ISO 45001 loopt vertraging op

december 2014

ISO/CD 45001 ‘Occupational health and safety management systems’ heeft nog te weinig draagvlak om door te gaan naar een volgende fase.

Eerder meldden we in het artikel “High Level Structure als leidraad voor ISO 14001 en nieuwe ISO 45001” dat de Committee Draft (CD) van de nieuwe ISO 45001 – de opvolger van OHSAS 18001 – in augustus was gepubliceerd. In die fase kunnen de leden van ISO (ondermeer de nationale standaardorganisaties) aangeven of ze akkoord zijn dat het document verder gaat naar een volgende fase, met name de DIS-fase (Draft International Standard). Daarnaast kunnen de leden commentaar indienen op de CD-versie.

Uitslag stemming

In totaal hebben 29 ISO-leden positief gestemd, 17 negatief en 1 ISO-lid heeft zich onthouden. Aangezien er een twee/derde meerderheid moet zijn, betekent dit dat ISO/CD 45001 niet is goedgekeurd om naar de DIS-fase te gaan. Verder is er ook commentaar ingediend op ISO/CD 45001. Uit de hoeveelheid commentaar blijkt de actieve internationale betrokkenheid bij de ontwikkeling van de norm.

Aangepaste planning

In principe werd de ISO/DIS 45001 rond de zomer van 2015 verwacht en de definitieve norm in het najaar van 2016. Gezien de negatieve stemuitslag op ISO/CD 45001, moet het document worden aangepast en moet een tweede CD worden gepubliceerd (ISO/CD.2 45001). Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer die ISO/CD.2 45001 zal worden gepubliceerd. Ook is het nog onduidelijk wat de uitslag van de stemming op ISO/CD 45001 betekent voor de definitieve publicatiedatum van ISO 45001.

Wat is HLS?

I

SO 45001 is opgebouwd volgens de zogenaamde High Level Structure (HLS). Die houdt in dat alle managementsystemen een gemeenschappelijke structuur hebben en identieke basiseisen en –terminologie. Dat gemeenschappelijke deel vormt het hart van het ‘plug-in model' waarop onderwerp- en sectorspecifieke aanvullingen kunnen worden gegeven (zie figuur). Grofweg bestaat de uiteindelijke norm voor circa de helft uit de HLS-tekst en voor de helft uit specifieke aanvullingen.

Met die aanpak beantwoordt ISO de steeds luidere roep om managementsystemen geïntegreerd toe te passen.

Thierry UYTTENHOVE is ingenieur elektromechanica en heeft een licentie in de veiligheidskunde niveau 1, milieucoördinator A en risk management. Hij heeft een jarenlange ervaring achter de rug als preventieadviseur, milieu­- en kwaliteitscoördinator in zowel bouw-, metaal- als chemiesector. Als senior consultant begeleidt hij ruim 14 jaar organisaties bij het ontwikkelen van een geïntegreerd HSE-beleid. Met passie coacht, begeleidt en traint hij in o.m. Behaviour Based Safety, OHSAS 18001/ISO 45001, integratie en auditing van management systemen. Als getraind lead auditor is hij tevens interne auditor OHSAS 18001/ISO 45001 – ISO14001. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...