DOE - Basisopleiding Design Of Experiments met MINITAB

Statistisch verantwoord experimenteren via Design Of Experiments (DOE) en MINITAB

Inschrijven

data plaats
woensdag 13, 20, 27 juni 2018, van 09u00 tot 17u00
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
14/5/2018
€1115 €995 €1475
Prijs €1440 €1240 €1640

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €70 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

3-daagse Workshop

Waarom deze thematiek?

Ieder bedrijf voert bijna dagelijks proeven of experimenten uit.
Dit als onderdeel van een probleemoplossing, voor proces- of productontwikkeling, voor procesoptimalisatie, voor kwaliteitsverbetering, enz....
Meestal zijn de resultaten van deze dagdagelijkse experimenten vrij beperkt, kunnen er weinig besluiten uit getrokken worden en staan de resultaten van die experimenten niet in verhouding tot de tijd, energie en de kosten die u eraan besteedt.

Statistisch proefopzet daarentegen is een heel gestructureerde en degelijke aanpak die duidelijke verbanden aantoont tussen de variabelen en hun individuele invloed op het uiteindelijk resultaat.
Statistisch proefopzet is ook bekend onder de Engelse benaming ‘Design of Experiments’ (DOE) en is de studie naar de voorspelbaarheid en geschiktheid van uw product of proces. Het zorgt voor een duidelijk groeiend inzicht in wat er precies gebeurt in uw proces of product en leidt tot een ware doorbraak in de prestaties door de resultaten in een model te gieten waardoor de onderlinge verbanden makkelijk kunnen in kaart gebracht worden en bijgestuurd worden.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

De cursus ‘praktisch proefopzetten’ brengt de basisprincipes van statistisch proefopzetten op een unieke, eenvoudige en uiterst leerrijke manier.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

De resultaten van uw proeven en de besluitvorming worden aanzienlijk verbeterd door:

 • Een betere keuze en planning van de proeven
 • Het tijdig opsporen en zien van de storingen in het productieproces
 • Een betere begeleiding en uitvoering
 • Een precieze en volledige interpretatie van testresultaten

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor personen die in de onderneming, productie, research of labo’s proeven opzetten en analyseren. Medewerkers die het volle profijt willen trekken uit een systematische kwaliteitszorg. Een diepgaand kwaliteitsonderzoek is immers niet mogelijk zonder proeven.

De cursus is een logische verderzetting voor aanhangers van SPC die de geschiktheid van hun processen willen of moeten verbeteren. Een basiskennis van statistiek is gewenst maar niet essentieel. Wel laat de cursus u proeven van een iets moeilijker gedeelte van de statistiek, namelijk de variantieanalyse.

Minitab 

Om de opgedane technieken meteen te kunnen toepassen is het essentieel dat u een laptop meebrengt met de Minitab 18 software. Deze software kan u gratis downloaden via www.minitab.com en na installatie gratis gebruiken voor een proefperiode van 30 dagen.

Via Amelior kan u het softwarepakket nadien aan een voordeeltarief (1425 Euro) aankopen. Voor meer informatie en/of bestellingen kan u contact opnemen met Karin Bastiaannet, tel. 056/23.20.66 of e-mail: kb@amelior.be

Programma

1. Inleiding tot experimenteren

 • Procesmatige benadering van DOE
 • Keuze van de responsfactor Y
 • Bepalen van de mogelijke invloedsfactoren X
  • Oorzaak en gevolg diagram
  • Selectie

2. Basisstatistiek en hypothesetesten

 • Normaalverdeling
 • Hypothesetoetsen
  • T test
  • Variantie analyse (ANOVA)

3. Experimenteren

 • Traditioneel experimenteren versus DOE
 • Volledig factorieel proefopzet met 2 en 3 factoren
  • Hoofdeffecten en interacties
  • Replicatie
  • Significantie van de effecten
  • Grafische voorstelling
 • Verloten of randomiseren
 • Algemene procedure voor experimenteren
 • Covariaat analyse
 • Split-plot schema voor moeilijk te wijzigen factoren
 • Gereduceerd factorieel proefopzet
  • Het kiezen van de juiste fractie
  • Vermenging en resolutie
 • Blokken
 • Centerpunten
 • Response Surface Methodology
  • Proefschema's voor kwadatische modellen
  • Central Composite Design
  • Methode van de steilste helling
 • Sequentieel experimenteren

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten enz. Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers.
Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest van deelname

Iedereen die deze workshop bijwoont, ontvangt na afloop een attest van deelname.

Trainer

ir. Jan LIBBRECHT is burgerlijk ingenieur elektro-mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector.
Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productieafdelingen (inclusief onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratieve afdelingen (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van TQM, Lean en 6 Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Thans is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier