Chemische basisbegrippen

Chemische basisbegrippen

Deze opleiding geeft u alle chemische kennis die u nodig heeft om de REACH- en CLP-wetgeving correct te kunnen toepassen en de chemische risico’s correct in te schatten! De opleiding gaat verder dan de wetgeving alleen. De cursist leert om vertrouwd te geraken met de chemische producten en hun eigenschappen, de classificatie en de namen zelf (IUPAC) en waar deze kunnen worden teruggevonden. Deze opleiding is voor de cursist die de nodige chemische basis willen verwerven om de arbeidsreglementeringen met betrekking tot gevaarlijke producten wenst te begrijpen.

Waarom deze thematiek?

Als preventieadviseur wordt nagenoeg iedereen geconfronteerd met gevaarlijke producten. Binnen het kader van de arbeidsveiligheid bestaat er heel wat wetgeving over het omgaan, stockeren, verwerken en transporteren van gevaarlijke producten.

Om die wetgeving te kunnen toepassen is het essentieel om een basiskennis te hebben over scheikunde. Een praktijkgerichte kennis.

De traditionele puur theoretische kennis is vaak ontoereikend. U moet weten:

 • Wat het verband is tussen de structuur en de eigenschappen van producten.
 • Waar u specifieke informatie kunt vinden over scheikundige stoffen of preparaten
 • Wat deze informatie in praktijk betekent
 • Welke de verschillende productklasen, hun naamgeving en hun specifieke eigenschappen zijn
 • Hoe u de nieuwe wetgeving REACH en CLP moet toepassen

 

Niet eenvoudig dus. Deze workshop geeft u echter een solide basis om op bovenstaande vragen een professioneel antwoord te kunnen geven.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

U krijgt in een minimum van tijd een grondige kennisonderbouw inzake scheikunde.

De wetgeving zelf inzake gevaarlijke stoffen wordt in deze workshop niet behandeld.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

U vertrekt met de nodige kennis over scheikundige stoffen om de wetgeving inzake arbeidsveiligheid en gevaarlijke producten in uw werkveld exact te kunnen toepassen.

U zal in uw werkveld:

 • Weten waar welke informatie te vinden is
 • Vertrouwd zijn met chemische producten, hun eigenschappen, hun classificatie en hun namen
 • Beter scheikundige risico's inschatten
 • Een algemeen beeld hebben van de REACH en CLP wetgeving

En daardoor een beter welzijnsbeleid en/of milieubeleid realiseren.

Voor wie?

 • Preventieadviseurs die een zeer praktijkgerichte basiskennis scheikunde wensen uit te bouwen of te verstevigen
 • Alle personen die de nodige scheikundige basis willen verwerven om de arbeidsreglementeringen met betrekking tot gevaarlijke producten te begrijpen

Programma

Basisdocumenten chemische producten

 • Welke documenten zijn voor een preventieadviseur relevant?
 • Hoe bekomt u ze?
 • Waar vindt u ze?

Naamgeving (nomenclatuur)

 • Handelsnamen, gebruikersnamen, IUPAC-namen
 • Oefeningen

Classificatie van chemicaliën

 • Waarom is classificatie van chemicaliën zo belangrijk?
 • Hoe classificeer je chemicaliën?
 • Enkele voorbeelden uit de praktijk gegrepen

Fysische en chemische eigenschappen van chemicaliën

 • Welke fysische en chemische eigenschappen zijn relevant voor de arbeidsveiligheid?
 • Hoe schat u het ‘gewicht’ van die eigenschappen in?
 • Hoe vergelijkt u fysische en chemische eigenschappen van verschillende stoffen ten opzichte van elkaar?
 • Oefeningen

 Praktijkcases en oefeningen

 • Meerdere cases worden gebruikt om de link naar de praktijk te maximaliseren

REACH en CLP

 • REACH, de nieuwe Europese regelgeving betreffende chemicaliën heeft zo'n grote impact op alle bedrijven die stoffen produceren, invoeren en gebruiken dat in het kort zal toegelicht worden wat dergelijke bedrijven moeten doen om zich te verzekeren van verdere toelevering van grondstoffen en de verdere mogelijkheid om te blijven produceren of invoeren. 
 • CLP (Classification, Labeling and Packaging), een wetgeving waarmee iedereen in contact zal komen. Nieuwe pictogrammen, nieuwe gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen, nieuwe etikettering,... worden toegelicht.

Een praktisch bruikbaar antwoord op al uw vragen

 • Zit u op het einde nog met zeer specifieke vragen? Dan krijgt u alsnog een antwoord.

Opgelet: interactieve opleiding

Om u toe te staan zo veel mogelijk praktisch bruikbare antwoorden te hebben op uw vragen, beperken we het aantal deelnemers tot 20. Zorg dat u er vroeg genoeg bij bent en uw kans niet mist.

Attest

Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest.

Referenties

Op voorgaande edities van deze workshop mochten we onder meer – tot hun algehele tevredenheid – deelnemers begroeten van onder meer volgende organisaties:

Agfa Gevaert, Baxter Distribution Center, Bekaert, Bekaert Engineering, Biffa Waste Services, Corona-Lotus, Electrabel Kerncentrale Doel, Emmaüs, Isringhausen, Kluwer Uitgevers, Lippens, Martin Matthys, Milieudienst K.U.Leuven, Neste Oxo Belgium, Oiltanking Ghent, Ovam, Picanol, Pluma, Prevemed, Raychem, Rekenhof, SCK-CEN, Solutia Services, Vito, Vlaamse Milieumaatschappij, Volvo Europa Truck, Weisspunkt, Werf- & Vlasnatie, …

Trainer

Van Der Linden Rogerdr. Roger VAN DER LINDEN is doctor in de wetenschappen, groep scheikunde (RUG). Hij is tevens ‘preventieadviseur niveau 1’. De heer Van der Linden was voorheen directeur milieu van de Borealis groep.  Zijn huidige functie is Product Stewardship en REACH binnen de Borealisgroep. Hij verstaat als geen ander de kunst om moeilijke zaken op een eenvoudige wijze uit te leggen. De combinatie van zijn expertise op scheikundig vlak en op gebied van arbeidsveiligheid maken van hem een uitzonderlijk geschikt docent voor dit onderwerp.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
dinsdag 17, 24 april 2018, van 09u30 tot 17u30
Adequat Business Center
Brusselsesteenweg 159 - 9090 Melle
Tel.: 09/324 11 50

Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 18 mrt 2018 €880 €775 €1030
Prijs €975 €860 €1145

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €70 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier