Checklist Opleidingsmanagement

Gratis

Amelior, thuis in opleiden

Amelior is als prominent opleidingsinstituut vanzelfsprekend ook thuis op het terrein van het opleidingsmanagement zelf. Zo helpen we talrijke organisaties bij het organiseren van hun opleidingsbeleid.

Een goed instrument voor uzelf om uw opleidingsbeleid te evalueren en te verbeteren is onze checklist opleidingsmanagement, die u hier vrijblijvend en kostenloos ter beschikking wordt gesteld.

Wat is de checklist Opleidingsmanagement?

Amelior stelt met veel genoegen haar Checklist Opleidingsmanagement voor. Deze checklist is tot stand gekomen met medewerking van de HRM-werkgroep bestaande uit bevriende HR Managers en van de opleidingsdeskundigen binnen Amelior. Deze checklist wordt vrij ter beschikking gesteld aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, vorming, training en opleiding van medewerkers.

De vragen die de Checklist Opleidingsmanagement stelt, volgen een schema, genaamd “concept opleidingsmanagement". Het schema, of concept, geeft de opeenvolgende stappen aan om vanuit de aanwezige situatie in jouw organisatie (functies, competenties, leermogelijkheden, …) een totaal opleidingsplan op te stellen dat overeenstemt met de organisatiedoelstellingen.

Opleidingsinspanningen worden dus afgestemd op de (toekomstige) noden, met de raad zowel bedrijfsdoelstellingen als het opleidingsplan aan een jaarlijkse revisie te onderwerpen. Tevens tref je op het schema / concept een overzicht van de betrokken “acteurs” aan.

De Checklist Opleidingsmanagement is tamelijk uitgebreid, zodanig dat je deze naar believen kunt aanpassen of verkorten in overeenstemming met de grootte van de organisatie en de mate van professionalisering van de reeds bestaande aanpak.

Tenslotte vermelden wij dat de Checklist Opleidingsmanagement bedoeld is om een jaarlijks actieplan op te stellen teneinde het opleidingsmanagement te verbeteren. Dat wil zeggen, dat je in de kolom “As is” aangeeft hoe voor een bepaald gezichtspunt de huidige situatie is, en in de kolom “To be” aangeeft welk gezichtspunt je wenst te verbeteren en in welke mate. Aan het eind van het jaar kun je je eigen managementinspanningen op het vlak van professionalisering evalueren en nieuwe acties voorzien.

Samengevat: de Checklist Opleidingsmanagement :

  • geeft je een uitgebreid overzicht van alle elementen (gezichtspunten) die van belang zijn om een professioneel opleidingsmanagement te voeren 
  • biedt je de mogelijkheid een actieplan ter verbetering van het opleidingsmanagement op te stellen en te evalueren 
  • het belang en de draagwijdte van het opleidingsmanagement op alle leidinggevende en uitvoerende niveaus duidelijk te profileren

Interesse om deze checklist gratis te krijgen?

Indien u deze checklist wenst te ontvangen, dan kan dat door heel eenvoudig een e-mail te sturen naar Pascal Anckaert via pa@amelior.be, of door te bellen naar 056 - 23 20 75.

U ontvangt dan zo snel mogelijk de checklist, zodat u er zelf mee aan de slag kan.

De checklist is enkel aan te vragen door opleidingsverantwoordelijken van organisaties die zelf niet actief zijn in advies of opleidingen.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be