Basisopleiding management

Optimaliseer management-skills door te investeren in ontwikkeling op persoonlijk vlak en op niveau van de organisatie

Inschrijven

data plaats
intake op: donderdag 23 november 2017 11:30 17:00
lessen vanaf: woensdag 29 november 2017 9:00 17:00

Voor een gedetailleerd lesprogramma kan u contact opnemen
met de programmaverantwoordelijke van de opleiding
Adelien Daels op ad@amelior.be.
De Montil
Moortelstraat 8, 1790 Affligem
Tel.: +32(0)2 583 00 70
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
24/10/2017
€3170 €2970 €3370
Prijs €3370 €3170 €3570

 •  

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €260 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

Competentiegerichte 13-daagse basisopleiding

Een competentiegericht leertraject in 4 modules

 

Het 'competentie-based' leertraject is ontwikkeld op basis van de meest recente inzichten op het vlak van competentiegericht opleiden. Het doel van de opleiding is om competentere managers te vormen.

Amelior probeert de afstand tussen de leerstof en de werkplek zo klein mogelijk te maken. Op die manier slaagt de cursist erin de transfer naar de job makkelijk te laten verlopen, waardoor hij performanter wordt in zijn job en finaal betere resultaten behaalt.

Om dit doel te bereiken, maken we gebruik van vernieuwende en interactieve werkvormen: praktijkgerichte lessen, ervaringsuitwisseling, coaching, diverse vormen van evaluatie, begeleide zelfstudie en praktijkopdrachten, ...

 

Waarom deze thematiek?

Voor uw verschillende managementtaken heeft u specifieke competenties nodig. Het doel van het traject is niet alleen om u als manager of kaderlid het hedendaags management verder te leren kennen, maar ook te zorgen dat u in de praktijk scoort. Een must, zeker vandaag.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

We meten uw competenties vooraf en gaan die dan vergroten dankzij een programma opgebouwd uit 4 modules met telkens een eindopdracht.

De 4 modules

1. ONDERNEMEN = Van Strategie over Plan naar Doelstellingen
2. ORGANISEREN = Concrete organisatie en processen
3. INSTRUEREN = Vertaling naar individuele verantwoordelijkheden
4. COACHEN = Uw mensen stimuleren bij de uitvoering van hun taken

Als deelnemer krijgt u de garantie dat u als manager competenter wordt op die 4 vlakken. U verwerft dus o.a. volgende, belangrijke competenties:

 • een strategie weten te vertalen in plannen
 • een jaarbudget kunnen opstellen voor de eigen afdeling/organisatie
 • gericht weten te communiceren en presenteren zodat u resultaten behaalt
 • bijdragen tot het analyseren en optimaliseren van een eigen bedrijfsproces
 • weten hoe je een project succesvol kan beheren
 • uw personeel kunnen sturen via functioneringsgesprekken
 • coaching en aangepast leiderschap

De interactiviteit neemt gedurende deze training een centrale plaats in, zowel tijdens de lessen en opdrachten, als tijdens de informele contacten.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

U krijgt een heel brede waaier van kennis en heeft ze u ook gedeeltelijk eigen gemaakt, o.a. dankzij de praktijkgerichte opdrachten.

Verder zijn uw managementcompetenties aanzienlijk beter dan voor de start van de opleiding. Door de nieuwste managementinzichten en -methodieken toe te passen binnen uw organisatie, bekomt u ook een belangrijk competitief voordeel tegenover uw concurrenten.

Voor wie?

De training richt zich tot managers die hun eigen management-functioneren wensen te optimaliseren. De deelnemers hebben of ambiëren een afdelingsoverschrijdende en/of leidinggevende rol, dit ongeacht of het over een diensten- of een productie-omgeving gaat.

Programma

0. Intake & Kennismaking (0,5 dag)

U verneemt hoe we uw competenties in kaart gaan brengen en hoe we die gaan vergroten.
U leert de verschillende deelnemers beter kennen, krijgt ook meer zelfinzicht en verhoogt het begrip van andere persoonlijkheden en hun kijk op het (team)werk.

Onderwerpen die tijdens dit deel o.a. aan bod komen:

 • Jezelf beter leren kennen
 • De anderen betere leren kennen: diverse persoonlijkheidstypes kunnen onderscheiden en gepast met die types van mensen omgaan

1. Van Strategie over Plan naar Doelstellingen (3 dagen)

Managers hebben een visie en kunnen die vertalen in een missie en strategie. Eénmaal uw (afdelings)strategie doorvertaald is in concrete doelstellingen en plannen, moeten de nodige financiële middelen vrijgemaakt worden voor de concrete realisatie van die plannen. Een manager moet immers weten wat er binnen de organisatie moet gebeuren om de doelstellingen te bereiken. Daarbij is het belangrijk vooruit te kunnen kijken. Goed kunnen omgaan met informatie en op begrijpelijk niveau kunnen presenteren en communiceren is ook een essentiële vereiste.

Onderwerpen die tijdens dit deel aan bod komen:

 • Strategie + doorvertaling in plannen en doelstellingen.
 • Budgetten opmaken en analyseren.
 • Communiceren en presenteren
 • schriftelijke opdracht rond visie/plan/budget voor uw bedrijf of afdeling

2. Concrete organisatie en processen (2,5 dagen)

Hier leert u uw visie en uw plannen (zie module 1) zo goed mogelijk uitvoeren binnen de eigen afdeling of organisatie. Het is belangrijk dat u de dingen op de juiste manier doet, maar ook dat u de juiste dingen doet. Projecten bvb. kunnen heel tijdrovend of heel duur zijn indien ze niet op de goeie manier gemanaged worden. Ook uw dagdagelijkse processen zitten best goed in elkaar, zodat u geen overbodig werk doet en geen onnodige risico’s neemt. U leert eigenlijk denken in termen van kwaliteit, verbetering en toegevoegde waarde voor de klant (lean). Ook belangrijk is het feit dat u uw resultaten goed leert analyseren en rapporteren

Onderwerpen die tijdens dit deel aan bod komen:

 • Continu verbeteren op een systematische manier
 • Collectieve performance : van Balanced Scorecard tot Financieel Rapport
 • Proces- en riskmanagement
 • Projectmatig verbeteren
 • opdracht: presentatie over de manier waarop u één thema toepaste in de eigen omgeving.

3. Vertaling naar individuele verantwoordelijkheden (2 dagen)

Na module 1 en 2 heeft u de zaken op het niveau van de organisatie of afdeling onder controle. Wel moet u nu nog zorgen dat uw individuele werknemers u goed helpen bij de concrete realisaties. De vertaling van uw visie en strategie in individuele rollen, functies en verantwoordelijkheden gebeurt o.a. door mensen goed te instrueren, door hen doelstellingen en een functiebeschrijving mee te geven. Finaal leert u in deze module ook op de juiste manier evalueren.

Onderwerpen die tijdens dit deel aan bod komen:

 • Rollen en functies (inclusief functiebeschrijvingen)
 • Competenties
 • Individueel Performance Management: Functionerings- en evaluatiegesprekken
  Vergaderingen leiden en opvolgen
 • Timemanagement
 • opdracht: presentatie over de manier waarop u één thema toepaste in de eigen omgeving.

4. Uw mensen stimuleren en coachen bij de uitvoering (2 dagen)

Leiding geven aan mensen is de meest complexe taak van managers. Wil u echt uw doelen bereiken, dan stelt dit ook eisen aan de omgang met uw medewerkers: als manager moet u niet alleen oog hebben voor het werk (de taken die moeten gedaan worden), maar ook voor de mensen (de wensen en verlangens die zij hebben). Als manager ben je automatisch ook een people-manager die best stimuleert en motiveert.

Onderwerpen die tijdens dit deel aan bod komen:

 • Gepaste leiderschapsstijl bepalen en toepassen
 • Als leider mensen kunnen motiveren, stimuleren: coachen van individuen en teams om de organisatie-waarden te integreren in persoonlijk gedrag
 • opdracht: observatie en feedback rond coaching tijdens de lesdagen

Getuigschrift of attest

Alle deelnemers die het volledig leertraject succesvol afronden (= slagen voor de competentiegerichte prakijkopdrachten), ontvangen na afloop een getuigschrift, indien zij minimum 80 % aanwezig waren bij de verschillende sessies.
Wie kiest niet deel te nemen aan de evaluatie via praktijkopdrachten, ontvangt een attest van aanwezigheid, ook op voorwaarde dat hij/zij minimum in die zelfde mate aanwezig was.

