Verandermanagement: vergeet de menskant niet

mei 2012

Het is belangrijk dat u (h)erkent welke essentiële rol u als manager kan spelen in het voorkomen van de weerstanden die optreden bij veranderingen.

Of u nu directeur, leidinggevende, coach, consultant, projectteamleider of manager bent die vanuit zijn functie mensen moet managen, u zult ongetwijfeld weerstand tegen ‘verandering' hebben ervaren van uw medewerkers. De meeste managers zijn zich van dat fenomeen niet bewust, tot zij persoonlijk ervaren wat weerstand is in een belangrijk veranderproject.
Achteraf maken zij dan bedenkingen als ‘Ik had beter moeten communiceren!', ‘De volgende keer zal ik er meer mensen bij betrekken!', ‘Als de CEO meer in het openbaar zijn support had laten blijken, dan…!', ‘Ik werd ondermijnd door managers die zich bedreigd voelden door deze verandering en de visie niet begrepen!'

De menskant managen

Deze algemene reflecties van organisatieleiders na een niet-succesvol initiatief hebben één zaak gemeen: ze vertolken het onvermogen om de menskant van verandering te managen. Zij staan hierin niet alleen. In een algemene studie over organisaties die grote organisatieveranderingen implementeerden, vroeg men 327 projectleiders, consultants en managers: ‘Als u deze verandering vandaag weer zou moeten doorvoeren, wat had u dan anders gedaan?' Het meest gegeven antwoord was: ‘Meer gebruik maken van een effectief en gepland verandermanagementprogramma'.
Verrassend genoeg benadrukten de deelnemers aan deze studie niet dat het ging om ontwerp of technologische zaken. Zij gaven niet aan dat het hen ontbrak aan een visie of een begrip van de markt waar de verandering doorgevoerd moest worden. De meest gehoorde barrière voor het bereiken van succes was een gebrek aan verandermanagement. Zij kwamen te kort toen het aankwam op het managen van de menskant van veranderen en benadrukten de volgende hinderpalen en uitdagingen:

 • Managers die niet bereid waren om de benodigde hulpmiddelen of hun medewerkers beschikbaar te stellen.
 • Managers die essentiële informatie eruit filterden of negatieve gesprekken startten over de verandering.
 • Medewerkers die ontzet waren en hun interesse verloren in hun huidige verantwoordelijkheden en daarmee de algemene productiviteit en hun klanten beïnvloedden.
 • Gewaardeerde medewerkers die de organisatie verlieten.
 • Meer mensen die ziek werden of niet kwamen opdagen op hun werk.
 • Onverwachte obstakels tegen verandering die blijkbaar uit de lucht kwamen vallen.
 • Een gebrek aan budget voor verandering.
 • Projecten die achter liepen op planning, over budget waren en de doelstellingen niet haalden.

Met andere woorden, zaken liepen niet zoals gepland. Het onverwachte gebeurde. Het niet-managen van de menskant van verandering beïnvloedde hun succes en introduceerde risico in hun projecten.
Verandermanagement kan niet alleen deze risico's beperken, maar ze in veel gevallen compleet vermijden. Verschillende studies hebben de afgelopen vier jaar laten zien dat de totale waarde die door een project wordt gecreëerd, direct gerelateerd is aan de toepassing en effectiviteit van verandermanagement. Deze studies toonden aan dat projecten die effectieve verandermanagementprocessen en -instrumenten toepasten veel meer kans maakten om hun doelstellingen te halen, op tijd en binnen budget.
Verandermanagement heeft een impact op de netto cash flow en ROI van een project. Verandermanagement heeft ook een directe invloed op de snelheid van adoptie (hoe snel zijn mensen aan boord), het ultieme gebruik van de verandering (het percentage van mensen dat actief deelneemt aan de verandering) en de productiviteit (hoe goed kunnen zij de nieuwe vaardigheden en het nieuwe gedrag implementeren). Elk van deze factoren beïnvloedt de return on investment en terugbetaalperiode van de verandering.

Wat is verandermanagement?

Verandermanagement is een gestructureerd proces en een set van instrumenten voor het managen van de menskant van verandering.
Verandermanagement is:

 • Een proces gebruikt door projectteams om de menskant van een systeem, proces en organisatieveranderingen te managen.
 • Een competentie gebruikt door managers en leidinggevenden om medewerkers te helpen gedurende de transitie van de huidige situatie naar een nieuwe situatie.
 • Een strategische vaardigheid om het organisatorische verandervermogen te vergroten en om veranderingen in de organisatie te versnellen.

Pascal Engels is specialist people management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties op alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie. Daarnaast heeft hij ook reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden). 

 


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...