Opleiding tot 'Learning & development professional' / 'Training manager'

Opleiding tot 'Learning & development professional' / 'Training manager'

Verkrijg tijdens deze opleidingen alle antwoorden op onderstaande vragen:
* Hoe krijg je meer steun van het management voor opleidingen?
* Hoe zorg je ervoor dat je met de juiste organisatieprioriteiten bezig bent?
* Hoe contracteer je het management d.m.v. opleidingsplannen?
* Hoe installeer je opleidingen die echt een impact realiseren en dit in samenwerking met interne of externe trainers?
* Hoe engageer je je leidinggevenden om hun rol op te nemen in het opleiden tot een betere performance?
* Hoe maak je het leren meer motiverend, rekening houdend met recente inzichten in de neurowetenschappen?
* Hoe beheer je, op een efficiënte gedigitaliseerde wijze, alle opleidingen?
* Hoe zet je een intern leerplatform op binnen je organisatie?

Waarom deze thematiek?

Veranderingen door technologische vooruitgang, toenemende informatiestroom, innovatieve concurrentie enz., brengen met zich mee dat organisaties continu aan de competenties en inzetbaarheid van hun medewerkers sleutelen, en … dat medewerkers vandaag de dag de betrokkenheid en mentale frisheid dienen te hebben om bij te blijven met evoluties binnen en buiten de organisatie. Opleiding, leren & ontwikkeling, zijn dan ook een permanent gegeven in moderne organisaties, en niet alleen meer de verantwoordelijkheid van een opleidingsdienst maar van het volledige management. Met ontwikkeling willen we de paraatheid van de medewerkers op peil houden, voor de verantwoordelijkheden van vandaag, maar ook voor die van morgen.

Het is daarbij uitermate belangrijk dat een opleidingsmanager of professional in 'leren & ontwikkeling' over heel wat know how beschikt over het organiseren van opleidingen met impact, die werkelijk bijdragen tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de ontwikkeling van de medewerkers.

Deze opleiding (die bestaat uit drie modules) maakt je wegwijs in de rol van proceseigenaar over opleiding & ontwikkeling: het afstemmen en coördineren van diverse ontwikkelingsactiviteiten, zodat er een rode draad doorheen loopt en op een efficiënte manier een bijdrage geleverd wordt tot het organisatiedoel. Je zet stappen vooruit in de methodiek van leren in organisaties zodat je een echte bijdrage levert aan je organisatie.

Wat mag je verwachten tijdens de opleiding?

Je krijgt tal van modellen en methoden aangereikt zodat je met deze bouwstenen een degelijk opleidingsbeleid kan opzetten en verbeteren in je organisatie. De opleiding is doorspekt met tal van praktische cases en oefeningen uit de reële opleidingspraktijk. Je wisselt ook tal van ervaringen uit.

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Je hebt inzicht in de methodiek en de managementaspecten van het opleidingsvak, en weet:

 • Welke verschillende organisatiemodellen er zijn voor opleiden en leren in organisaties.
 • De opleidingsnoden in je organisatie te onderscheiden en dit te vertalen in opleidingsplannen.
 • Een analyse te maken van een concrete opleidingsbehoefte en dit om te zetten in een leertraject met meer effect.
 • Leren ook te integreren op de werkplek.
 • Opleidingen op een efficiënte manier te administreren en een leerplatform te ontwerpen voor je organisatie.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor die personen die zich willen inwerken in het volledige systematische opleidingsproces. We denken daarbij aan:

 • Opleidingsmanagers.
 • Learning & development professionals 
 • Change managers, kwaliteitsverantwoordelijken, allround HR medewerkers, stafmedewerkers en adviseurs die als opdracht hebben opleiding te realiseren.

Programma

Module 1 (1 1/2 dag):  

Van opleidingsnoden tot -plannen: hoe ben je met de juiste prioriteiten bezig?

Doelstellingen:

 • Aanbodsgerichte en vraaggestuurde organisatiemodellen voor opleiden en leren onderscheiden.
 • Opleidingsnoden afleiden uit de organisatiestrategie.
 • Opleidingsnoden opsporen bij evoluerende functies.
 • Opleidingsnoden afleiden uit performance begeleiding van medewerkers.
 • De opleidingsnoodzaak inschatten en het management aanspreken voor de ondersteuning van het leren.
 • Prioriteiten bepalen in een opleidingsmix aangepast aan je organisatie.
 • Soorten opleidingsplannen hanteren:
  • een persoonlijk ontwikkelings plan.
  • leerpad voor een functie.
  • een team-opleidingsplan.
  • een afdelings- en/of organisatie-opleidingsplan.
 • Beslissen over intern realiseren of uitbesteden van opleidingen, en concreet de eigen rol onderkennen in de samenwerking met interne of externe trainers.

 

Module 2 (2 dagen):

Training for impact: interne opleidingen vakkundig (doen) opzetten en evalueren.

Doelstellingen:

 • Zicht hebben op het ganse opleidingsproces dat moet leiden tot performantie verbetering.
 • Een grondige voorstudie maken van een opleidingsnood en heldere doelen omschrijven (cfr. 8 velden model).
 • Een motiverend leertraject ontwerpen rekening houdend met recente inzichten over de psychologie van het leren en de werking van het brein.
 • Een variatie aan werkvormen en leerinstrumenten kunnen inschatten op hun waarde en hanteren in een “blended” leertraject.
 • Opvolging en begeleiding als nazorg initïeren.
 • On the job training / werkplekleren als opleidingsstrategie concreet maken.
 • Een opleiding evalueren op verschillende niveaus (the new Kirkpatrick model).
 • Leren door ervaring, leren van anderen en formeel leren in de juiste verhouding hanteren (“70/20/10”?).
 • Rol en verantwoordelijkheden van de manager, de trainer en de deelnemer definiëren en onderhandelen opdat er een transfer van de leerresultaten naar de werksituatie tot stand komt.

 

Eigen case (namiddag):

Coaching van de cases van de deelnemers. Leren van elkaars cases.

Alle deelnemers die module 1 en 2 volgden, worden verwacht op deze coachingsessie.

 

Module 3 (1 dag):

Een Learning Management Systeem.

Doelstellingen:

 • De opleidingsadministratie op een efficiënte manier organiseren en automatiseren:
  • Welke rapporteringsgegevens dien je op te leveren? Wettelijke verplichtingen, kengetallen voor het management, overzichten van gevolgde opleidingen, evaluatiegegevens, enz ...
  • Aan de hand van welk instrument administreer en registreer je? Excel, een softwaremodule van een sociaal secretariaat, een specifiek softwarepakket voor opleidingsbeheer?
 • Een Learning Management Systeem:
  • Wat plaats je voor de gebruikers op het intranet? Opleidingsmogelijkheden, inschrijvingen, goedkeuringen, opleidingskalender, uitnodigingen, persoonlijke deelnamehistorieken.
  • Een digitaal leerplatform: opleidingsplannen en leerprogramma's met een gamma aan leeracties, opslag en gebruik van digitale leermaterialen.
  • Software en investering.

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze opleiding bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Cursisten aan het woord

Mei 2017:

"Deze opleiding geeft de deelnemer een goed zicht op het volledige opleidingsproces. De transfer naar de specifieke bedrijfscontext wordt goed bewaakt."

Bart VAN HERZELE, Verantwoordelijke learning, BELFIUS BANK

Mei 2017:

"De ervaringsuitwisseling met andere deelnemers geeft je ideeën waarmee je in de toekomst zelf aan de slag kan."

Valerie VAN DEN BRANDE, Opleidingsconsulent, INOVANT

Mei 2017:

"Zeer duidelijke opleiding waar je tips en tricks meekrijgt waarmee je direct aan de slag kan."

Stefan POLFLIET, Operational excellence manager, BEKAERT-DESLEE

Mei 2017:

"Algemeen genomen was het een leerzame opleiding."

Joris SLEGERS, Attaché, FOD MOBILITEIT & VERVOER

Maart 2016:

"De theorie werd aangevuld met héél wat bruikbare tips en tools. Het opleidingsaanbod van Amelior is duidelijk voorgesteld met oog voor de juiste doelgroep. Bij het volgen van de desbetreffende opleiding zit je dan ook steeds bij deelnemers met dezelfde opleidingsbehoeften wat dan weer zeer leerzaam is".

Marika MATON, Human resources coördinator, LIBEERT

April 2015:

"Zeer bruikbaar in de praktijk. Je krijgt een kader / structuur mee om het VTO beleid in je organisatie uit te bouwen!".

Ann DOBBELAERE, VTO-verantwoordelijke, WIT-GELE KRUIS O.-VL.

"Ervaren lesgever met empathie voor de werksituatie van de deelnemer. De afwisseling in werkvormen, de doordachte opbouw en de praktijkopdracht maken van deze cursus een echte aanrader!"

Marleen NOBELS, VTO manager, THOMAS MORE MECHELEN - ANTWERPEN ALGEMENE DIRECTIE

"Zeer goede opleiding voor startende L & O verantwoordelijken. De basisbeginselen worden stap voor stap zeer goed en duidelijk uitgelegd. Top lesgever!".

Kim SCHEEPMANS, Training specialist, CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS INT.

Trainers

Philip LIEVENS heeft 25 jaar ervaring als 'trainer, consultant en coördinator Learning & development', zowel in de sociale als in de profit sector.

Philip traint constructieve oplossing bouwende communicatie en samenwerkingsvaardigheden, coacht teams naar teamvisie, afdelingen naar een betere samenwerking, en begeleidt organisaties naar een gedragen toekomstvisie en strategie. Hij is een door www.sfio.org gecertificeerd 'Solution focus consultant, coach en begeleider van co-creatie'.

Philip leidt tevens jarenlang 'Professionals learning & development' op en begeleidt organisaties in projecten in 'Ontwikkelingsgericht competentiebeleid en leeroplossingen op maat'. Hij schreef met Luk Dewulf: 'Het leren organiseren' (HRM themaboek, Kluwer uitgevers).

Met een diploma ‘Communicatiemanagement’ op zak ging Christophe TOYE in Brussel aan de slag bij vzw VDS, de koepel van Vlaamse Speelpleinwerkingen. Zes jaar later werd hij er algemeen secretaris en bouwde de vzw verder uit volgens de principes van strategisch management, nieuw voor die sector in die periode (begin 2000). Daarna volgden 6 boeiende jaren als VTO-manager op de hoofdzetel van Familiehulp, waar hij het aantal op te leiden medewerkers zag groeien van 8 000 naar 12 000. In 2010 stapte hij over naar Boss Paints, de West-Vlaamse verffabrikant en de groep achter de succesvolle Colora formule. Hij was er manager van de advies- en opleidingsdiensten, en mocht enkele keren op het podium met het uitgebouwde LMS (Learning management system). Hij werd met Boss Paints ook HR Ambassador in 2016. Sedert 2017 is hij zelfstandig aan de slag in training, opleiding en e-commerce.

Praktisch

Duur: 4 dagen en 2 halve dagen
Prijs: vanaf €2050

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
dinsdag 19, 26 maart, 23, 30 april, donderdag 23 mei, dinsdag 25 juni 2019, van 09u00 tot 17u00
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 17 feb 2019 €2250 €2050 €2450
Prijs €2450 €2250 €2650

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €140 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier