Basisopleiding CLP: Classification, Labelling and Packaging

Basisopleiding CLP

INCOMPANY OPLEIDING
In deze halve dag basisopleiding CLP krijgt u op korte tijd een zeer praktisch overzicht geven van alle wijzigingen als gevolg van de CLP-verordening en wat u concreet als bedrijf moet doen om CLP compliant te zijn. Voor wie graag meer weet over de indeling van mengsels volgens CLP is er een vervolgopleiding. Alle info kan u terugvinden op: Indeling van mengsels volgens CLP
Deze opleiding is erkend door het LNE voor de wettelijk verplichte aanvullende bijscholing van milieucoördinatoren (30u/jaar).

Waarom deze thematiek?

Een nieuw wereldwijd systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen  GHS (Globally Harmonised system) werd in 2009 opgestart.  In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening.
De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).

CLP zorgt dus voor heel wat wijzigingen binnen uw organisatie : nieuwe classificatie, etikettering, pictogrammen, aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen, opleiden van personeel, informeren van klanten,…

Bovendien moeten bedrijven die chemische stoffen en mengsels fabriceren of importeren van buiten de EU niet alleen indelen, etiketteren en verpakken volgens CLP maar ook notificeren. In tegenstelling tot REACH, geldt hier geen afhankelijkheid van tonnage, maar zijn alle chemische stoffen van belang!
Hoewel CLP nauw verweven is met REACH, mag het duidelijk zijn dat CLP voor veel meer bedrijven van toepassing is en het een  hele uitdaging is om aan alle vereisten te voldoen.


Met deze studiemiddag willen we u helpen om de implementatie van CLP-verordening  optimaal te laten verlopen.

Voor wie?

Deze studiemiddag richt zich specifiek naar preventieadviseurs, milieucoördinatoren, EHS-managers maar ook  naar alle medewerkers die te maken hebben met gebruik van chemische stoffen, en waarvoor inzicht in de nieuwe regelgeving noodzakelijk is.

Programma

In deze studiemiddag willen we u een  zeer praktisch overzicht geven van alle wijzigingen als gevolg van de CLP-verordening en wat u concreet als bedrijf moet doen om CLP compliant te zijn.


U krijgt antwoord op de volgende vragen :

  • GHS /CLP :  Wat houdt dit in?
  • Wat zijn de voornaamste wijzigingen ten opzichte van het bestaande systeem?
  • Wat zijn de nieuwe indelingscriteria voor de gevaren van chemische producten?
  • Wat moet er veranderd worden aan het veiligheidsinformatieblad?
  • Wat zijn de verplichtingen voor de gebruiker bij ontvangst van een veiligheidsinformatieblad?
  • De  “Inventory list” is gepubliceerd. Wat nu?


Verder wordt ook nog een  demonstratie gegeven van een E-learning pakket voor CLP ontwikkeld door Borealis.

17u00 Afsluiting en vraagstelling

Voor wie graag meer weet over de indeling van mengsels volgens CLP is er een vervolgopleiding voorzien die start in de namiddag van deze studiedag.
Alle info kan u terugvinden op : Indeling van mengsels volgens CLP

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen dan ook na afloop een officieel attest.

Trainer

Van Der Linden Rogerdr. Roger VAN DER LINDEN is doctor in de wetenschappen, groep scheikunde (RUG). Hij is tevens ‘preventieadviseur niveau 1’. De heer Van der Linden was voorheen directeur milieu van de Borealis groep.  Zijn huidige functie is Product Stewardship en REACH binnen de Borealisgroep. Hij verstaat als geen ander de kunst om moeilijke zaken op een eenvoudige wijze uit te leggen. De combinatie van zijn expertise op scheikundig vlak en op gebied van arbeidsveiligheid maken van hem een uitzonderlijk geschikt docent voor dit onderwerp.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

verwittig mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
  • economisch interessanter;
  • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
  • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
  • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier