Opleidingsmanagement werkt!

november 2007

Vorming en training zijn in de huidige bedrijfswereld een steeds belangrijker rol gaan spelen.  Meer nog, het is een managementthema geworden. Amelior is zich daar al enige tijd van bewust en ontwikkelde daarom de voorbije maanden een interactieve, praktijkgerichte opleiding: ‘Opleidingsmanagement werkt'. 

Als één van de grotere aanbieders inzake ‘vorming – training – opleiding' zien wij het bij Amelior als onze taak de opleidingsverantwoordelijken van de organisaties te helpen bij het uitbouwen van hun job. Vandaar deze opleiding, gericht op opleidingsverantwoordelijken, HR-professionals, training & development managers en  afdelingshoofden die betrokken zijn bij het implementeren van opleidingsmanagement en/of bij HR-development.


Het opleidingsprogramma omvat:

  •  een voortraject (halve dag): elke deelnemer stelt een zelfdiagnose en gaat na hoe ver de eigen organisatie staat op vlak van vorming, training en opleiding (VTO). Op basis daarvan maakt elke deelnemer een “leeragenda” op;
  • de uiteindelijke opleiding (3 dagen);
  • een natraject (1 dag), met bespreking en coaching van het actieplan van elke deelnemer.


Gedurende dit opleidingstraject doen de deelnemers de kennis op die noodzakelijk is voor het organiseren van opleidingen die werkelijk bijdragen tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Zij worden wegwijs gemaakt in de rol en het takenpakket van een opleidingsverantwoordelijke, zodat zij hun functie op een professioneel niveau kunnen uitvoeren.
Daarnaast biedt de opleiding aan de deelnemers de kans na te gaan hoever zij staan op vlak van vorming, training en opleiding binnen hun organisatie. Dit met de uiteindelijke doelstelling dat iedereen een leer- en ontwikkelingsplan opstelt dat afgestemd is op de diverse partners binnen hun organisatie.
Binnen deze context vormen eveneens de leerstijlen een belangrijk aspect. De deelnemers zullen in de toekomst dan ook weten te kiezen voor een leerstijl en –omgeving die het best aansluit bij de leersituatie.
Kortom, de nieuwe opleiding ‘opleidingsmanagement' is erop gericht voor een hogere return on investment te zorgen van uw investeringen in het ontwikkelen van de medewerkers.
 

Training en opleidingen:

Conferentie werkplekleren
Leertrajecten opstellen
Opleidingsmanagement werkt!
Voor meer info, neem vrijblijvend contact op met Xavier Buyck op het nummer 056/23 20 64 of per email: xb@amelior.be

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...