Na de VCA, nu de VCO

februari 2004

In tegenstelling tot de VCA voor de aannemers werd de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers (VCO) ontwikkeld om de veiligheid bij de opdrachtgevers te bevorderen. Certificatie is nog niet mogelijk.

Amelior heeft reeds een 100-tal organisaties begeleid naar VCA-certificatie. VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) heeft sinds zijn formele start in 1994 een ongekende groei doorgemaakt. In België zijn vandaag een 1250-tal organisaties gecertificeerd. De kracht van de VCA zit in zijn duidelijkheid. Het is geen managementsysteem met zelf in te vullen werkwijzen, maar een directief systeem dat geen onduidelijkheid laat over wat noodzakelijk is voor een goed VGM beleid. Daarmee wordt bereikt dat er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vaste afspraken gemaakt worden over de werkwijze en dat de aannemer bij wisseling van opdrachtgever zijn werkwijze niet moet aanpassen. Vaak eist een opdrachtgever VCA van zijn aannemers, terwijl hijzelf geen of onvoldoende aandacht geeft aan veiligheid op de werkplek. Daarom is de VCO ontwikkeld. Het reikt de opdrachtgever de instrumenten aan om aannemers veilig hun werk te laten doen. De VCO vormt dan ook de basis van een VGM-beleid ten opzichte van derden die in het bedrijf werkzaam zijn. 

Deze eerste versie van de VCO is in de vorm van een self assessment checklist gegoten. Bedrijven kunnen zelf op basis van de vragen in deze checklist en de minimumeisen beoordelen hoe ze scoren op dit beleidsterrein en daarop hun verbeteringsplannen afstellen. 

Op dit moment is het verkrijgen van een VCO-certificaat niet mogelijk. In de toekomst zal dit wellicht wel het geval zijn. Nu wordt immers de nodige ervaring opgedaan die certificering moet mogelijk maken. Op welke manier dat zal gebeuren is nu nog niet duidelijk, maar de met VCA opgedane ervaring zal zeker een rol spelen.

 

DE 12 VCO-HOOFDSTUKKEN 
 1. beleid en cultuur 
 2. organisatie en regelgeving 
 3. risico inventarisatie en -evaluatie (rie) 
 4. toegangsbeleid 
 5. voorlichting en instructie 
 6. VGM-communicatie en overleg 
 7. werkplek 
 8. inspecties en observaties 
 9. bedrijfsnoodplan 
 10. meldingen onderzoek incidenten en ongevallen van derden 
 11. management en coördinatie van derden bij grote projecten en grote onderhoudswerken ter voorkoming van VGM-incidenten 
 12. evaluatie van VGM-prestaties van derden

Thierry UYTTENHOVE is ingenieur elektromechanica en heeft een licentie in de veiligheidskunde niveau 1, milieucoördinator A en risk management. Hij heeft een jarenlange ervaring achter de rug als preventieadviseur, milieu­- en kwaliteitscoördinator in zowel bouw-, metaal- als chemiesector. Als senior consultant begeleidt hij ruim 14 jaar organisaties bij het ontwikkelen van een geïntegreerd HSE-beleid. Met passie coacht, begeleidt en traint hij in o.m. Behaviour Based Safety, OHSAS 18001/ISO 45001, integratie en auditing van management systemen. Als getraind lead auditor is hij tevens interne auditor OHSAS 18001/ISO 45001 – ISO14001. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...