Uw docenten

Marie-Noëlle DE CLERCQ is consultant bij Amelior sinds 2012 binnen het domein ‘People management’. Omwille van haar ruime interesse voor mensen ging ze na haar Bachelor opleiding 'Management assistant/Moderne talen', meerdere modules psychologie studeren aan de Open Universiteit van Gent. Marie-Noëlle werkte sinds 1996 in Volvo Logistics waar ze de laatste 10 jaar internal consultant Operational Development was. Dit hield onder meer in: het geven van leader-, en coachtrainingen evenals het coachen van management teams zowel in binnen als buitenland. Zij was eveneens coach voor het toepassen van het Volvo Production System. (VPS, een afgeleide van Toyota Production System).

Haar specialisaties door continu leren en praktijkervaring situeren zich in de domeinen 'change management', 'competentiemanagement', 'communicatie', 'motivatie' en 'leiderschapsvaardigheden'. Haar motto: mensen vleugels geven!

Kathleen DE RYCKE was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als senior consultant ‘people management’ bij Amelior. Zij bouwde tijdens haar voorbije werkervaringen een ruime expertise op, op vlak van ‘HRM’ en ‘psycho-sociaal welzijn’. Gezondheidszorg, Universitaire en algemene ziekenhuizen, Openbare besturen, Pharmaceutische industrie, … zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management, …

Ivo DEMEULENAERE is senior consultant in het domein van kwaliteit bij Amelior. In die hoedanigheid begeleidt hij de bedrijven bij de implementatie van kwaliteitssystemen en kwaliteitsverbeteringsprojecten. Na zijn opleiding als licentiaat in de natuurwetenschappen was hij voornamelijk actief als projectleider in diverse grote bedrijven.  Na een aanvullende studie Master of Science in Information Management specialiseerde hij zich in het coachen van kwaliteitsmedewerkers in grotere, voornamelijk dienstverlenende bedrijven. Hij begeleidt diverse bedrijven bij het uitbouwen van een kwaliteitssyteem en heeft expertise op de gebieden informatica, bedrijfsorganisatie, veiligheid, voedingsindustrie, projectbeheer en de integratie van zorgsystemen (kwaliteit, veiligheid, milieu).

Annelies KIMPE behaalde een 'Master in de toegepaste taalkunde' en vulde dit diploma aan met een 'Pedagogische bekwaamheid'. Na jaren werkzaam te zijn geweest als 'Assistant corporate communication' bij de Picanol Group (Ieper), maakte ze in 2009 de overstap naar Amelior. Zij is werkzaam als trainer/consultant binnen het domein People, waar zij haar expertise op vlak van time management, presenteren en vergaderen dagdagelijks benut in zowel profit als not-for-profit organisaties.  

ir. Francis MAÑAS is van opleiding burgerlijk ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) studeerde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als senior managementconsultant bij Amelior, is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast heeft hij oa. diverse overheidsorganisaties begeleid bij een CAF zelfevaluatie.

Marc RAES is een Senior Change Leader, Consultant, Interim Manager en Coach

 • Zijn passie is mensen enthousiast te maken door hun competenties en inzichten in zichzelf en hun omgeving te verruimen.
 • Zijn aanpak is hierbij altijd interactief, engagerend, pragmatisch en steeds gefundeerd op solide conceptuele inzichten en praktische ervaringen.
 • Hij bouwt hiervoor op meer dan 20 jaar business ervaring als Senior Executive in Finance, HR, Procurement, Commercial, Business Process Management, Change Management en General Management
 • in een Industriële/service en FMCG (fast moving consumer goods) omgeving
 • Heel zijn traject is doorweven van een uitgesproken engagement in Coaching en Mentoring waarvoor hij ook is geaccrediteerd door the Sheffield Hallam University.

Praktisch

Start op: donderdag 23 november 2017, Affligem
Prijs: vanaf €2970

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Adelien Daels
+32 (0)56 24 16 00

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier