De norm ISO 13849-1 werd herzien !

februari 2016

De herziening van de norm ISO 13849-1 werd in december 2015 afgerond.

Ruime toepassing

De norm ISO 13849-1 met titel ‘veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 1: Algemene regels voor ontwerp (ISO 13849-1:2015)' bevat niet alleen de kwaliteitsaanpak van de vroegere norm EN 954-1 (architectuur / opbouwstructuur), maar geeft de veiligheidsfuncties tevens een kwantitatieve waardering voor de kans van gevaarlijke uitval. Op basis van de categorieën worden prestatieniveaus gebruikt (Performance Levels, PL). De norm kan worden toegepast op veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen (Safety Related Part of Control Systems, SRP/CS) (bv veiligheidsrelais, noodstop, contactoren, …) en op alle typen machines, onafhankelijk van de gebruikte technologie en krachtbron (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, mechanisch, enzovoort).

De herziene norm zal in de loop van 2016 opgenomen worden in de lijst van geharmoniseerd normen onder de machinerichtlijn. In laatste lijst, die dateert van 15 januari 2016, stond ze nog niet. Tot die tijd geeft de huidige versie EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 nog het vermoeden van overeenstemming. In de nabije toekomst zal bijna iedere fabrikant met deze nieuwe norm te maken krijgen.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...