Amelior blog betreffende Management

Artikel

GDPR: zó ga je aan de slag met de nieuwe privacyregels

Op 25 mei 2018 is het zover. Dan treedt de GDPR – General Data Protection Regulation – in werking. Met die nieuwe regelgeving wil Europa de privacy van zijn burgers beter beschermen. Al wie dan nog gegevens over personen verzamelt en gebruikt, zal daarvoor een gegronde reden nodig hebben. Maar wat betekent dit nu voor jouw organisatie?

17/01/2018 - Geen auteur

Prince2® 2017 krikt standaard voor projectmanagement op: ben jij al mee?

Je projecten managen gaat makkelijk via de Prince2-methode. De techniek bestaat al sinds 2009, maar kreeg dit voorjaar een update.   Wat is er veranderd? En waarom is dat een goede zaak? Francis Manas van Amelior legt uit.

21/09/2017 - Mañas Francis

Procesmanagement : De toegevoegde waarde van de opleiding CBPM

De belangstelling voor procesmanagement neemt overhands toe. Dat merken we onder meer aan onze langlopende opleiding Certified Business Process Manager (CBPM), waar we cursisten uit de meest uiteenlopende sectoren en organisaties mogen verwelkomen. Waarom volgen ze de opleiding, wat waren de belangrijkste leerpunten, wat kunnen ze na de opleiding in hun eigen organisatie verwezenlijken? In dit artikel brengen we twee praktijkgetuigenissen, die we ook vastlegden in testimonial video's.

26/08/2016 - Vlieghe Myriam

Plant manager Imog: “Six Sigma heeft mijn ogen geopend”

Natuurlijk stelde Patrick Verhelst in het verleden ook al actieplannen op. En natuurlijk boekten de plants van Imog in Moen en Harelbeke daarmee efficiëntiewinst. Maar toegegeven, erg berekend waren de ingrepen niet, het buikgevoel primeerde. In zijn zoektocht naar professionalisering schreef Patrick Verhelst zich bij Amelior in voor een opleiding Six Sigma Black Belt. Sindsdien is een nieuwe wereld voor hem opengegaan. “Ik zie nu beter welke mogelijkheden ik heb om onze werking te verbeteren. De puzzelstukken vallen in elkaar.”

26/08/2016 - Edelynck Frank

BZIO toont dat Lean & Six Sigma ook nuttig zijn in de zorg

Zelfs in de zorgsector, waar doorgaans de zachte hand primeert, bewijzen ‘harde' industriële technieken hun nut. Voor Peter Osten, algemeen directeur van BZIO in Oostende, zijn Six Sigma en Lean Manufacturing alleszins geen vieze managementmethodes. Integendeel. Sinds hij er tien jaar geleden mee aan de slag ging, is hij een vurige verdediger. Waarom dan wel?

06/04/2016 - Vanoost Hermien

Lean bij de overheid: stad Sint-Niklaas boekt eerste successen

Vergeet de clichés over ambtenaren. Ook overheidsdiensten werken tegenwoordig ‘lean'. De Stad Sint-Niklaas stelde er zelfs een team rond aan. Na anderhalf jaar slagen Emma Robyn en haar collega's er steeds beter in het werk van de stadsdiensten efficiënter te laten lopen en de wachttijden voor de burger te verkorten. Inspiratie haalden ze onder meer uit een opleidingstraject ‘Lean in de administratie' bij Amelior. 

01/03/2016 - Canoot Patrick - Vanoost Hermien

Opleiding Lean Manufacturing Expert zorgt voor spectaculaire verbeteringen op de werkvloer

Hogere veiligheid, minder rework, kortere doorlooptijden, terugdringen van de uitvalstromen, verhoging van de output, hogere motivatie van de medewerkers…: het zijn slechts enkele voorbeelden van verbeteringen die men in zijn bedrijf kan verwezenlijken na het volgen van de langlopende opleiding ‘Lean Manufacturing Expert' van Amelior. Drie cursisten getuigen over wat zij hebben kunnen realiseren bij hun respectievelijke bedrijven.

24/02/2016 - Vlieghe Myriam

Interne controle en organisatiebeheersing: een verhaal van lange adem

Het OCMW Wervik behoorde tot de eerste groep van lokale besturen die een externe audit onderging van het nieuwe agentschap Audit Vlaanderen. Doordat het OCMW – begeleid door Amelior – al een tiental jaar aan zijn organisatiebeheerssysteem werkte, viel de evaluatie positief uit.

19/06/2015 - Edelynck Frank

Bayer CropScience : Procesmodellering opent de weg naar verbetering

Bayer CropScience wil uitgroeien tot een meer procesgerichte organisatie. Een eerste stap was het in kaart brengen van de processen. Amelior realiseerde dat in snel tempo voor de researchafdelingen in Gent (Zwijnaarde) en in de VS.

08/04/2015 - Edelynck Frank

Met Six Sigma naar de ideale fles

Jaarlijks produceert de vestiging Estaimpuis van de groep McBride zestig miljoen geblazen flessen. Maar daarvan moesten er bijna 2% (meer dan een miljoen) wegens afkeur op soliditeit hermalen worden. Soliditeit kan je begrijpen als de stevigheid van de fles. De moeite om een Six Sigma-project op los te laten.

02/03/2015 - Edelynck Frank

Procesmanagement maakt werkkapitaal vrij om ondernemingsgroei te ondersteunen

Miguel Mestdagh, business controller bij Soudal, was in 2014 laureaat van de opleiding Certfied Business Process Manager (CBPM) van Amelior. Vanuit zowel de opleiding als zijn eindwerk “Werkkapitaal verbeteren” initieert hij verbeteringsprojecten in zijn bedrijf.

03/12/2014 - Edelynck Frank

HR-afdeling wordt ambassadeur voor procesmanagement

Bij HR-dienstverlener SD Worx volgden een twaalftal medewerkers van de HR-afdeling de in-company training Certified Business Process Manager. Voor de deelnemers ging een nieuwe wereld open. “Aha, je kunt de zaken ook zo bekijken.”

12/09/2014 - Edelynck Frank

Fit en wendbaar met procesmanagement

Business Process Management is veel meer dan een set van technieken om de efficiëntie of de effectiviteit van processen te verhogen. BPM helpt u ‘agility' te bereiken.

13/06/2014 - Amelior

Welke mogelijkheden opent procesmanagement?

Diana Schweiger zocht in haar job als beleidsmedewerker hogeschooladministratie bij de Karel de Grote-Hogeschool (KdG) extra ondersteuning op het vlak van procesmanagement. Ze besloot bij Amelior de opleiding Certified Business Process Manager (CBPM) te volgen. Hoe kijkt ze terug op dat traject en wat is de toegevoegde waarde voor haar job?

06/03/2014 - Huyghe Christine

Logistiek optimaliseren met Six Sigma

Ward Terryn, operationeel verantwoordelijke Solina Eke (zie kader) volgde bij Amelior de opleiding Six Sigma Black Belt. Als eindwerk realiseerde hij een project dat de logistieke processen sterk verbeterde. Kort samengevat ging het om het efficiënter leveren van functionele voedingsadditieven, kruiden en aromatische mengelingen, sausen, nutraceuticals en coatings aan de foodservice (slagerijen, traiteurs, grootkeukens).

05/03/2014 - Edelynck Frank

Hoe meer ‘grip' krijgen op projecten?

Om als directie meer vat te krijgen op projecten moet men een goede en duidelijke portfolio- en projectstructuur opzetten. Dat vergt uiteraard een investering in tijd en geld. Maar die inspanning zal er op termijn voor zorgen dat de resultaten sneller en goedkoper worden geboekt.

08/01/2014 - Vandeweyer Danny

BPM CBOK Version 3.0: verplichte lectuur voor verantwoordelijken in procesverbetering

Meer nog dan zijn voorgangers kunnen we de derde editie van ‘BPM CBOK: Guide to the Business Process Management Common Body Of Knowledge' beschouwen als hét standaardwerk over procesmanagement.

08/01/2014 - Claes Robrecht

Kwaliteit in projecten vergt investeren in goed opgeleide medewerkers

Nog steeds worden te weinig projecten succesvol afgerond, zoals blijkt uit het ‘Chaos report' van de Standish groep. Zolang het management van bedrijven te weinig focus legt op het kwalitatief managen van het project en het opleveren van het product met de gevraagde (afgesproken) kwaliteit zal het probleem niet opgelost geraken.

05/09/2013 - Vandeweyer Danny

Go to Gemba

De aloude kwaliteitswijsheid ‘meten is weten' is een van de grondbeginselen van Lean. Maar daarvoor moet je naar de ‘Gemba', de werkvloer dus. Dat ondervond ook Britt Hillen, projectmedewerker medische secretariaten & archieven van de Antwerpse ZNA-ziekenhuizengroep. “Zonder op de werkvloer analytisch te gaan kijken naar het proces, zou ik nooit hebben achterhaald waar de knelpunten van ons scanningproces lagen.”

03/09/2013 - Edelynck Frank

Over sterrenrestaurants en lauwe maaltijden

In de huidige economische context is het haast vanzelfsprekend om (nog) zuiniger om te springen met de middelen van de organisatie...

26/06/2013 - Claes Robrecht

Cliënttijd vrijmaken

Door de werking van de organisatie met een Lean-bril te bekijken slaagde het OCMW Waregem erin tijd vrij te maken voor meer klantgerichte activiteiten en processen klantvriendelijker te maken.

13/06/2013 - Edelynck Frank

EFQM-model 2013: beter en eenvoudiger

De 2013-versie van het EFQM-model is een verdere verbetering van het bestaande model. De coherentie tussen de drie geïntegreerde componenten is nog sterker. De verwoording is coherenter en vereenvoudigd met bijkomende inzichten rond wendbaarheid, verandering en risico.

12/04/2013 - Mañas Francis

De nieuwe ISO 21500: richtlijn voor project management

Midden september 2012 werd de ISO 21500 – Richtlijn voor Project Management gelanceerd. Vijf jaar heeft men er over gedaan om deze richtlijn samen te stellen en goedgekeurd te krijgen door de betrokken instanties. Dit lijkt lang, maar de ISO- organisatie wilde een zo breed mogelijk publiek (in 30 landen) bij het tot stand brengen ervan betrekken om een deugdelijke nieuwe richtlijn op de markt te werpen. Maar is dit wel zo?

25/01/2013 - Vandeweyer Danny

Project management met PRINCE2®

Wat is PRINCE2?   PRINCE2 wordt, omwille van zijn volledigheid, vaak beschouwd als de “de facto” best practices project methodologie op internationaal vlak. Het biedt een samenhangend geheel van processen, hulpmiddelen en een taal voor het beheer van projecten.   Omdat de methodologie een generieke en flexibele aanpak hanteert voor het beheer van de "business"-projecten kan deze worden toegepast in een zakelijke omgeving. Het is dus niet enkel geschikt om gebruikt te worden door IT-personeel of personen met jarenlange project management ervaring. Iedereen, overal in de organisatie, kan de methodologie leren en gebruiken omdat het gebaseerd is op een logische aanpak voor het beheer van elk project, zowel voor de ontwikkeling van een auto, het wijzigen van een business proces of voor het beheer van de lancering van een nieuw product of dienst.   Daarnaast is het een zeer effectieve tool voor het managen van personen of organisaties welke baat hebben bij het project.   Eén van de grootste troeven van PRINCE2 is dat de methodiek ook gemakkelijk op maat aangepast kan worden aan de bestaande bedrijfsprocessen en hulpmiddelen.

01/08/2012 - Vandeweyer Danny

P3O ondersteunt strategische beslissingen

De realisatie van strategische doelen in een organisatie (of een onderdeel ervan) vindt plaats via een gepaste combinatie van “wat bestaat” (run the business – Business as Usual) en van vernieuwing en verandering (change the business). P30 kan daarbij helpen.

13/06/2012 - Mañas Francis

ISO 22301: certificeerbare norm voor Business Continuity Management

De pas verschenen ISO 22301 maakt deel uit van een reeks standaarden rond ‘Societal Security'. Het doel van deze reeks is normen te voorzien voor alle mogelijke actoren die betrokken zijn voor, tijdens en na een incident met impact op de maatschappij.

08/06/2012 - Amelior

Zijn uw klanten (en medewerkers) al promotoren?

Op het gebied van klantentevredenheid zijn klanten die je bedrijf promoten het hoogste dat je kunt bereiken. Het theaterseminar ‘Klanten klagen niet, zij zappen' draagt daar zeker toe bij.

08/06/2012 - Vlieghe Myriam

Bezin eer je begint ….of de toegevoegde waarde van portfolio management

In iedere organisatie of onderdeel ervan zijn de beschikbare middelen beperkt. Het is dus belangrijk middelen op de juiste wijze in te zetten bij het realiseren van strategische veranderingen. Portfolio management reikt goede praktijken aan om gerichter dergelijke keuzes te maken.

31/05/2012 - Mañas Francis

ICB® zorgt voor transparante competenties van de projectmanager

De IPMA® competence baseline (ICB) beschrijft de bekwaamheid van een projectmanager aan de hand van 64 competentie-elementen (kennis + vaardigheden + gedrag), verdeeld over 3 competentiedomeinen (technische -, gedrags- en contextuele competenties).

17/02/2012 - Amelior