Stappenplan: zo word je een Investor in People-organisatie

januari 2009

Alles draait om continue verbetering. Die manier van denken – ook eigen aan de werking van Amelior – strekt zich uit naar alle geledingen van de organisatie zodat de weg naar het behalen van het keurmerk door alle medewerkers wordt afgelegd.

In grote lijnen kan je een Investors in People-traject indelen in vier fasen: diagnose, actieplannen, assessment en continue verbetering.

Diagnose

Dit is de fase van het verzamelen van informatie en vaststelling van de tekorten. Deze stap gebeurt liefst in samenwerking met een consultant, terwijl het voor het welslagen van het traject interessant is om intern in de organisatie een interne facilitator op te leiden en vrij te maken.

In een eerste fase maakt de organisatie kennis met IiP en wordt er gepeild naar de beweegredenen om het keurmerk te verkrijgen. Belangrijk voor het welslagen is dat van bij het begin duidelijk is dat Investors in People een continu en nooit meer eindigend proces is en geen project van dertien in een dozijn.

In deze fase wordt ook afgesproken op welkr thema's van het framework dieper zal worden ingegaan.

Een eerste quick scan met het topmanagementdient als inventarisatie van de acute problemen in de organisatie. Vervolgens wordt aan de hand van interviews met een representatief staal van medewerkers gepeild naar de stand van zaken in de organisatie.

Het is aangeraden dit met de professionele inbreng van een erkend adviseur te doen. Belangrijk is immers dat de vragen aansluiten bij de leefwereld van de medewerkers en toch maximaal informatie vrijgeven voor wat het keurmerk betreft en uiteraard binnen een kader van volstrekte objectiviteit en neutraliteit. In een gedetailleerd rapport wordt aangegeven wat de medewerkers zeggen en denken en worden al deze uitspraken getoetst aan de 39 bewijzen van de Investors in People-standaard en van de afgesprokent thema's.

Actieplannen

Eenmaal de pijnpunten gekend wordt een actieplan opgemaakt om de tekorten tegenover het Investors in People framework weg te werken. De ogenschijnlijk losstaande acties, opgehangen aan de indicatoren van de standaard worden door de erkende adviseur getoetst aan vijf belangrijke managementprocessen die binnen iedere organisatie plaatsvinden: plannen - communicatie - effectief management - scholing en ontwikkeling - de lerende organisatie. In Investors in People-terminologie worden deze processen de audittrails genoemd.

Van zodra het topmanagement met de gedefinieerde actiepunten heeft ingestemd, start de interessante fase van implementatie.

Assessment

Een onafhankelijke auditor beoordeelt of de organisatie voldoet aan de criteria van het keurmerk. De assessor voert gesprekken met een geselecteerde en representatieve groep mensen uit alle niveaus van de organisatie.

Indien voldaan wordt aan de gestelde eisen, mag de organisatie zich gedurende een periode van drie jaar een Investor in People noemen en het keurmerk gebruiken.

Continue verbetering

In overleg met de assessor vinden regelmatig na-controles plaats. Blijven investeren in de ontwikkeling van de medewerkers blijft immers de boodschap. Via deze tussentijdse controles krijgt de organisatie de gelegenheid het beleid bij te sturen en verder te ontwikkelen.

Via de "uw keuze"-bewijzen van het framework kan hier ook gekozen worden op welke aspecten van goede bedrijfsvoering extra accenten gelegd worden.

Klik hier om terug naar de IiP-homepage te gaan.

Pascal Engels is specialist people management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties op alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie. Daarnaast heeft hij ook reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden). 

 


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...