Financiële analist beoordeelt effectiviteit van talentmanagement

maart 2011

Aandacht voor mensen is een van de belangrijkste voorwaarden voor het succes van organisaties. De Investors in People-filosofie is dan ook al jaren onze kapstok waaraan people management wordt opgehangen. En dat HR een prominente plaats rond de directietafel moet innemen is al langer ons credo.

Belangrijk nieuws is nu dat financieel analist Moody's, die onder andere onderzoek doet naar de kredietwaardigheid van bedrijven en landen, voortaan bij zijn analyses ook de kwaliteit van talent gaat integreren in waardebepalingen.
Dat Moody's in financiële rapportages het verband gaat leggen tussen een uitstekende aanpak op vlak van talentmanagement en winst is baanbrekend. Een goede aanpak van het menselijk kapitaal kan de waarde van een bedrijf tot zelfs dertig procent doen toenemen, beweert Moody's.
Het lijkt er dan ook op dat dit wel eens de definitieve doorbraak van talent management (en bij uitbreiding ook van competentiemanagement) zou kunnen zijn. Waar tot op vandaag een aantal bedrijfsleiders nog onvoldoende overtuigd leken dat naast investeringen in kwaliteit, veiligheid en milieu ook investeringen in people management en HRM en een langetermijnvisie erop, absolute voorwaarden zijn voor succes, zou deze démarche van Moody's wel eens kunnen leiden tot een betere opvolging van de talenten en competenties van mensen.

Investors in People haalt gelijk

Toegang tot talent en tot leren en ontwikkelen zullen in de toekomst dus nog belangrijker worden.
Deze evolutie is ook een bevestiging van het Investors in People-model. Daarin wordt reeds jaren aangetoond dat aandacht voor scholing belangrijk is en dat de link met de bedrijfsstrategie en –doelstellingen moet gemaakt worden. De link met de financiële resultaten dus ook.
Organisaties die daar reeds mee bezig waren, voerden al een grondige analyse en een gefundeerde structurering door van hun HR-beleid in het algemeen en hun aanpak op vlak van people management in het bijzonder. Zij zullen dus de eersten zijn om hier de extra vruchten van te plukken.
Laat de analisten dus maar komen. De IiP-adviseur en de IiP-assessoren hebben reeds de rode loper uitgerold.

Bron: TLNT.com

Pascal Engels is specialist people management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties op alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie. Daarnaast heeft hij ook reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden). 

 


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...