Amelior blog van Amelior

Fit en wendbaar met procesmanagement

Business Process Management is veel meer dan een set van technieken om de efficiëntie of de effectiviteit van processen te verhogen. BPM helpt u ‘agility' te bereiken.

13/06/2014 - Amelior

LIFO®: herken je troeven, speel ze uit

De beproefde LIFO®-methodiek laat toe persoonlijke gedragsstijlen te herkennen en verder te bouwen op sterke punten. Het is een toolbox voor effectiever leidinggeven, communiceren, onderhandelen, teambuilden, rekruteren, verkopen, coachen, time management, creatief denken, talent ontwikkelen enz.

05/03/2014 - Amelior

Situational Leadership® 3.0 voor leiderschap in tijden van verandering

‘Situational Leadership' van Hersey & Blanchard domineert al meer dan 35 jaar wereldwijd de leiderschapstrainingen. Het model bestaat al heel lang en was het eerste dat in de bedrijfswereld echt bekend raakte. De nieuwste versie biedt een antwoord op de uitdagingen van vandaag.

10/10/2013 - Amelior

Betere brandrisicoanalyses met ISO 16732

De kans op een brand is eerder klein. Maar wanneer een dergelijke calamiteit zich toch voordoet, kunnen de gevolgen groot zijn. Niet alleen is er vaak financieel een gigantische impact, ook het welzijn van de medewerkers kan ernstig geschaad worden.

27/08/2013 - Amelior

FSSC 22000 in opmars

Nog steeds hebben heel wat bedrijven in de voedingssector problemen om het bos door de bomen te zien in de wirwar van normen en eisen. Een greep uit de bestaande normen: ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, IFS, BRC, ACS, …

13/06/2013 - Amelior

FSSC 22000: meest veelomvattende voedselveiligheidsnorm

Het FSSC 22000-certificaat neemt niet alleen de vereisten van de ISO 22000-norm over, maar ook specifieke vereisten voor de voedingssector (PRP's), zoals ISO/TS 22002-1 en Publicly Available Specification (PAS) 223.

12/04/2013 - Amelior

Leertraject tot professioneel leerfacilitator/ trainer

In deze tijden van verandering is er een enorme behoefte aan mensen die leerprocessen willen en kunnen begeleiden. De vraag naar goed opgeleide professionele trainers en leerfacilitators is in alle sectoren groot.

19/10/2012 - Amelior

ASTD Conference 2012: trends in opleidingsland

Hét meest toonaangevende evenement op het vlak van human resources development is de jaarlijkse conferentie van ASTD, die dit jaar plaats vond in Denver, Colorado. ASTD staat voor American Society for Training & Development, 's werelds grootste organisatie voor leren en ontwikkelen met als visie “Helping other people reach their potential”. En dat was precies de betrachting van deze conferentie en beurs met bijna 300 workshops, ruim 350 exposanten en meer dan 9.000 HR-professionals uit circa 80 landen die elkaar ontmoetten. Amelior was aanwezig en brengt verslag uit.

19/10/2012 - Amelior

ISO 22301: certificeerbare norm voor Business Continuity Management

De pas verschenen ISO 22301 maakt deel uit van een reeks standaarden rond ‘Societal Security'. Het doel van deze reeks is normen te voorzien voor alle mogelijke actoren die betrokken zijn voor, tijdens en na een incident met impact op de maatschappij.

08/06/2012 - Amelior

Allesomvattende totaalopleiding voor de voedingssector

Expert in Food Safety Management Systems is zeker niet zomaar de zoveelste ‘voedingsopleiding', want ze reikt alle mogelijke kennis aan, nodig om een antwoord te bieden aan de talrijke eisen die aan de sector worden gesteld.

19/04/2012 - Amelior

Competentiegerichte leertrajecten op maat

Een open training kan niet elke opleidings- of ontwikkelingsbehoefte oplossen. De sterkste leermomenten creëert u integendeel wanneer het leren zo dicht mogelijk bij de praktijk gebeurt en dus zo dicht mogelijk bij de specifieke situatie van uw organisatie.

08/03/2012 - Amelior

Leergang voor de professionele trainer-consultant

In deze tijden van verandering is er een enorme behoefte aan mensen die leerprocessen willen en kunnen begeleiden. De vraag naar goed opgeleide professionele trainers en consultants in alle sectoren is groot. Daarom ontwikkelde Amelior een unieke jaaropleiding.

08/03/2012 - Amelior

ICB® zorgt voor transparante competenties van de projectmanager

De IPMA® competence baseline (ICB) beschrijft de bekwaamheid van een projectmanager aan de hand van 64 competentie-elementen (kennis + vaardigheden + gedrag), verdeeld over 3 competentiedomeinen (technische -, gedrags- en contextuele competenties).

17/02/2012 - Amelior

Quotes van klanten

Amelior geniet een ruime bekendheid en een goede reputatie dankzij de open opleidingen. Dat hetzelfde kwaliteitsniveau wordt geboden in de individuele begeleiding of bedrijfsinterne opleiding zal u niet verbazen. Maar misschien hoort u het graag eens van de klanten van de voorbije maanden...

31/01/2012 - Amelior

Met maturiteitsmodellen naar betere prestaties van projecten

Het uitbouwen van een projectmanagementsysteem om permanent en consistent succesvolle projecten op te leveren vraagt een lange en volgehouden inspanning. Een maturiteitsmodel kan daarbij hulp bieden.

25/01/2012 - Amelior

De projectmanager als business partner

Het begin van het nieuwe jaar is hét moment voor goede voornemens en andere lijstjes. Ook wie bezig is met projectmanagement ontsnapt daar niet aan. Dit artikel poogt enige klaarheid te brengen in de topics waar de hedendaagse projectmanager van wakker zou moeten liggen.

25/01/2012 - Amelior

Tevredenheid troef bij partners en klanten

Op de nieuwjaarsreceptie verbroederden klanten, leveranciers, partners en interne medewerkers van Amelior. Zij klonken op een gezond en succesvol 2012 en een leuk vervolg van hun samenwerking met ons bedrijf.

25/01/2012 - Amelior

Projectmanagement: De acht taken van de opdrachtgever

De opdrachtgever voor een project, of de stuurgroep voor complexere projecten, moet vanaf de start van het project gericht werken aan een draagvlak voor de gewenste veranderingen. Zij zijn de wegbereiders, zij steken hun nek uit. Een opdrachtgever/stuurgroep die zich daar niet aan wil wagen moet geen projecten starten. Een overzicht van wat er van een opdrachtgever/stuurgroep wordt verwacht.

24/01/2012 - Amelior

Business Continuity Management: waarom en hoe?

Business Continuity is de strategische en operationele bekwaamheid van een organisatie om zich voor te bereiden en te antwoorden op mogelijke incidenten en onderbrekingen van de continuïteit zodat men verder kan functioneren op een vooraf bepaald niveau van bedrijfsvoering.

02/12/2011 - Amelior

Poka-yoke: een stap naar zero defects.

De kwaliteitstechniek Poka-Yoke is er vooral op gericht menselijke fouten te elimineren door te corrigeren of ervoor te waarschuwen.

01/10/2011 - Amelior

Kwaliteit van de ISO 9001-documentatie kan beter

Het management baseert zich voor het nemen van beslissingen zelden of nooit op de ISO-documentatie. Die voldoet immers niet aan de vereisten. Dat is wel het geval voor informatie en documentatie die gegenereerd wordt door BPM-modelleringstools.

01/09/2011 - Amelior

5 S in de administratie

De laatste twintig jaar formaliseerde Japan een techniek die orde en netheid als objectief heeft: de 5 S methode. Alhoewel de methode oorspronkelijk alleen bestemd was voor productie-omgevingen, wordt ze nu ook ruim toegepast binnen administratieve omgevingen.

01/09/2011 - Amelior

LEAN uw administratieve processen

Het toepassen van de LEAN principes helpt organisaties om hun competitiviteit te verhogen: kostenreductie via eliminatie van verspilling. Dus: niet harder werken, maar slimmer. De positieve effecten op kwaliteit en doorlooptijd zijn mooi meegenomen.

01/09/2011 - Amelior

Risk management krijgt meer en meer aandacht

Uw bedrijf of organisatie is blootgesteld aan heel wat risico's die op korte, lange of middellange termijn een grote impact op de werking van uw bedrijf en/of uw bedrijfsresultaat kunnen hebben. Op het vlak van risicomanagement hebben wij bij Amelior jarenlang een diepgaande expertise opgebouwd waarop u via opleidingen of advies en begeleidng beroep kunt doen.

22/08/2011 - Amelior

Balanced scorecard: ook voor non-profit organisaties?

Een nieuwe bedrijfscultuur begint door te dringen in de publieke sector. De Balanced Scorecard kan in die beweging zeker een rol spelen. Een aantal overheidsinstellingen gebruiken de BSC trouwens al om de organisatie te helpen sturen, gezien de naadloze aansluiting met het CAF-model.

01/06/2011 - Amelior

De complementariteit van procesmanagement en lean six sigma

Zeker in economisch moeilijke tijden moet elke organisatie op zoek gaan naar verbetermogelijkheden om efficiënter, sneller, goedkoper of flexibeler te zijn voor de klant. Twee verbetermethodes die zich in het verleden reeds hebben bewezen zijn Business Process Management (BPM) en Lean Six Sigma (LSS).

04/05/2011 - Amelior

ISO 9001-documentatie: het kan ook eenvoudiger

Uit contacten met diverse kwaliteitsmanagers van ISO 9001-gecertificeerde bedrijven blijkt dat de ISO 9001-documentatie vaak ervaren wordt als een probleem. Dit artikel wil een aantal richtlijnen en tips geven die bijdragen tot een vereenvoudiging van de ISO 9001 documentatie.

01/04/2011 - Amelior

Processen als basis voor successen

Via procesmanagement kunnen organisaties doelgerichter werken. Bovendien levert het niet alleen directe verbeteringen op, het is ook een ideale basis voor andere managementinitiatieven en verbeteringsacties.

01/04/2011 - Amelior