HRM bij Barco

november 1999

Het human resources management van een tiental jaren terug is dood en begraven. Zeker bij een bedrijf als Barco, dat vandaag de dag meer gelijkenissen vertoont met een dienstenorganisatie dan met een productiebedrijf.

In de wereld van kwaliteitszorg wordt meer en meer aandacht besteed aan de menselijke factor. De reden is eenvoudig en genoegzaam bekend: in een omgeving waarin de producten en de productiemiddelen zo goed als gelijkwaardig zijn, is het de menselijke factor die een concurrentieel voordeel moet opleveren. Daardoor verandert de inhoud van de human recources functie en krijgt ze ook een belangrijker rol toegemeten. HRM - wie durft nog het oubollige woord personeelsdienst gebruiken - is allang niet meer het berekenen van de lonen en het bijhouden van de opgenomen vakantiedagen.

Donald Defoort, vice president Human Resources & Corporate Affairs van Barco: "De klanteneisen zijn inderdaad sterk veranderd. Dat men een goed product koopt vindt men vanzelfsprekend. Dat is een basisvoorwaarde om te mogen meedoen in de concurrentiestrijd. Maar het zijn de service, het probleemoplossend vermogen, het meedenken met de klant die het verschil maken. Allemaal zaken waarin de menselijke factor de hoofdrol speelt."

Bij Barco is die tendens het afgelopen decennium versterkt omdat het geëvolueerd is van serieproductiebedrijf (zoals indertijd de kleurentelevisies) naar een gediversifieerde business-to-business onderneming, waarin snelle productontwikkeling en bijna-maatwerk centraal staan. Men spreekt bij Barco trouwens nauwelijks over producten, maar wel over 'systemen', en dat in 42 verschillende toepassingsdomeinen. Donald Defoort ziet ook nog een andere evolutie: "Vroeger vestigden ondernemingen zich waar het kapitaal en waar de grondstoffen aanwezig waren. Maar kapitaal vind je nu overal waar er geld te verdienen valt en door de veranderde economie zijn ook de grondstoffen in meer en meer bedrijfstakken niet langer van primordiaal belang. Dus gaan ondernemingen daar waar de mensen zich bevinden en dus ook de potentiële markten."

Geen uitgeknepen citroenen meer

Volgens Donald Defoort is de verandering in de human resources er echter niet alleen gekomen onder druk van de klanteneisen: "Vroeger waren de mensen vooral uit op bezit, op materiële zekerheid. Maar die primaire zaken heeft men nu meestal, voor de nieuwe generatie is dat een evidentie. Nu liggen de verzuchtingen vaker op een ander vlak: men wil zinvol bezig zijn, men wil iets realiseren, men wil zich ontplooien. De tijd dat men zich tegen een financiële vergoeding een tijdje als een citroen liet uitknijpen is voorbij. Dat matchen van bedrijfsambities en persoonlijke ambities is de grote uitdaging van het hedendaags human resources management."

Een eis van de medewerker van vandaag is met name de 'employability'. De ontwikkelingsmogelijkheden moeten dusdanig groot zijn dat er binnen of buiten de organisatie waarin men werkt altijd wel een interessante job zal te vinden zijn. Via opleidingsprogramma's wil Barco daaraan tegemoet komen.

Donald Defoort: "Door de aard van onze business dreigen sommige medewerkers hypergespecialiseerd te geraken. Maar als de behoefte aan die specialistie bijvoorbeeld om marktredenen zou vervallen, dreigen die mensen op een dood spoor te geraken. Daarom voorzien wij voor hen opleiding in de kennis en de vaardigheden die zij door hun specialisatie gaandeweg verliezen. Ook de technologische samenwerking wordt door die training bevorderd: men begrijpt de disciplines die andere teamleden gebruiken beter. Een product of systeem is immers steeds vaker een complex geheel van diverse technologieën."

Natuurlijk is het zo dat steeds weer dezelfde mensen zich spontaan aanmelden om opleidingen te volgen. Daarom zal Barco nu teamverantwoordelijken gaan vormen om ook medewerkers met een verborgen behoefte aan vervolmaking op te kunnen sporen.

Iedereen is verantwoordelijk

Aan de medewerkers worden, en dat geldt trouwens niet alleen voor Barco, hoge eisen gesteld. De productcycli zijn gekrompen tot 3 à 4 jaar, jaarlijks puurt het bedrijf een kwart van zijn omzet uit systemen die per 1 januari van dat jaar nog niet bestonden. En die geen kinderziekten meer vertonen, want dat pikt de klant niet meer.

Om met die snelheid te kunen werken is er bij Barco geen scheiding van entiteiten als marketing, engineering, productie enz. Teamwork en empowerment kent men er al van voor het buzz words geworden zijn, iedereen in de organisatie werkt in het besef dat het uiteindelijk de klant is die het loon betaalt.

Donald Defoort: "Niemand heeft hier een echte functiebeschrijving. Dat we niet in netjes afgescheiden hokjes werken biedt ondermeer het voordeel dat niemand zijn paraplu kan opsteken en zeggen 'dat is niet mijn verantwoordelijkheid'. Iedereen is verantwoordelijk. Waarbij sommigen natuurlijk meer initiatief aan de dag leggen op het ene vlak en de andere weer op een terrein waarop hij zich thuisvoelt. Zo groeit een organische structuur waarin iedereen zich kan ontplooien en uiteraard de klant goed bediend blijft. Want dat is natuurlijk de basisvereiste."

Interne communicatie krijgt bij Barco heel veel aandacht binnen het HRM-beleid. Zo is er bijvoorbeeld de stelregel dat bedrijfsnieuws altijd eerst aan de werknemers, dan pas aan de buitenwereld bekend wordt gemaakt. Is er een groot contract binnengehaald, dan zullen de medewerkers dat eerst kunnen lezen op de monitoren die in het bedrijf het nieuws tonen en pas later in de pers. Kort na de goedkeuring door de raad van bestuur wordt bijvoorbeeld ook het strategisch plan aan alle medewerkers gecommuniceerd, in een aangepaste vorm voor elke specifieke doelgroep. Voor de laagste echelons wordt daarvoor zelfs tijdens de werkuren de nodige tijd uitgetrokken.

 

BARCO

Barco telt wereldwijd 4.803 medewerkers, waarvan slechts 1.510 arbeiders. In R&D werken 975 mensen. Niet minder dan 3,5% van de loonmassa wordt besteed aan vorming. De omzet over 1998 bedroeg 26,4 miljard BEF, een groei met 14,9% tegenover 1997. In 10 landen, verspreid over de hele wereld, bevinden zich R&D en productie-eenheden. De grote overkoepelende activiteitsgebieden zijn: projectiesystemen, displaysystemen, communicatiesystemen, grafische systemen, machinevisiesystemen, projectiesystemen en gespecialiseerde onderaanneming.