Amelior onbetwiste marktleider op groeiende IiP-markt

maart 2008

Het kwaliteitslabel Investors in People (IiP) voor strategisch personeelsbeleid kwam in 2003 op de markt na een initiatief van de Vlaamse overheid. Meer en meer HR-verantwoordelijken en directies kiezen voor dit continu verbeterinstrument met aandacht voor de mens

Het keurmerk koppelt ontwikkelingsactiviteiten aan de organisatiedoelstellingen. IiP wil dat op een systematische manier wordt nagegaan wat de doelen, middelen en verantwoordelijkheden zijn voor de diverse opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten. De gestructureerde aanpak van IiP zorgt ervoor dat die doelen, middelen en verantwoordelijkheden zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Efficiëntie in de zin van het bereiken van de doelen van de organisatie, de teams en het individu. Investors in People is gebaseerd op de drie basisprincipes van strategie/planning, actie/uitvoering en evaluatie.

Deze criteria zijn op hun beurt uitgewerkt in tien indicatoren die voor alle soorten en groottes van organisaties toepasbaar zijn en aangeven welke bewijsvoering telkens nodig is. Op die manier biedt IiP een raamwerk dat helpt om de resultaten te verbeteren, aangepast aan de structuur van de organisatie. Met als groot voordeel dat elkeen zelf het tempo bepaalt. De drie principes lopen als een rode draad door de organisatie en keren in dezelfde volgorde steeds terug. Op die manier ontstaat een continue verbetercyclus met een blijvende aandacht voor de medewerker. Die manier van denken, verwant aan het alomgekende PDCA-principe strekt zich uit naar alle geledingen van de organisatie zodat de weg naar het behalen van het keurmerk door alle medewerkers samen – topmanagement, kaders, arbeiders en bedienden – wordt afgelegd.

Amelior als motor

De rol van Amelior in de doorbraak van IiP mag in deze zeker niet onderschat worden. Reeds van in het begin behoorde Amelior tot de ‘believers' en blijft die rol tot op vandaag vol enthousiasme verder spelen. Een rol als promotor, adviseur én sedert enige tijd ook als assessor. Op die manier bouwen de IiP-experten verder aan hun kennis en kunnen zij een organisatie die met IiP aan de slag wil vanuit diverse invalshoeken bijstaan.

Een kijk op de organisaties die reeds IiP erkend zijn of er op dit moment mee bezig zijn, toont een grote verscheidenheid, wat bewijst dat IiP inderdaad in verschillende soorten soorten organisaties nuttig is: groot of klein, profit of non-profit, privé of overheid. Vlaanderen is intussen te klein geworden voor Amelior, want we helpen ook reeds Brusselse en Waalse organisaties bij het halen van het IiP-label en hebben door de goede contacten met het hoofdkwartier in het Verenigd Koninkrijk ook internationaal een vinger aan de pols.

Niks dan voordelen

De verhoging van de zichtbaarheid van de medewerkers is een eerste voordeel van Investors in People. Door de IiP-weg in te slaan toon je immers als leiding dat medewerkers belangrijk zijn en je een internationaal erkende standaard wil gaan gebruiken om hun dagelijkse werkomstandigheden en verdere ontwikkeling aan die vereisten aan te passen. Wat onmiskenbaar leidt tot een positiever zelfbeeld bij de medewerker zelf en een verhoogd professionalisme. Effectiviteit en efficiëntie gaan omhoog. Dat is ook zichtbaar voor de klant, waardoor die onmiskenbaar een hogere waardering voor zijn leverancier of dienstverlener zal krijgen.

Vlaamse organisaties getuigen overigens ook al dat ze sedert hun IiP-erkenning op de arbeidsmarkt profielen aantrekken die daarvoor door hen niet konden bereikt worden. Sollicitanten beginnen dus ook al het belang van het IiP-label te kennen.

Door te werken aan de vereisten van het keurmerk zal uw organisatie betere resultaten halen in het bereiken van de doelen en uitgezette beleidslijnen. IiP is er immers op gericht er voor te zorgen dat medewerkers zich bewuster worden van gezamenlijke doelstellingen en van een doeltreffende invoering en operationalisering van de beleidsplannen.

Absenteïsme daalt

IiP zorgt er ook voor dat de besteding van beschikbare budgetten voor vorming en ontwikkeling op een uitgebalanceerde manier gebeurt. Iedereen komt aan bod en volgt die ontwikkelactiviteiten (van vorming over kennisdeling tijdens teamoverleg tot werkplekleren) waar hij of zij behoefte aan heeft om de opgelegde doelen beter en sneller te bereiken. Zo neemt elke medewerker ook de eigen ontwikkelingsbehoefte meer in eigen handen en wordt hij een stuk manager van de eigen ontwikkeling, wat één van de streefdoelen van Investors in People is. Dat ook opleidingsinspanningen meetbaar worden, zowel naar kosten als naar baten, is zeker een mooie toegevoegde waarde van het werken met Investors in People.

Andere voordelen zijn een grotere bespreekbaarheid van toekomstige veranderingen, een grotere aandacht voor het belang van kwaliteitszorg en een dynamisering van het lijnmanagement. Ook de verhoging van de cultuur van de bespreking van het functioneren van de medewerker mag niet onderschat worden. IiP leidt immers tot een betere horizontale en verticale communicatie tussen alle geledingen en niveaus van de organisatie.

De voordelen die reeds in Groot-Brittannië en Nederland via statistisch materiaal berekend zijn, zijn ook niet min. Daar is vastgesteld dat het absenteïsme drastisch is gedaald en het personeelsverloop sterk is verminderd. Wat uiteraard niet verrassend is: wie werkt er niet graag in een organisatie waar de medewerker niet alleen in de woorden maar ook in de daden als heel belangrijk ervaren wordt?

Samen op weg?

Amelior heeft volop de kaart getrokken van Investors in People en gaat voor de volle honderd procent op de ingeslagen weg verder. Organisaties beter maken door de volle aandacht te besteden aan de mensen die er werken is niet voor niets één van onze bestaansredenen. Als ook u in IiP een kans ziet om toonaangevend te worden binnen uw sector, neem dan gerust contact met ons op voor meer info (pe@amelior.be)

Pascal Engels is specialist people management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties op alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie. Daarnaast heeft hij ook reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden). 

 


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...