Six Sigma Orange Belt

Inschrijven

data plaats
12, 19 en 26 maart 2018, telkens van 09.00 tot 17.00 uur
Regio Gent


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
10/2/2018
€1100 €960 €1280
Prijs €1220 €1065 €1420

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €105 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

3-daagse worskhop

Waarom deze thematiek?

Six Sigma werd in 1987 gelanceerd door Motorola, met als doel het kwaliteitsniveau in 1989 met een factor 10 te verbeteren, in 1991 met de factor 10, om in 1992 de status Six Sigma te behalen. Het succes van het programma is te danken aan de geïntegreerde en uniforme aanpak over de hele organisatie. De methodiek vond snel navolging bij een aantal Amerikaanse bedrijven zoals bij IBM, General Electric, Allied Signal, Eastman Kodak, etc. Vanwege het grote financiële besparingseffect heeft de methodiek de laatste jaren haar entree in Europa en Vlaanderen ook niet gemist. Een bedrijf dat op een succesvolle manier Six Sigma wil implementeren heeft nood aan werknemers die begrijpen waar het bedrijf naar toe wil en wat er van hen wordt verwacht.

De onderstaand aangeboden Orange Belt opleiding is qua inhoud en leerdoelen gebaseerd op de in 2012 gelanceerde ISO13053-1 norm.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Deze Six Sigma Orange Belt training is een echte basisopleiding die alle betrokkenen de beginselen van Six Sigma aanleert. Het hoe en waarom van Six Sigma, de aanpak (DMAIC-methodiek) en een aantal eenvoudige tools en middelen worden uitgelegd en, indien relevant ook al direct toegepast op de eigen meegebrachte cases. Door de drie opleidingsdagen uit elkaar te plannen krijgt de cursist dus de gelegenheid om een klein project uit zijn eigen omgeving te toetsen aan de aangeleerde methode. De opleiding moet de toekomstige Orange Belts in staat stellen om zelf kleine projecten aan te pakken volgens DMAIC-methodiek en desgewenst ondersteuning te verlenen aan de Green en Black Belts.

Enige voorkennis van Six Sigma is voor het volgen van deze opleiding niet vereist. Het is wel zinvol en interessant om, ten behoeve van de oefeningen tijdens de cursus, een eigen probleem mee te brengen. Criteria voor een mee te brengen probleem:

 • Moet er een procesprobleem opgelost worden ipv een oplossing te implementeren?
 • Omvat het project terugkerende gebeurtenissen?
 • Is de omvang van het project precies bepaald en niet te ruim gekozen?
 • Bestaan er metingen?
 • Kunnen metingen verzameld worden binnen een redelijke tijdsspanne?
 • Hebt u controle over het proces?
 • Verbetert het project de klantentevredenheid?
 • Is het belang van het project duidelijk voor de organisatie?
 • Als u op alle hierboven gestelde vragen 'ja' kunt antwoorden, dan is het project een uitstekende kandidaat voor een 6-sigma project.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers, van operator tot engineer, die direct of indirect betrokken zijn bij Six Sigma-projecten of die zelf kleine projecten wensen te lopen. Ook groepsleiders en ondersteunende disciplines zoals in- en verkoop en logistiek hebben baat bij deze training.

Programma

Inleiding

Basisprincipes van 6-sigma
Het DMAIC-stappenplan
De 6-sigma organisatie
Rollen en verantwoordelijkheden
Projectkeuze
Wat zijn de criteria van een goed 6-sigma project ? 

Oefening: Project afbakening 

DEFINE-fase

Het definiëren van een probleem
Identificatie van de klant, betrokken bij het probleem
Definitie van de Critical To Quality (CTQ)
Wat is een SIPOC ?

Oefening: Probleemdefinitie, process mapping

MEASURE-fase

Keuze van parameters
Het begrip spreiding
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) : doel en principe
Variabele en attributieve data
Omgaan met steekproeven
Analyse van het meetsysteem  : doel en principe
Geschiktheid van het proces : capabiliteit

Oefeningen: Cause/effect diagram, Datatypes, Capabiliteitsberekening

ANALYSE-fase

Grafische analysemethodes: Interpretatie en analyse

 • Pareto-diagram
 • Boxplot
 • Histogram
 • Lijngrafiek 
 • Spreidingsdiagram
 • Bepalen van hoofdoorzaken

Oefeningen: Grafische analyse

IMPROVE-fase

Zoeken naar oplossingen
Kosten-baten analyse : Doel en principe

Oefeningen: Alternatieven genereren, alternatieven beoordelen

CONTROL-fase

Gebruik van regelkaarten: SPC : Doel en principe
Doel van een kwaliteitsplan
Opmaak van procedures en werkinstructies 

Oefeningen: Controlekaarten voor variabele en attribuut data

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel van deze workshop is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, enz...Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij vrijwillig het aantal deelnemers tot een maximum van 15. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze opleiding bijwonen, ontvangen na afloop een attest van deelname

Trainer

Patrick CANOOT is industrieel ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij oa in de functies van maintenance engineer, supervisor onderhoud en supervisor productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Vandaag is Patrick binnen Amelior senior consultant in het domein kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier