Investors in people

maart 2005

Het IiP-keurmerk vormt niet alleen een erkenning voor uw strategisch personeelsbeleid, het is ook de motor achter de motivatie van de medewerkers.

De werknemers maken het verschil. Of u nu manager bent van een multinational, eigenaar van een KMO of leiding geeft binnen een non-profit organisatie of bij de overheid: het succes zal in grote mate afhangen van de competenties, motivatie en inzet van de mensen. Zij maken het verschil en bepalen mee de kracht van de organisatie. Het belang van investeren in de medewerkers neemt dus toe. Menselijk kapitaal wordt heel belangrijk en kennis, vaardigheden en motivatie worden de grondstoffen van de toekomst.

Maar investeren in de ontwikkeling van werknemers is geen vrijblijvende oefening; er wordt een return verwacht. De investeringen moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. In Groot-Brittannië is daarvoor enkele jaren geleden een model ontwikkeld dat nu ook in Vlaanderen aan een veroveringstocht is begonnen: Investors in People (IiP).

Dynamisch model

Het IiP-keurmerk gaat opleidingsactiviteiten koppelen aan de organisatiedoelstellingen. IiP wil dat op een systematische manier wordt nagegaan wat de doelen, middelen en verantwoordelijkheden zijn voor de diverse opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten. De gestructureerde aanpak van IiP zorgt ervoor dat die doelen, middelen en verantwoordelijkheden zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Dat IiP een dynamisch model is met aandacht voor de moderne en veranderende noden binnen onze organisaties wordt bewezen door het feit dat de standaard, die sedert een aantal jaren in voege is, een grondige wijziging heeft ondergaan. Naast een herziening van de basisprincipes, de indicatoren en de bijhorende bewijzen, is het belangrijk te noteren dat de nieuwe norm nog meer dan vroeger een uitstekend instrument vormt voor interne en externe benchmarking. De immer groeiende nood om vanuit HRM de ‘harde' meetpunten te gaan definiëren (we denken hier onder andere aan de return on investment van opleidingen) wordt hier zeker beantwoord.

Basisprincipes en indicatoren

Investors in People is gebaseerd op drie basisprincipes:

  • Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren: een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties van de organisatie te verbeteren met behulp van haar mensen;
  • Actie ondernemen om de prestaties van de organisatie te verbeteren : een Investor in People onderneemt effectief actie om de prestaties van de organisatie te verbeteren met behulp van haar mensen;
  • Evalueren van het effect op de prestaties van de organisatie : Een Investor in People kan het effect aantonen van zijn investering in mensen op de prestaties van de organisatie.

Deze criteria zijn op hun beurt uitgewerkt in tien indicatoren die voor alle soorten en groottes van organisaties toepasbaar zijn en aangeven welke bewijsvoering telkens nodig is. Op die manier biedt IiP een raamwerk dat helpt om de resultaten te verbeteren, aangepast aan de structuur van de organisatie. Met als groot voordeel dat elkeen zelf het tempo bepaalt. De drie principes lopen als een rode draad door de organisatie en keren in dezelfde volgorde steeds terug. Op die manier ontstaat een continue verbetercyclus die van strategieontwikkeling via actie tot evaluatie loopt.

Vijf stappen

Alles draait dus steeds om continue verbetering met een blijvende aandacht voor de medewerker. Die manier van denken – eigen aan Amelior – strekt zich uit naar alle geledingen van de organisatie, zodat de weg naar het behalen van het keurmerk door alle

medewerkers samen – topmanagement, kaders, arbeiders en bedienden – wordt afgelegd. Iets wat in vijf verschillende stappen gebeurt:

  • Inventarisatie: verzamelen van informatie en vaststelling van de tekorten. Dit leidt tot een werkplan dat aan iedereen wordt gecommuniceerd. Deze stap gebeurt liefst in samenwerking met een consultant, terwijl het voor het welslagen van het traject interessant is om intern in de organisatie een interne facilitator op te leiden en vrij te maken;
  • Actie: is in feite het verzamelen van het nodige bewijsmateriaal. De consultant zal u hier helpen met de samenstelling, de presentatie en de geschiktheid ervan;
  • Assessment: een onafhankelijke auditor beoordeelt of de organisatie voldoet aan de criteria van het keurmerk;
  • Verkrijgen van het keurmerk: indien voldaan wordt aan de gestelde eisen, mag de organisatie zich gedurende een periode van drie jaar een Investor in People noemen en het keurmerk aanbrengen;
  • Continue verbetering: in overleg met de assessor vinden regelmatig nacontroles plaats.

Amelior gelooft in de sterkte van dit keurmerk. Daarom behoren twee consultants tot de kleine groep van in Vlaanderen erkende IiP-adviseurs en is onze organisatie door het aantal reeds gestarte begeleidingen momenteel een van de marktleiders in Vlaanderen. Wij stellen dan ook graag onze kennis ter beschikking van de Vlaamse en Brusselse bedrijven en non-profit organisaties. Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Amelior (056 20 36 23).

Pascal Engels is specialist people management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties op alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie. Daarnaast heeft hij ook reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden). 

 


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...