Introductie tot experimenteren

IMPROVE-fase

 • Creativiteit in het genereren van alternatieve oplossingen
 • Het selecteren van de beste oplossingen 
 • Inschatten van risico's
 • Implementatie plan

CONTROL-fase

 • Controlestrategie ontwikkelen
 • Gebruik van regelkaarten: SPC
 • Ontwikkelen van een controleplan
 • Bijwerken van procedures, werkinstructies en trainingsplannen
 • Afsluiten van het project

Attest

Alle deelnemers die dit uniek seminarie succesvol afronden met het bijhorend project, ontvangen na afloop een attest.

U krijgt het certificaat Universiteit Antwerpen Six Sigma Green Belt uitgereikt wanneer u een Six Sigma project succesvol afrondt (m.a.w. de vooropgezette kostenbesparing realiseert) en bovendien slaagt voor een facultatief examen (300€) die uw bekwaamheid bekrachtigt om zelfstandig Six Sigma projecten te initiëren en af te ronden. Hiertoe kunt u zich inschrijven via kb@amelior.be

Meer informatie over deze mogelijke certificatie vindt u hier

Trainers

Patrick CANOOT is industrieel ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij oa in de functies van maintenance engineer, supervisor onderhoud en supervisor productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Vandaag is Patrick binnen Amelior senior consultant in het domein kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

ir. Jan LIBBRECHT is burgerlijk ingenieur elektro-mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector.
Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productieafdelingen (inclusief onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratieve afdelingen (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van TQM, Lean en 6 Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Thans is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier