Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur

Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur

IN SAMENWERKING MET HOWEST
Deze multidisciplinaire basisvormingsopleiding is bedoeld voor wie als preventieadviseur niveau I of niveau II aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau I of niveau II) moet behalen.
Amelior biedt iedere cursist die zich inschrijft eveneens de mogelijkheid om te kiezen voor een extra naslagwerk, inbegrepen in het cursusgeld. U kiest ofwel voor het handboek 'Welzijn op het Werk' van het Provinciaal Veiligheidsinstituut (Antwerpen) of voor het 'Preventiezakboekje voor welzijn op het werk' uitgegeven door Kluwer.
De opleiding voldoet aan het KB 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof.

Waarom deze thematiek?

Een doorgedreven en gefundeerd preventiebeleid is van niet te onderschatten belang in een onderneming.

Elke onderneming die grip  wil krijgen op de "welzijnsrisico´s" binnen de organisatie, dient te beschikken over 'managers' die de nodige deskundigheid hiertoe hebben verworven.

Enkel goed opgeleide veiligheidsdeskundigen kunnen een efficiënt en effectief preventiebeleid uitbouwen en dit in praktijk ondersteunen met kennis en bekwaamheid.

Sinds het nieuwe KB van 17 mei 2007 dient elke preventieadviseur over dezelfde basiskennis te beschikken. Dit ongeacht de specifieke specialisatie.

Waarom kiezen voor Amelior-Howest?

Amelior en Hogeschool West-Vlaanderen bieden als enige de Specialisatiemodule tot Preventieadviseur Niveau 1 aan in West-Vlaanderen. Maar er zijn nog talloze redenen om  te kiezen voor  de tandem Amelior-Howest voor deze module:

 • Vernieuwd programma volgens het nieuwe KB van 17 mei 2007
 • Praktijkgericht met verschillende bedrijfsbezoeken
 • Amelior, een gedreven organisatie, als ruggensteun voor u: tijdens deze opleiding, maar ook later bij uw functie-uitoefening als preventieadviseur kunt u blijvend een beroep op ons doen.
 • Gratis toegang, als cursist, tot onze bibliotheek (ruim 1400 boeken, naslagwerken en 70 tijdschriften, in vijf domeinen).
 • Hoge slaagkansen door ondersteuning van uw leertraject door goede docenten, een sterk programma en sterke interactie.
 • U kan een beroep doen op een externe promotor voor uw paper.  
 • Gratis: handboek 'Welzijn op het werk'  (Provinciaal Veiligheidsinstituut) of het 'Preventiezakboekje voor Welzijn op het Werk' (Kluwer).
 • Professionele en kleine deelnemersgroep.
 • Docenten met ruime praktijkervaring
 • Na de opleiding laten we u niet los: we bieden u twee keer per jaar de mogelijkheid bij te blijven via onze 'Upgrade voor de preventieadviseur'.

Toelatingsvoorwaarden

Voor deze multidisciplinaire basismodule gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor hoger onderwijs. Wel wordt minimum een diploma van secundair onderwijs gevraagd.

Voor wie?

Deze opleiding is onontbeerlijk voor iedereen die een degelijke basiskennis van het preventiegebeuren wil verwerven.

Deze module is bedoeld voor alle toekomstige preventieadviseurs, ongeacht de specialisatie.

 

Raadpleeg hier de verschillende specialisaties waarin een preventieadviseur zich kan ontwikkelen.

Programma

De leerdoelstellingen opgenomen in het KB van 17 mei 2007 werden systematisch getoetst en geïmplementeerd binnen een logisch gestructureerde opbouw van de cursus.

In deze eerste module ligt de nadruk op een globale, coherente, interdisciplinaire en wetenschappelijke aanpak.  Het belang van communicatie en coaching wordt naar voor geschoven.

Basiskennis en –principes  worden voorgesteld, alsook een eerste introductie wordt gegeven over de welzijnsdomeinen.

 

De lessen worden op zeer praktische wijze gegeven : theoretische lessen worden aangevuld met oefeningen en cases en een aantal bedrijfsbezoeken.

 

De opleiding omvat één opdracht : het schrijven van een paper betreffende de initiële doorlichting van het huidige preventiebeleid binnen de eigen organisatie. Op het einde van deze module krijgt u ook de gelegenheid deze paper aan een jury voor te stellen.

Referenties

Tijdens onze vorige edities mochten wij onder andere cursisten ontvangen uit de volgende organisaties:

Acces Service, ACLVB, AGC Glass Europe, Alliance International (IPSO), Anglo Belgian Corporation, Aramis Consulting, Armonea, Arcelormittal Gent, Atlas Copco Rental Europe, Auto 5, B.B.M., Buckman Laboratories, Building Windows, Cantillana, Cappelle Pigments, Damart TSD, De Bree Solutions, DP World Belgium, DSV Solutions, Duma, Electrabel, Fomeco, Gadus, Garwig, Gassco,Gates Distribution Center, Gemeentebestuur Koksijde, Goca, Goddeeris Industrieel Toelevering, Heilig Hart Ziekenhuis, Iveca Technics, Jan Yperman Ziekenhuis, Katho, 2 deelnemers van Lokale Politie Antwerpen, LCL, LVD Company, McBride, Merkem Seniorenzorg, Mineral Technics Europe (divison Minteq), OCMW Kortrijk, O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis, PCVO West-Vlaanderen, Politiezone VLAS, PWA Avelgem - Spiere-Helkijn, 2 deelnemers van Recticel, 3 deelnemers Rode Kruis Vlaanderen, RPM Belgium, 2 deelnemers van Siemens, Slachthuis Verbist, Soenen Golfkarton, 2 deelnemers van Solid, Stadsbestuur Roeselare, Synthomer, TE Connectivity, TechnoQ, Tractebel Engineering, Vlaamse Overheid (Departement Bestuurszaken), 2 deelnemers van Umicore Specialty Materials, Urpes, Vlaamse Overheid (DAB Vloot), Winsol, Winsol International

Getuigenis

Op advies van enkele collega-preventieadviseurs vatte ik anderhalf jaar terug de opleiding tot preventieadviseur niveau II bij Amelior aan.
Al van bij het eerste telefonisch contact viel de grote klantvriendelijkheid en service me op en dit is doorheen gans de opleidingsperiode bevestigd gebleven. De opleidingsverantwoordelijke staat dicht bij haar cursisten en stond ons steeds met raad en daad bij om te wijzen op mogelijke valkuilen of deadlines. Je zal hier dus nooit voor onaangename verrassingen komen te staan.
De mix van werknemers uit zowel private als publieke sectoren bewijst dat Amelior ieders opleidingsbehoeften kan vervullen. Ook voor de cursisten is het bijzonder prettig om met zo'n verscheiden groep een opleiding te volgen en nieuwe mensen te leren kennen om uiteindelijk uit te groeien tot een hechte groep.
Niet alleen de opleidingsverantwoordelijken maar ook de gastdocenten zijn één voor één professionals in hun vak die ook nog eens hun materie uiterst boeiend brengen en dit door hun dagdagelijkse ervaringen op de werkvloer. Het zijn dus niet zomaar vaste docenten met een achtergrond in preventie…
Sta me dan ook toe om Amelior warm aan te bevelen voor iedereen die op zoek is naar een kwalitatieve cursus die je volledig klaarstoomt om als preventieadviseur aan de slag te gaan!

Tim Werbrouck, preventieadviseur stad Damme, cursist editie 2015-2016

Binnenkort sluit ik mijn opleiding af als Preventieadviseur Niveau 2 bij Amelior te Kortrijk. Het was een intensieve opleiding, waarin ik veel kennis heb opgedaan, maar vooral de nodige inzichten heb verkregen rond de grondbeginselen van preventie en welzijn op het werk

Door Joke Van Eeckhoutte, HR Business Partner, Logi-Technic, cursist editie 2015-2016

Samen met de collega-cursisten volgde ik zowel de basisopleiding als de specialisatieopleiding PA niveau 2 bij Amelior. Je krijgt er een no-nonsense opleiding met een duidelijk praktische insteek. De zeer up-to-date leerstof wordt gegeven door een zeer uitgebreid netwerk van docenten en specialisten. Naast de leerstof krijg je talloze praktische tools die je in je eigen onderneming kunt aanwenden en gebruiken. Maar wat me het meest beviel, was de hechtheid en de betrokkenheid van de groep waarvan je deel uitmaakt. Toegegeven, we hadden een toffe groep waar reeds veel en diverse kennis aanwezig was. Ook buiten de lesuren werd, nog steeds trouwens, druk gecommuniceerd i.v.m. cursus, eindwerk, opmerkingen, praktische vragen enz. De reeds aanwezige kennis werd vlot met elkaar gedeeld zodat niemand achterbleef. Hier werden vriendschappen voor het leven gesloten !!! Ook de docenten en personeel van Amelior beschouwde je na een tijdje als deel uitmakend van die toffe bende. Pluim voor hen !!! Alhoewel de opleiding wel een inspanning, naast je reeds drukke bestaan vraagt, is deze opleiding in deze instelling zeker een aanrader!

Door Franky Meurisse, Preventieadviseur, magzijnier, Deknudt Mirror Works , cursist editie 2015-2016

Bedankt voor de fantastische begeleiding, de dikwijls ludieke interacties, de openheid van communiceren, enz. Amelior wist zich weeral te bewijzen door zijn professionalisme, kennis en ervaringen in de voorbije module(s). Zonder enig onderscheid te maken inzake kennis- en ervaringsniveau van alle medestudenten zijn jullie er toch maar weer in geslaagd om bij iedereen een belangrijke toegevoegde waarde te realiseren: kennis. In september starten de volgende modules; de specialisaties. Met een gerust hart de zomerperiode in om dan opnieuw, met zijn allen, onze kennis nog verder te verruimen.

Wodan De Quick, Atlas Copco Rental Europe, cursist editie 2012

"De opleiding geeft, dankzij een goed evenwicht tussen de wettelijke materie en praktische kijk hierop, een duidelijk beeld van de taken die een preventieadviseur moet behartigen en welke de knelpunten kunnen zij waarmee hij tijdens het uitoefenen van zijn functie kan geconfronteerd worden"

Eddy Van Renterghem, ArcerlorMittal Gent, cursust editie 2012

"Ik heb reeds verschillende opleidingen gedaan, maar dit was de eerste langlopende opleiding. Ik moet toegeven dat ik heb opgekeken van de volledigheid van de cursus. De basismodule is zodanig opgebouwd dat elk aspect van het welzijn in het licht wordt gezet. De cursus wordt extra voorzien van bijlagen waardoor het als beginnend preventieadviseur mogelijk is om al het geleerde direct in de praktijk om te zetten. De cursus is gegeven door experten die zich niet enkel tot de cursus houden maar ook oplossingen aanbrengen met praktijkvoorbeelden. Daarnaast verdient ook de cursusbegeleidster een dikke pluim, alles was tip top in orde, van administratie tot de communicatie. Kortom, zeer zeker een echte aanrader!"

Stefaan Vrielinck, Umicore Specialty Materials Brugge, cursist editie 2011

"Ik heb reeds verschillende opleidingen bij Amelior gevolgd en steeds was ik uiterst tevreden. Deze opleiding is gegeven door echte specialisten. Bij elk onderwerp worden er ook nog eens een groot deel bijlagen meegegeven. Deze praktische info zorgt ervoor dat je bijna direct aan de slag kan. Zowel kandidaten die na de multidisciplinaire opleiding ergonomie, arbeidsveiligheid of een andere specialisatie wensen te volgen krijgen voldoende voeling met alle facetten. Van andere Preventieadviseurs had ik gehoord dat de opleiding van Amelior het compleetst was. Ik kan ze volledig gelijk geven. Ook op het facet van communicatie en administratie met Amelior verloopt alles heel vlot."

Tim Tuypens, Vlaamse Overheid, cursist editie 2010

 

Uw docenten

Een professioneel docentenkorps, geselecteerd door de stuurgroep op basis van hun praktische kennis en/of ervaring. Een verscheidenheid aan docenten zowel uit het bedrijfsleven als de openbare sector.

Hoofddocenten : Thierry Uyttenhove, Franky De Witte,  Amelior vzw

 

Deze opleiding is erkend binnen het kader van het educatief verlof

Deze opleiding van Amelior is erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof. Dit biedt belangrijke voordelen:

 • Voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof , zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • Voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van  uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Betaald Educatief Verlof kan u vinden op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: www.werk.belgie.

Cursusmateriaal en documentatie

1) Bij elke les hoort lesmateriaal dat door de docent opgesteld werd. Zo heeft u op het eind van deze opleiding een volledige bibliotheek omtrent alle thema's die deel uitmaken van de opleiding.

2) En daarbovenop, biedt Amelior u de mogelijkheid om te kiezen voor een extra naslagwerk, inbegrepen in het cursusgeld.

U kiest ofwel voor het handboek 'Welzijn op het Werk' van het Provinciaal Veiligheidsinstituut (Antwerpen) of voor het 'Preventiezakboekje voor welzijn op het werk' uitgegeven door Kluwer.

Telkens een nuttig naslagwerk voor tijdens de opleiding, maar ook voor nadien.

3) Tijdens de opleiding verdelen we bovendien nog extra artikels, informatie, kopies,... die we nuttig achten voor de deelnemers en die achtergrondinformatie bieden rond specifieke thema's uit het programma.

U wil zeker zijn van uw plaats in deze opleiding?

U wil zeker zijn van uw plaats als cursist in deze opleiding? Schrijf dan zeker tijdig in!

Om de kwaliteit en interactie van onze opleidingen te kunnen garanderen wordt de grootte van de deelnemersgroepen beperkt. Snel zijn is dus de boodschap!

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Elke woensdag van 16 januari 2019. Telkens van 09u00 tot 17u00. Er zijn 20 lesdagen voorzien. De opleiding volgt de academische kalender
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 17 dec 2018 €1280 €1100 €1460
Prijs €1425 €1225 €1625

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij namiddag- en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Deze opleiding is vrij van BTW.

  In deze prijs is tevens een studentenabonnement van Prevent inbegrepen en keuze uit het preventiezakboekje of boek "Welzijn op het werk".
 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier